Ange ditt sökord

 Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Sepsis (blodförgiftning) – symtom, orsak och behandling

Sepsis (blodförgiftning) är ett allvarligt tillstånd som orsakas av att kroppen reagerar på en infektion. När man får sepsis har bakterier tagit sig in i blodet.

Annons:

Det är mycket vanligt att få olika typer av infektioner. De flesta, som t ex förkylningsvirus, är oftast lindriga och läker ut på egen hand. Sepsis är dock ett allvarligt tillstånd som kräver sjukhusvård. När en blodförgiftning uppstår brukar man känna sig mycket sjuk och ha svårt att klara sig på egen hand.

Om begreppet ”blodförgiftning”

Sepsis brukade benämnas som “blodförgiftning”, vilket det fortfarande ibland kallas för i folkmun. Blodförgiftning antyder att blodet blivit förgiftat, vilket inte stämmer. Sepsis är kroppens reaktion på en kraftig infektion.

Sepsis är en reaktion på en infektion i kroppen

Vid sepsis reagerar kroppens immunförsvar på en infektion någonstans i kroppen. Flera stora organ kan börja fungera sämre på grund av reaktionen. Vid sepsis bildas ämnen som gör att blodkärlen släpper ut vätska. Blodtrycket sjunker och blodet får svårt att flytta syre till kroppens centrala organ. Organen i kroppen blir belastade, och den drabbade behöver oftast vård på sjukhus för att bli bättre.

Symtom på sepsis

Symtom på sepsis kan visa sig snabbt, redan inom ett par timmar. Sepsis leder snabbt till ett försämrat allmäntillstånd. Sepsis visar sig genom:

 • Kraftig feber (över 38 grader) och frossa
 • Andningssvårigheter
 • Förvirring
 • Diarré
 • Kräkningar
 • Kraftig smärta och/eller svaghet i mage, rygg, muskler eller leder

Risken att du lider av sepsis är större ju fler av tecknen du visar upp. Man behöver inte ha feber för att lida av en blodförgiftning.

Det finns de som tror att röda ränder, strimmor och streck på huden är ett tecken på sepsis. Detta stämmer inte om du i övrigt känner dig frisk och feberfri. Däremot kan det vara ett tecken på att en infektion håller på att uppstå i ett sår, vilket du kan behöva söka vård för.

Orsak

Orsaken till att blodförgiftning uppstår är att en bakterieinfektion på något sätt tagit sig in i blodet. Bakterier kan ha spridits från någon plats i kroppen. Det kan handla om infekterade sår, bölder eller en kateter i ett blodkärl. Det kan också komma från infektioner i t ex luftvägarna eller urinvägarna. Den vanligaste orsaken är lunginflammation.

Blodförgiftning kan också vara kopplade till underliggande sjukdomar som cancer och kroniska njur- och leversjukdomar. Kraftiga doser cellgifter eller immundämpande läkemedel kan också vara en orsak. Äldre personer med diabetes kan också drabbas.

Även bakterier som kommer in på annat sätt kan orsaka sepsis. Det kan handla om insatta föremål som katetrar, ledproteser, pacemakers eller konstgjorda blodkärl.

Antibiotikaresistenta bakterier är också något som kan spela in. Dessa bakterier är vanligare utomlands, men de kan spridas på vårdavdelningar på sjukhus i Sverige. Risken att drabbas av antibiotikaresistenta bakterier är högst vid sjukhusvård utomlands. Om man vårdats utomlands och sedan vårdas på sjukhus i Sverige i efterhand brukar man därför undersökas för att kontrollera att man inte har fått antibiotikaresistenta bakterier.

Det går inte att förebygga sepsis på ett direkt sätt. Däremot kan man försöka undvika riskfaktorer som t ex övervikt, rökning och kraftig alkoholkonsumtion.

Sepsis hos äldre

Risken för att drabbas av sepsis ökar när man blir äldre eller om man har nedsatt immunförsvar. Risken ökar också vid allvarliga sjukdomar (t ex cancer, diabetes och reumatiska sjukdomar), hög alkoholkonsumtion och vid behandling med immunhämmande läkemedel eller långvarig kortisonbehandling.

Sepsis hos barn

Det är ovanligt att barn råkar ut för blodförgiftning. Om ett barn får sepsis så är det oftast de som är mycket för tidigt födda. Tillståndet har blivit ovanligare eftersom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn innefattar pneumokocker och bakterien Haemophilus influenzae typ b.

Sepsis hos barn kan också uppstå i samband med hjärnhinneinflammation (meningit). Detta kan även hända vuxna, men det är vanligare hos barn. Några tecken på hjärnhinneinflammation och sepsis hos barn är:

 • Kraftig sjukdomskänsla och allmänpåverkan
 • Feber
 • Blekgrå hudfärg
 • Snabb och ansträngd andning
 • Stel nacke och svårigheter att böja huvudet framåt
 • Smärta i armar, ben eller mage
 • Kalla händer och fötter
 • Diarré och kräkningar
 • Hudblödningar
 • Bristande aptit och törst, eller ingen alls
 • Trötthet och bristande kontakt
 • Gnällighet och irritation

Risken för sepsis är större om barnet har fler av symtomen. Feber hos barn som är yngre än en månad ska alltid tas på allvar och kan bero på sepsis. Barn kan också ha sepsis utan att ha feber.

Behandling och undersökning vid sepsis

När man behandlar blodförgiftning är målet att förhindra komplikationer och få bort infektionen. Det är viktigt att upptäcka sepsis snabbt och sätta in antibiotika, ofta direkt i blodet.

Om antibiotika sätts in tidigt brukar de som drabbas av sepsis bli friska. Oftast blir man dock inlagd på sjukhus under en eller två veckor. Antibiotikabehandlingen fortsätter vanligtvis i någon vecka efter att infektionen är under kontroll.

Allvarliga fall kan kräva intensivvård. Man kan få behöva vård som uppehåller t ex blodtryck, blodcirkulation, andning och njurfunktion. Alla som får svår sepsis blir tyvärr inte helt friska igen. Ungefär var tionde drabbad avlider.

Vid misstänkt sepsis undersöker en läkare din kropp för att hitta orsaken till infektionen. Blodprov tas för att mäta antalet vita blodkroppar och sänka (CPR). Puls, blodtryck, andning och blodets syresättning kontrolleras. Andra prover som t ex urinprov, näsprov och prover av infekterade sår kan tas. I många fall kompletteras sepsisundersökningen med röntgenundersökningar.

Söka vård vid misstänkt blodförgiftning

Om du har symtom som påminner om blodförgiftning kan du alltid ringa 1177 för att bedöma dem och få hjälp med rätt sätt att söka vård. Ring 112 omedelbart om du är förvirrad eller svår att få kontakt med, samt om du har andningssvårigheter.

Annons:

Källor:

1177.se

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: