Ange ditt sökord

Ryggmärgsbråck upptäcks ofta vid ultraljudsundersökningen som gravida erbjuds mellan vecka 18 och 20. Foto: Shutterstock

Ryggmärgsbråck upptäcks ofta vid ultraljudsundersökningen som gravida erbjuds mellan vecka 18 och 20. Foto: Shutterstock

Vad är ryggmärgsbråck och hur går det att förebygga?

Ryggmärgsbråck är en fosterskada i ryggmärgen som ofta leder till fysisk funktionsnedsättning. Skadan uppstår vanligtvis under tredje eller fjärde graviditetsveckan. Det föds ungefär 15-25 barn med ryggmärgsbråck i Sverige varje år.

Annons:

Den vanligaste typen av ryggmärgsbråck kallas för MMC (myelomeningocele), men det finns också två mildare former som heter lipomyelomeningocele och spina bifida occulta.

Vad är ett ryggmärgsbråck?

Ett ryggmärgsbråck är en utbuktning från ryggen. Vävnad från t ex ryggmärg, ryggmärgshinnor och nervtrådar samlas utanför ryggraden. Normalt sett finns all den vävnaden försluten i ryggradskanalen, en kanal som sträcker sig från nacken ned till svanskotan. När bråcket är öppet är nerverna som går ut från ryggmärgen exponerade, och kan bli helt eller delvis förstörda.

Symtom på ryggmärgsbråck

Bråckets symtom varierar beroende på dess storlek och placering. Ett ryggmärgsbråck som sitter högre upp har t ex större påverkan på fötter, höfter och rygg. Några saker som kan uppstå är:

 • Rörelsehinder, t ex nedsatt rörelseförmåga i nedre delen av kroppen
 • Hydrocefalus (vidgning av hjärnans vätskefyllda hålrum)
 • Utbuktning på ryggen
 • Benförlamning
 • Muskelsvaghet
 • Känselnedsättning
 • Synproblem
 • Klumpfot
 • Felställningar i höfter, fötter och rygg
 • Psykisk funktionsnedsättning
 • Påverkad tarm och urinblåsa (skador och nedsatt njurfunktion, ökad risk för urinvägsinfektioner, svårt att tömma urinblåsan och/eller tarmen själv)
 • Latexallergi

Orsaker till ryggmärgsbråck

Några av de vanligaste orsakerna till ryggmärgsbråck är:

 • Luftföroreningar i omgivningen
 • Den gravidas näringsintag
 • Genetiska orsaker (ovanligt)

Det talas ofta om ett lågt intag av B-vitaminet folsyra som en bidragande orsak (mer om det i avsnittet om att förebygga ryggmärgsbråck).

Undersökning och utredning

Ryggmärgsbråck kan upptäckas under graviditetens gång. Det brukar visa sig vid ultraljudsundersökningen som alla gravida erbjuds mellan vecka 18 och 20. Om ryggmärgsbråck misstänks får du en remiss till en specialistultraljudsmottagning där du undersöks och får veta mer om tillståndet. Värt att notera är att inte alla ryggmärgsbråck upptäcks vid ultraljudet.

Barn som föds med ryggmärgsbråck kan behöva en operation under sina första dagar i livet för att stänga bråcket, om det är öppet. Om bråcket är stängt (täckt med hud) är det inte lika bråttom. Vid hydrocefalus, vilket är vanligt vid ryggmärgsbråck, behöver en s k shunt opereras in. En shunt är en slang med en ventil som leder bort vätskan som finns i hjärnans hålrum.

Förebygg ryggmärgsbråck

Ryggmärgsbråck förebyggs genom att äta tillräckliga mängder av B-vitaminet folsyra (också kallat vitamin B9). Ett tillskott på 400 mikrogram folsyra om dagen rekommenderas av Livsmedelsverket, både under och inför graviditet. Det är också bra att få i dig gott om folsyra i sin naturliga form, t ex genom att äta baljväxter, gröna bladgrönsaker, kål och bär. Kvinnor som redan fött ett barn med ryggmärgsbråck ska, enligt sin läkares rekommendation, behandlas med en ännu högre dos av folsyra.

Att leva med ryggmärgsbråck

Många med ryggmärgsbråck har behov av stöd för att klara av livet på ett bra sätt. Det är dock viktigt att få stöd och hjälp tidigt. Många med ryggmärgsbråck har behov av stöd för att klara av livet på ett bra sätt. Det behövs individanpassad stimulans och träning, och de fysiska och psykiska förmågorna behöver bedömas. Därför följs barn med ryggmärgsbråck upp noga under uppväxten för att upptäcka och lindra de medicinska besvären. Ofta behövs det vårdkontakt under hela livet.

När bör du söka vård?

Om du misstänker att ditt barn har ett oupptäckt ryggmärgsbråck bör du kontakta barnavårdscentralen (BVC).

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: