Ange ditt sökord

Papegojsjukan orsakas av en bakterie och sjukdomen är en zoonos, den kan alltså smitta mellan djur och människor. Foto: Shutterstock

Papegojsjukan orsakas av en bakterie och sjukdomen är en zoonos, den kan alltså smitta mellan djur och människor. Foto: Shutterstock

Papegojsjukan – orsak, symtom och behandling

Papegojsjukan är en så kallad zoonos, en sjukdom som kan smitta mellan djur och människa. Den ger symtom som kan likna influensa.

Annons:

Papegojsjuka orsakas av en bakterie. Enligt smittskyddslagen är det en anmälningspliktig sjukdom.

Människor kan få en influensaliknande symtom med diskreta symtom från luftvägarna. Inkubationstiden är en till två veckor.

Om det föreligger risk för eller spridning av papegojsjukan bör du iaktta försiktighetsåtgärder vid hantering av fåglar.

Vad är papegojsjuka?

Papegojsjuka (ornithos psittacos) orsakas av en bakterie, chlamydia psittaci, och fåglar är den främsta smittospridaren. Namnet har sjukdomen fått eftersom man upptäckte fall hos människor som hade haft kontakt med papegojfåglar. Det har dock visat sig att smittämnet förekommer allmänt hos vilda fåglar. Man tror att över 100 arter kan föra smittan vidare. Smittan är luftburen och sprids till människor genom fåglarna.

Vanliga symtom hos fåglar med papegojsjuka är

 • matvägran
 • andningsbesvär
 • snuva
 • diarré

Det kan även helt saknas symtom, friska men smittbärande fåglar förekommer. Det krävs relativt lite för att infektionen ska spridas och smittämnet kan spridas under flera månader. Det är inte helt ovanligt att stressade fåglar, till exempel vid transport eller förvaring, insjuknar och utsöndrar stora mängder av smittan. Andra djur kan smittas, man har sett att det har förekommit hos hästar, nötkreatur, får och getter. Där tycks dock inte smittan spridas vidare till människor. Från fåglarna kan alla människor insjukna, däremot verkar det ovanligt att det smittar vidare från människor till människor.

Symtom vid papegojsjuka

Människor som får papegojsjuka kan drabbas av influensaliknande symtom. Däremot kan symtomen vara mycket diskreta, exempelvis behöver till exempel ingen hosta uppstå och inte heller några andningsbesvär. Själva lunginflammationen konstateras därför med hjälp av röntgen.

Förekommande symtom hos människor

 • Influensaliknande symtom
 • Allmänpåverkan
 • Generell muskelvärk

Det förekommer även tecken på hjärnhinneinflammation med nedsatt medvetandegrad och i en del fall  leverpåverkan. Eftersom sjukdomen kan vara fri från symtom ställs ibland diagnosen relativt sent. Man säkerställer själva diagnosen genom att man ser antikroppar i blodet.

Behandling vid papegojsjuka

Papegojsjuka behandlas med antibiotika. I bland kan man behöva behandla under flera veckor.  Även sjuka och smittade fåglar kan behandlas med antibiotika.

Förebyggande åtgärder och råd

Om det föreligger risk för eller spridning av papegojsjukan finns det åtgärder som verkar förebyggande.

 • Undvik kontakt med fågelavföring
 • Rengör alltid fågelborden utomhus med såpvatten eller desinfektionsmedel
 • Använd munskydd om det finns risk för att det stänker vid rengöring av fågelborden
 • Var mycket noggrann med handhygien under och efter rengöringen
 • Anmäl om du misstänker att vilda fåglar visar tecken på sjukdom

Enligt smittskyddslagen är papegojsjuka en anmälningspliktig sjukdom vilket innebär att alla konstaterade fall måste anmälas till regionens smittskyddsläkare samt Folkhälsomyndigheten. Detta för att man ska kunna spåra och isolera smittan.

 

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: