Ange ditt sökord

Serotonergt syndrom är en allvarlig reaktion som kräver behandling.  Foto: Shutterstock

Serotonergt syndrom är en allvarlig reaktion som kräver behandling. Foto: Shutterstock

Serotonergt syndrom (serotoninsyndrom)

Serotonergt syndrom (serotoninsyndrom) är en typ av drogförgiftning som kan uppstå vid en kombination eller överdos av substanser som påverkar serotoninet. Serotonergt syndrom är en allvarlig reaktion som ofta brukar kräva att man blir inlagd på sjukhus för observation.

Annons:

Serotonin är en signalsubstans som påverkar flera platser i kroppen. Det är en så kallad ”neurotransmittor”; en kemikalie som överför signaler mellan olika områden av hjärnan. Serotonin tros reglera många saker, till exempel humör, sömn, aptit, beteende, minne och inlärning. Låga nivåer av serotonin kopplas ofta samman med depression.

Felaktig användning kan leda till drogförgiftning

Så kallade SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) som höjer halten av serotonin brukar användas mot olika psykiska besvär som till exempel ångest, depression och tvångssyndrom. Serotonergt syndrom uppstår när serotoninhöjande substanser, till exempel SSRI, tas i för stor dos eller kombineras med andra preparat som till slut orsakar drogförgiftning. Det kan handla om felaktigt användande av utskrivna läkemedel, men också om missbruk av illegala droger som påverkar nivån av serotonin.

Man bör inte ta växtbaserade läkemedel med johannesört samtidigt som man tar läkemedel mot depression. Fråga din läkare om du tar olika läkemedel som påverkar serotoninet så att du vet att du inte riskerar att få besvär.

Symtom på serotonergt syndrom

Några av de vanligaste symtomen på serotonergt syndrom är:

  • Kramper och spasmer i muskler
  • Illamående
  • Förvirring
  • Förhöjt blodtryck
  • Förhöjd kroppstemperatur
  • Skakningar och ofrivilliga rörelser
  • Oro, rastlöshet och irritation

Symtomen brukar visa sig inom sex timmar efter intaget av läkemedlen som påverkat serotoninnivåerna.

Undersökning och diagnos

Det finns inget test för att diagnostisera serotoninsyndrom. Läkaren kan ställa frågor till patienten och ta blodprov för att utesluta sjukdomstillstånd med liknande symtom.

Behandling av serotonergt syndrom

I de flesta fall av serotonergt syndrom räcker det med att minska eller sluta med de substanser som orsakat besvären. Ibland ges läkemedel för att blockera serotoninet. Om syndromet misstänkt brukar man bli inlagd på sjukhus för observation för att övervaka sjukdomsförloppet. Vid allvarligare fall av serotoninsyndrom kan läkemedel som lindrar symtom, lugnar eller söver patienten sättas in för att mildra symtomen. Symtomen brukar försvinna inom 24 timmar, men de kan hålla i sig i upp till några veckor.

När bör man söka vård?

Om du får symtom som påminner om serotonergt syndrom bör du genast kontakta en läkare.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: