Ange ditt sökord

Symtomen på Tourettes syndrom visar vanligen tidigt, ofta redan i förskoleåldern. Skolstaren kan vara en svår period för de som har funktionsnedsättningen. Foto: Shutterstock

Symtomen på Tourettes syndrom visar vanligen tidigt, ofta redan i förskoleåldern. Skolstaren kan vara en svår period för de som har funktionsnedsättningen. Foto: Shutterstock

Tourettes syndrom – symtom, orsaker och behandling

Tourettes syndrom är en funktionsnedsättning där de vanligaste symtomen är olika typer av tics. Tics är återkommande ofrivilliga rörelser eller ljud som kommer plötsligt.

Annons:

Tourettes syndrom förekommer ofta i samband med andra psykiska diagnoser, t ex tvångssyndrom. Tvångssyndrom kan även ha symtom som påminner om Tourettes. Även ADHD och andra former av autism förekommer hos de som lider av Tourettes syndrom. Dyslexi, depression och olika typer av ångest är andra diagnoser som är vanliga att ha på samma gång.

Det man vet om Tourettes syndrom är att det beror på obalans i en del av hjärnans signalsystem. Forskning har bland annat visat att området i hjärnan som bildar dopamin, en av de viktigaste signalsubstanserna i vårt centrala nervsystem, har en annorlunda storlek och funktion hos barn med Tourettes. Tourettes är delvis ärftligt. Om en förälder bär på generna är det 50 % sannolikhet att barnet ärver det.

Tourettes syndrom har fått sitt namn efter Gilles de la Tourette som var först att beskriva sjukdomen på slutet av 1800-talet.

Symtom på Tourettes syndrom

Några typiska symtom på Tourettes syndrom är:

  • Ofrivilliga muskelrörelser, t ex blinkningar, grimaser i ansiktet och/eller ryckningar i armar och ben
  • Ofrivilliga ljud och upprepningar av ord, så kallade vokala tics

Symtomen på Tourettes syndrom brukar oftast börja visa sig runt sjuårsåldern, men de kan börja komma både tidigare och senare. Muskelrörelserna brukar uppstå före de vokala ticsen. Symtomen kan komma och gå och öka eller minska i styrka under livet. Stress och oro kan göra att symtomen ökar i styrka. Det kan bli en ond cirkel där ångesten kring att ha ticsen blir en orsak till den stress som utlöser dem.

Med tiden kan vissa med Tourettes syndrom lära sig att periodvis hålla tillbaka sina tics. Dock kan det leda till intensifierade tics när de väl kommer, t ex när man kommer hem efter att ha varit i skolan eller på arbetsplatsen utan symtom. Det finns även vissa som använder metoder för att ”göra om” ticsen till t ex harklingar och hostningar.

För många är Tourettes associerat med det som kallas för koprolali, ofrivilliga utbrott av fula eller opassande ord. I verkligheten är det bara en liten del av det drabbade som har den typen av symtom.

Diagnos

Ett av kriterierna för att få diagnosen Tourettes syndrom är att symtomen uppstår innan 18 års ålder. Det är viktigt att få diagnosen så tidigt som möjligt för att få bästa behandling och undvika missförstånd till följd av sjukdomen. Barn med Tourettes behöver få rätt hjälp tidigt så att de får möjlighet att utvecklas på bästa sätt trots sjukdomen. När man söker vård för Tourettes syndrom utvärderas man enligt kriterier som bedömer ticsen och dess effekt på livet. Oftast undersöks man också efter möjliga fysiska orsaker till symtomen. Om man får diagnosen utvärderas sedan behovet av behandling och stöd.

Behandling av Tourettes syndrom

I de flesta fall är de tics som associeras med Tourettes syndrom kroniska. Det går alltså inte att bota dem helt. Istället fokuseras behandlingen på att minska ticsens negativa effekter. Några åtgärder kan vara att minska ner på stress, skapa förståelse för sjukdomen hos omgivningen, fysisk aktivitet, psykoterapi och läkemedel. Vissa som är drabbade av Tourettes klarar sig utan behandling.

Skapa förståelse för sjukdomen

Det är viktigt att informera omgivningen om att man har sjukdomen så att de kan förstå varför man i vissa fall beter sig lite annorlunda. Personer som döljer sin Tourettes kan missuppfattas som trotsiga eller rastlösa. Medvetenhet om sjukdomen kan göra livet lättare och minska på stress som är kopplad till ticsen.

Minska ner på stress

Stressiga perioder i livet kan göra att ticsen ökar i omfattning. När man reagerar med stress på situationer ökar ofta symtomen. Metoder som djupandning, yoga och meditation kan vara sätt lära sig att reagera mindre på stress och minska ticsen.

Psykoterapi

Psykoterapi kan vara ett sätt att ändra beteenden vid Tourettes syndrom. KBT (kognitiv beteendeterapi) kan vara speciellt bra för att hjälpa mot tvångsbeteenden. Även HRT (Habit-Reversal Training) och ERP (Exponering- och reponsprevention) är två typer av psykoterapi som kan bli aktuella. Behandling av Tourettes med HRT och ERP syftar till att skapa medvetenhet om när tics är på väg och öva på att stå emot dem så länge som möjligt.

Läkemedel

Vid kraftiga fall av Tourettes syndrom kan läkaren även skriva ut medicin som hjälper mot symtomen. Ofta handlar det då om så kallade ticsdämpande mediciner som mildrar ticsen. I andra fall kan andra besvär som t ex tvångssyndrom eller depression behöva behandlas med läkemedel.

Att leva med Tourettes

Tourettes syndrom orsakar oftast mest besvär kring skolstarten. Barn med Tourettes kan lida av svårigheter med läsande och skrivande och bristande motorik. Över tid lär sig de drabbade ofta att hantera sina besvär. Psykoterapi eller läkemedel kan även hjälpa till att mildra olika symtom. Personer med Tourettes är ofta begåvade och klarar sig bra både privat och i arbetslivet, förutsatt att omgivningen är medveten och förstående gällande sjukdomens symtom.

Annons:

Källor:

1177.se

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: