Ange ditt sökord

De flesta kommer någon gång att uppleva domningar och stickningar i en kroppsdel, men det är först om det är ihållande och/eller återkommande som det kan vara bra att söka vård. Foto: Getty Images

De flesta kommer någon gång att uppleva domningar och stickningar i en kroppsdel, men det är först om det är ihållande och/eller återkommande som det kan vara bra att söka vård. Foto: Getty Images

Domningar – klämda nerver, nervstörning

Domningar, stickningar eller förlorad känsel i en del av kroppen är relativt vanligt, men när är det ett tecken på något allvarligt? Här är allt du behöver veta om domningar, deras orsaker och när du bör söka hjälp.

Annons:

Vad är domningar?

Domningar är en känsla av stickningar eller förlorad känsel i en del av kroppen. De är vanligtvis ofarliga och kan orsakas av tillfälliga situationer som långvarigt tryck på en kroppsdel, som att sitta med benen korsade i lång tid. I vissa fall kan dock domningar vara ett tecken på underliggande hälsoproblem. Ospecifika domningar i exempelvis ett underben, underarm eller kind är inte helt ovanliga orsaker till att man söker vård. Neurologstatus, status för mekanisk nervpåverkan och enklare utredning med B-glukos och B-12 görs ofta.

Symtom på domningar

De vanligaste symtomen är:

 • stickningar
 • nedsatt känsel
 • svårt att röra den delen av kroppen.

Besvären kan vara obehagliga men är oftast inte allvarliga.

Vanliga orsaker till domningar

 1. Klämda nerver: Klämda nerver är en vanlig orsak till domningar och stickningar. Detta kan vara relaterat till nack- och ryggproblem och kan orsaka domningar i armar eller ben.
 2. Tunnelsyndrom: Tunnelsyndrom, där en nerv är i kläm längs ryggraden på grund av trängsel i en arm eller ben, kan också orsaka domningar. Diskbråck, artros, kotförskjutning och låsningar är andra vanliga orsaker till domningar.
 3. Nervstörningar: Domningar som inte beror på klämda nerver kan vara resultatet av nervstörningar, särskilt runt lederna. Till exempel kan karpaltunnelsyndrom leda till domningar i handen, fingrarna eller underarmen.
 4. Andra sjukdomar: Det finns flera sjukdomar som kan orsaka domningar, inklusive migrän, B-12-brist, diabetes, multipel skleros, sköldkörtelproblem, stroke och ischemiska attacker.
 5. Mediciner och toxiner: Vissa mediciner och giftiga ämnen som tobak, alkohol och bly kan också orsaka domningar.

Egenvård vid domningar

Om du upplever domningar kan du vidta vissa åtgärder för att lindra besvären:

 • Ta en kort paus och vila den delen av kroppen som känns domnad.
 • Undvik att överbelasta den delen av kroppen som upplever upprepade domningar.
 • Värme, motion, stretching eller massage kan hjälpa till att lindra besvären.

När ska du söka professionell hjälp vid domningar?

Om domningarna är ihållande och inte går över med enkla åtgärder eller om de återkommer regelbundet, är det viktigt att söka professionell hjälp. En kiropraktor kan vara en bra resurs för att utvärdera och behandla domningar, genom att använda justeringar, motion, stretching, värme, massage och tryckvågsbehandling.

Vid besök hos en kiropraktor kommer du att genomgå en neurologisk undersökning för att bedöma känsel, reflexer och muskelstyrka. Det kan också inkludera en screening av det centrala nervsystemet för att utesluta allvarligare hälsoproblem. Om några avvikelser upptäcks kan en remiss till en neurolog och eventuell magnetkameraundersökning vara nödvändig.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att söka hjälp från din vårdcentral eller en specialist som en neurolog, särskilt om domningarna är svåra eller inte går över.

Anamnes och neurologisk status vid domningar

När en patient upplever domningar är det första steget att samla in en detaljerad anamnes. Detta innebär att läkaren kommer att fråga patienten om deras medicinska historia, tidigare sjukdomar och eventuella skador eller trauman. Det är också viktigt att veta om det finns några andra symtom som kan vara relaterade till domningarna.

Den andra viktiga delen av bedömningen är den neurologiska statusen. Läkaren kommer att undersöka patientens nervsystem för att identifiera eventuell känselnedsättning eller andra neurologiska avvikelser. Här är huvudfrågan om domningarna kan kopplas till skada eller påverkan på en specifik del av nervsystemet, såsom flera nerver (vilket kan tyda på polyneuropati), en enskild nerv, nervrot, ryggmärg eller hjärnan.

Neurofysiologiska undersökningar vid domningar

Neurologiska undersökningar som neurografi och elektromyografi (EMG) kan bli aktuella om patienten upplever ihållande symtom och om neurologisk status tyder på skada eller lesion på en enskild nerv, rot eller plexus. Dessa undersökningar hjälper till att bestämma nivån på eventuell skada, bedöma graden av skada och prognosen för återhämtning. Dessutom kan de vara användbara för att fastställa typ och grad av polyneuropati om detta misstänks.

Misstanke om centrala nervsystemets påverkan

Om domningarna omfattar hela en extremitet i stället för bara delar av den, kan detta vara en indikation på att centrala nervsystemet är involverat. Om både armen, benet och bålen på samma sida av kroppen påverkas, kan det tyda på att problemet sitter i hjärnan. Å andra sidan, om domningar förekommer i båda benen eller båda armarna, kan det indikera att problemet finns i ryggmärgen.

Sammanfattning om domningar

Domningar är vanliga, ofta ofarliga och kan ha olika orsaker. Anamnes, neurologisk status och eventuella neurofysiologiska undersökningar är viktiga verktyg för att bedöma orsaken till domningarna. Om symtomen är ihållande eller om det finns misstankar om allvarligare sjukdomar, såsom MS, är det viktigt att söka professionell medicinsk bedömning. Tidig diagnos och korrekt behandling kan vara avgörande för att hantera och förhindra eventuella komplikationer.

Läs om migrän.

Läs om multipel skleros (MS).

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: