Ange ditt sökord

Inre blödningar

Inre blödningar

Inre blödningar uppstår när ett blodkärl på något sätt har skadats. Blodet läcker då ut i kroppen.

Annons:

Det finns många olika skador som räknas som inre blödningar. Allt från enkla blåmärken till stora, allvarliga blödningar i organ och blodkärl räknas som inre blödningar. Stora, så kallade akuta, inre blödningar kan vara mycket farliga och kräva omedelbar vård. Även stroke (hjärnblödning) räknas som en inre blödning.

Om blod, blodkärl och blodcirklation

Blodet är kroppens sätt att transportera syre och näringsämnen till kroppens vävnad och celler. Vårt blod har även som uppgift att upprättahålla kroppstemperaturen och transportera bort avfallsämnen. Utan blodets transport av olika ämnen kan cellerna inte överleva. Blodet behöver alltid vara i omlopp för att klara av dessa livsviktiga uppgifter.

Blodcirkulationen brukar delas upp i det stora och lilla kretsloppet. Det stora kretsloppet är den cirkulation som når hela kroppen. Syre och näringsämnen går till vävnaderna medan avfall kommer tillbaka. Det lilla kretsloppet går till och från lungorna där det tar upp syre och gör av med koldioxid. Varje gång hjärtat slår pumpas blod ut i kretsloppen.

Hjärtat pumpar ut blodet i blodkärlen som bildar blodets cirkulationssystem. Våra blodkärl brukar delas in i artärer, arterioler, kapillärer, venoler och vener. De har olika uppgifter, till exempel leder artärerna ut syrerikt blod från hjärtat medan venerna samlar syrefattigt blod och leder tillbaka det till hjärtat.

Koagulation

Kroppens process för att stoppa blödningar brukar kallas för koagulation. Man brukar säga att blodet koagulerar, levrar sig. Många gånger märker man inte själv av en liten blödning i kroppen eftersom blodet själv reparerar problemet genom att koagulera. Blodet kan reparera små hål i blodkärlens väggar genom att dra ihop sig, klippa ihop blodplättar (trombocyter) och bilda nät av blodplasma.

Inre blödningar – symtom och orsaker

Många typer av mindre inre blödningar är ofarliga och läker på egen hand. Man kan få ett blåmärke som leder till kortvarig smärta och svullnad. Ett annat vanligt exempel på en mindre inre blödning är när man skadar en nagel och får en blödning under den. Så kallade lårkakor, ansamlingar av blod under huden, kan uppstå när man får en smäll mot lårmuskeln.

Inre blödningar behöver inte alltid synas. Ibland kommer blodet istället ut ur kroppen med kräkningar, urin eller avföring. Om blod kommer ut i avföring eller kräkning har det oftast ändrat färg till svart.

Mindre blödningar kan förekomma i mag- och tarmkanalen eller urinvägarna under längre tid. Blödningar inuti magsäcken kan till exempel orsakas av magsår och olika inflammatoriska tarmsjukdomar. Blodförlusten kan leda till att man känner sig hängig och trött.

Blodförtunnande läkemedel och ärtfliga faktorer är några orsaker till att man lättare får inre blödningar. Inre blödningar kan också uppkomma vid utomkvedshavandeskap (graviditet utanför livmodern) som brustit.

Akuta inre blödningar

Större, även kallade akuta, inre blödningar är dock desto allvarligare. De brukar uppstå vid kraftigare våld som slag, olyckor, frakturer och sjukdomar. Allvarliga inre blödningar kan komma när större blodkärl slits av eller blodrika organ som mjälten eller levern spricker. Några symtom på en större inre blödning är:

  • Snabb puls som sedan blir svagare och oregelbunden
  • Snabb, ytlig andning
  • Lågt blodtryck
  • Kallsvettig och gråblek hud
  • Kraftig törst
  • Svimningar och svimningskänsla
  • Ångest och oro

Behandling av inre blödningar

Behandlingen av inre blödningar beror på om det är en liten eller stor blödning. Små inre blödningar, som till exempel blåmärken, brukar läka på egen hand.

Om man fått en hårt slag eller någon annan typ av trauma som gör att man svullnar upp kan det vara bra att hålla den drabbade kroppsdelen högt upp, gärna ovanför hjärtats höjd. Även en elastisk binda kan lindra svullnad kring skadan.

Stora blödningar måste dock stoppas eftersom man kan förlora mycket blod med allvarliga skador eller döden som konsekvens. När man har en stor inre blödning och förlorar för mycket blod räcker inte det kvarvande blodet för att transportera syre. Då pumpar hjärtat snabbare och snabbare, och det kan sluta med att man hamnar i chock och blir medvetslös.

Söka vård vid blödningar

Vid små skador som till exempel blåmärken behöver man inte söka vård eftersom skadan vanligtvis försvinner av sig själv.

Om man blöder för mag- och tarmkanalen eller urinvägarna man söka vård hos en vårdcentral för att bli undersökt. Vid större blödningar bör man vända sig till en akutmottagning.

Vid symtom på större inre blödningar bör man ringa 112 och be om en ambulans.

Annons:

Källor:

1177.se

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: