Ange ditt sökord

Förlossningsdepression drabbar 8-15% av nyblivna mödrar. Foto: Shutterstock

Förlossningsdepression drabbar 8-15% av nyblivna mödrar. Foto: Shutterstock

Förlossningsdepression -postpartumdepression

Annons:

Humöret hos föräldrar till nyfödda barn kan gå upp och ned. Att nyss ha fått barn kan vara helt livsförändrande. Det är  ganska vanligt att de nyblivna föräldrarna blir något nedstämda. För de flesta går detta över mycket fort, men om man får en förlossningsdepression kan den hålla i sig längre.

Det är vanligt att man inte känner så mycket för det nyfödda barnet till en början. Den omedelbara och himlastormande förälskelsen i det lilla barnet som man förväntat sig är faktiskt ganska ovanlig. Kärleken är något som kommer med tiden. Om man å andra sidan slutar känna för barnet, eller att känslorna för den nyfödda inte alls kommer, kan det vara på grund av förlossningsdepression. Känns situationen ohanterlig bör du söka hjälp och vård. Ungefär 8-15% av nyblivna mödrar  anses drabbas av en förlossningsdepression.

Varför får man förlossningsdepression?

Förlossning och graviditet är för föräldrarna en av de mest omvälvande händelserna i deras liv. Alla har olika förväntningar på hur livet kommer att bli efter barnet är fött. De flesta tänker först på det roliga och positiva med ett barn. Det är då lätt att bli besviken när det inte blir som man tänkt sig. Detta är inte ovanligt och beror på att livet med ett spädbarn är en stor livsförändring.

Problem sedan innan kan förstärka en förlossningsdepression, så som relationsproblem eller ekonomi. Detta kombineras med den sömnbrist som ofta uppstår med ett spädbarn. I samband med födsel sker också en plötslig sänkning av  hormonerna östrogen och progesteron hos den som fött barn, och det är då vanligt att känna sig lite nedstämd.

Det är vanligt att du som fött barn blir tillfälligt nedstämd två till tre dagar efter att barnet har fötts. Det brukar kallas för Baby Blues, och är inte det samma som en depression. Baby Blues går vanligtvis över inom två veckor. Om nedstämdheter fortgår över en längre period,  eller om den uppstår några veckor efter att barnet fötts, kan det vara förlossningsdepression.

Symtom för förlossningsdepression

Nedstämdhet 

Efter förlossningen kan det vara svårt att visa glädje eller entusiasm. Man har ofta en sämre självkänsla. Skuldkänslor eller känslor kring att allt är hopplöst förekommer. Humöret kan växla snabbt, och det är inte ovanligt med känslor av ångest eller oro. Det kan upplevas jobbigt att träffa släkt och vänner, och man blir isolerad.

Sömnproblem

Detta är ett vanligt symtom på förlossningsdepression. Det är svårt att få sova tillräckligt när  barnet kan behöva uppmärksamhet och omsorg när som helst under dygnet. Till följd av sömnbristen blir man trött och orkeslös på dagarna.

Upp och nedgång i vikt

Tröttheten kan leda till småätande. Ibland blir nedstämdheten så svår att aptiten försvinner.

Sämre kontakt/anknytning med barnet

Man kanske inte orkar svara på barnets signaler, eller inte orkar ta hand om barnets behov. Detta kan påverka barnets utveckling och är en viktig punkt som man kan behöva söka hjälp för. Vid mycket svåra förlossningsdepressioner förekommer det tankar på att skada sig själv eller barnet, och då är det viktigt att ta snabb kontakt med vården!

Diagnos av förlossningsdepression

Diagnos ställs oftast 6-8 veckor efter förlossningen. På BVC erbjuds alla som fött barn att fylla i ett formulär som  heter EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) och finns i cirka 20 språk. Här kan det ofta avgöras om det är en förlossningsdepression och om det behövs ytterligare vård. Man kan också kontakta sin barnmorskemottagning eller vårdcentral. Du som är medförälder eller adoptivförälder har också rätt att få hjälp på BVC.

Vård och behandling av förlossningsdepression

Det är viktigt att söka hjälp om situationen är på väg att bli värre. Barnets tidiga utveckling kan lida av att föräldrarna har en förlossningsdepression. För många är det bra att prata med en sjuksköterska på barnavårdscentralen. Där har personalen stor erfarenhet av liknande situationer. Man kan ofta arrangera samtal och de kan ge råd om var man kan få mer hjälp.

För vissa blir relationen svårare mellan föräldrarna och de kan då få hjälp genom samtalsterapi eller dylikt. Att också få hjälp med vardagliga sysslor kan avlasta de nyblivna föräldrarna. Utöver samtalsterapi för förlossningsdepression kan man också behandla med läkemedel. Det finns idag antidepressiva läkemedel som det går bra att använda under amning.

Annons:

Källor:

1177.se

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: