Ange ditt sökord

Skogssorken förekommer i stora delar av Sverige. Foto: Shutterstock

Skogssorken förekommer i stora delar av Sverige. Foto: Shutterstock

Sorkfeber – så undviker du att smittas

Sorkfeber kommer som namnet antyder på från skogssorkar. Det är en sjukdom som orsakas av ett virus som gör oss människor sjuka med influensaliknande symtom.

Annons:

Det är lätt att smittas av sorkfeber, men de flesta blir friska inom några veckor.

Vad orsakar sorkfeber?

Sorkfeber är en så kallad zoonos, vilket innebär att sjukdomen kan smitta mellan djur och människa. Sjukdomen orsakas av ett hantavirus som sprids till människor av skogssorkar.

Viruset sprids till människor via djurens urin, avföring eller saliv. Sjukdomen finns runt om i Sverige, men förekommer främst i den mittersta och norra delen av landet, till exempel Värmland, Västergötland och Dalsland.

Det är lätt att smittas av sorkfeber eftersom sjukdomen kan smitta via damm som andas in. Det är inte möjligt att smittas av andra människor. I Sverige rapporteras 100 – 500 fall in varje år, medan sorkfeber är mycket vanligare i Finland med mellan 1 000 – 3 000 fall årligen.

Symtom på att du har sorkfeber

Symtomen till sorkfeber förväxlas lätt med influensa.

De vanligaste symtomen vid sorkfeber är

  • Feber
  • Huvudvärk
  • Muskelvärk
  • Smärta i ryggen (njurarna)
  • Magont

Ibland försämras synen under sjukdomsförloppet och den drabbade ser suddigt. Det förekommer också att närseendet påverkas.

Sjukdomen påverkar njurarna, vilket utöver smärta, kan leda till att urinutsöndringen minskar eller avstannar. Efter detta kommer urinutsöndringen i gång igen och den drabbade kissar mer än vanligt.

Det finns ingen behandling vid sorkfeber. De absolut flesta blir helt återställda från sjukdomen efter några veckor.

Hur undviker man att smittas av sorkfeber?

Det finns inget vaccin mot sorkfeber, men det går ändå att undvika sjukdomen.

Tänk på detta för att undvika sorkfeber

  • Undvik närkontakt med gnagare
  • Undvik att dammsuga eller sopa där det kan ha funnits sorkar, till exempel i sommarstuga eller förråd. Använd istället en våt engångstrasa för att undvika att andas in dammet
  • Använd handskar där du vet att sorkar befinner sig, till exempel i närheten av ved
  • Kratta löv och gräs efter regn för att undvika damm
  • Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten
Annons:

Källor:

1177, Yle

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: