Ange ditt sökord

En långsiktig vaccinationsplan med uppföljningar kommer krävas för att utplåna framboesi. Foto: Getty Images

En långsiktig vaccinationsplan med uppföljningar kommer krävas för att utplåna framboesi. Foto: Getty Images

Framboesi – en utmaning för global hälsa

Framboesi, även känt som Yaws, är en smittsam tropisk infektionssjukdom som drabbar hud, ben och leder. Trots ansträngningar från organisationer som Världshälsoorganisationen (WHO) för att utrota sjukdomen, står forskare inför nya hinder, exempelvis antibiotikaresistens.

Annons:

Orsakad av Treponema pallidum pertenue, en variant av syfilisbakterien, har framboesi varit en utmaning för global hälsa under lång tid. Sjukdomen är mycket smittsam, kan ge sår på huden, svår ledvärk och även handikappande missbildningar. Varje år orsakar sjukdomen runt 100 000 fall av kroniska sår, vilket framför allt orsakar lidande hos barn.

Symtom och diagnos vid framboesi

Med rötter i det franska ordet för hallon, är sjukdomen känd för dess karakteristiska symtom och smittspridning. Symtomen på framboesi börjar vanligtvis med en rundad, hård svullnad på huden, som kan vara upp till fem centimeter i diameter. Denna svullnad kan brytas och bilda ett sår, som typiskt läker inom tre till sex månader. Efter denna initiala fas kan patienter uppleva ledvärk, bensmärta, trötthet och ytterligare hudskador. Diagnosen görs vanligtvis baserat på utseendet av såren eller skadorna, men kan bekräftas med blodprov eller PCR för att påvisa bakteriens närvaro.

Smittspridning och prevention vid framboesi

Framboesi sprids genom direkt kontakt med sårvätska från en smittad individ och är vanligast bland barn, särskilt när de leker. För att förhindra sjukdomens spridning är det viktigt att bota de som är smittade och förbättra hygien- och renhållningspraxis i drabbade områden. Massbehandling av hela befolkningen har visat sig vara effektivt för att minska sjukdomens förekomst.

Behandling och utmaningar vid framboesi

Behandlingen för framboesi innefattar vanligtvis antibiotika, såsom azitromycin eller benzatinpenicillin. Utan behandling kan cirka 10 procent av fallen leda till fysiska vanställningar. Trots tidigare framgångar med storskaliga behandlingskampanjer på 1950- och 1960-talen har sjukdomen återkommit och utgör fortfarande en utmaning för global hälsa. Världshälsoorganisationen (WHO) har satt upp målet att utrota framboesi till år 2020, med viss framgång i länder som Indien. Trots detta krävs fortsatta ansträngningar för att bekämpa sjukdomens spridning och förbättra behandlingsmetoderna.

Utmaningar med massbehandling vid framboesi

Massbehandling med antibiotika har varit en central strategi för att bekämpa framboesi. WHO har lanserat program för att behandla befolkningen i drabbade områden. Dock visar den nya studien (publicerad i tidsskriften Lancet), genomförd på en ö i Papua Nya Guinea, att effektiviteten av denna metod är ifrågasatt. De initiala resultaten var lovande efter massadministration av azitromycin till 85 procent av befolkningen. Dock återkom tyvärr sjukdomsfall hos de som inte behandlades eller från inflyttade personer. Forskarna noterade också tecken på antibiotikaresistens, vilket är oroande och kräver noggrann övervakning. Resistensen mot azitromycin var inte utbredd, men måste hållas under uppsikt för att undvika att sjukdomen blir svårare att behandla i framtiden.

Framtida strategier och utmaningar vad gäller framboesi

Forskarna understryker vikten av att behandla samtliga invånare för att eliminera latent smitta och förebygga återfall. Det kan också vara nödvändigt med upprepade massbehandlingar för att säkerställa effektiviteten. Trots utmaningarna har alla fall vid resistens hittills kunnat behandlas med andra antibiotika, vilket ger hopp om att bekämpa sjukdomen. Man skulle dock behöva utöka övervakningen av antibiotikaresistens och utveckla nya behandlingsstrategier för att förbättra resultaten.

Framboesi – global betydelse och framtida mål

Framboesi har en lång historia, med dokumenterade fall som sträcker sig tillbaka till 1600-talet och arkeologiska fynd som indikerar sjukdomens närvaro för över 1,6 miljoner år sedan. Sjukdomen påverkar miljontals människor runt om i världen och orsakar lidande, särskilt bland barn. Med över 89 miljoner människor bosatta i områden där sjukdomen är en risk, är utmaningen enorm. WHO:s mål att utrota sjukdomen till år 2020 har mött hinder, men ansträngningarna fortsätter. Trots framsteg i vissa områden, som i Indien, där sjukdomen har minskat avsevärt, krävs fortsatta insatser för att nå global utrotning. Det är också värt att notera att massbehandlingskampanjer på 1950- och 1960-talen lyckades minska den globala prevalensen av framboesi drastiskt, men sjukdomen har återuppstått sedan dess, vilket understryker behovet av långsiktiga strategier för att bekämpa den.

Genom att kombinera insikter från forskning, strategier för massbehandling och global samverkan kan framtidens generationer förhoppningsvis leva i en värld fri från framboesi och dess förödande effekter på hälsa och välbefinnande.

Läs även

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: