Ange ditt sökord

Botulism är en ovanlig matförgiftning som kan leda till förlamning av musklerna. Foto: Getty Images

Botulism är en ovanlig matförgiftning som kan leda till förlamning av musklerna. Foto: Getty Images

Botulism – en sällsynt men potentiellt dödlig förgiftning

Botulism är en i Sverige ytterst ovanlig men allvarlig förgiftningssjukdom, som orsakas av ett av de kraftigaste kända gifterna - botulinumtoxin. Denna förgiftning är associerad med bakterien Clostridium botulinum och är känd för sitt dramatiska sjukdomsförlopp och allvarliga konsekvenser. Det är den mest fruktade matförgiftningen. I den här artikeln utforskar vi botulism, dess orsaker, symtom, riskfaktorer och förebyggande åtgärder.

Annons:

Kort om botulism

 • Ett “snapsglas” rent botulinumtoxin skulle räcka till att döda hela Sveriges befolkning.
 • Det räcker med några nanogram av giftet för att orsaka botulism.
 • Toxinet blockerar nervimpulserna till tvärstrimmig muskulatur och ger förlamningar i bland annat andningsmuskulaturen.
 • Sjukdomen finns över hela världen men är numera sällsynt i Sverige.
 • Botulism är en smittspårningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls både från behandlande läkare och laboratorium till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Clostridium botulinum – en fara i syrefria miljöer

Clostridium botulinum är en bakterie som trivs i syrefria miljöer och bildar sporer som är motståndskraftiga mot höga temperaturer och torka. Detta innebär att bakterien kan överleva i jord, på sjö- och havsbotten och till och med i tarmen hos fisk och däggdjur. Dessa sporer kan därför finnas i många råvaror som vi använder i matlagning. Bakterien kan bilda ett mycket kraftigt nervgift, botulinumtoxin, som är bland de starkaste gifter man känner till. Förgiftning med botulinumtoxin orsakar sjukdomen botulism.

Så länge bakterien förblir i sporform är den ofarlig. Men om förhållandena blir gynnsamma, till exempel i felaktigt konserverade livsmedel eller i hemgjorda krydd- och grönsaksinläggningar i olja som förvaras i rumstemperatur i stället för i kylskåpet, kan sporer gro och producera det livsfarliga botulinumtoxinet. Gynnsamma förhållanden inkluderar låg syrehalt och ett pH-värde över 4,6 (inte så surt), vilket kan uppstå exempelvis i:

 • felaktigt konserverade livsmedel.
 • felaktigt hemgjorda inläggningar av osaltade fiskfiléer.
 • vakuumpackad gravad eller rökt fisk.
 • hemgjorda krydd- och grönsaksinläggningar i olja som förvaras i rumstemperatur i stället för i kylskåpet.

För att förstöra sporer av Clostridium botulinum krävs högre temperaturer än vad vanlig kokning kan erbjuda, så en tryckkokare kan vara nödvändig. Bakterien kan inte föröka sig under 3 grader Celsius och botulinumtoxinet förstörs efter cirka tio minuter vid 80 grader Celsius.

Symtom och allvarliga konsekvenser vid botulism

Botulinumtoxin är ett otroligt starkt nervgift som kan leda till förlamning av musklerna. Symtomen på botulism uppstår vanligtvis efter 12 till 36 timmar efter att ha ätit förorenade livsmedel, men det kan ta till flera dagar. De vanligaste symtomen inkluderar:

 • illamående
 • kräkningar
 • synproblem
 • svårigheter med tal och sväljning
 • muskelsvaghet
 • stora pupiller
 • dubbelseende
 • hängande ögonlock
 • muntorrhet
 • andningsproblem

Botulism är en förgiftning och inte en infektion. Det är viktigt att följa rätt hygienpraxis och förvaring av livsmedel för att minimera risken för denna sällsynta men farliga sjukdom.

Diagnos och behandling vid botulism

Diagnosen misstänks oftast utifrån sjukdomsförloppet. Man kan verifiera sjukdomen genom att toxin påvisas i livsmedel, blod och/eller avföring eller att bakterien odlas fram från livsmedlet.

Eftersom symtomen orsakas av toxin, hjälper inte antibiotika. Motgift kan ges i form av antitoxin, men det är behandlingen av symtomen, till exempel med respirator, som är viktigast.

Riskfaktorer och förebyggande åtgärder

Botulism kan drabba alla som utsätts för botulinumtoxin, men det finns några försiktighetsåtgärder du kan ta för att minska risken:

 • Rätt förvaring – se till att rökt, gravad och inlagd fisk förvaras vid högst +4°C. Att livsmedlet är rökt eller inlagt betyder inte att det kan förvaras vid rumstemperatur.
 • Korrekt konservering – när du gör fiskinläggningar, se till att följa recepten exakt, och använd rätt mängd salt och ättika. Ättika hjälper till att skapa en sur miljö som hämmar bakteriernas tillväxt. Det klassiska 1-2-3 sillinläggningsreceptet med en del 12-procentig ättikssprit, två delar socker och tre delar vatten är ett bra exempel på en säker konserveringsmetod.
 • Rätt typ av salt – vid gravning av fisk är vanligt koksalt, natriumklorid, det bästa alternativet. Mineralsalt måste användas i större mängder för att uppnå samma hämmande effekt på bakterier, men det kan också påverka smaken negativt.
 • Undvik honung till spädbarn – ge inte honung till barn under ett år, eftersom det kan innehålla sporer av Clostridium botulinum. Det är dock säkert för gravida och ammande kvinnor att konsumera honung.

Genom att följa dessa förebyggande åtgärder kan du minimera risken för att drabbas av botulism och njuta av säkra och smakfulla livsmedel.

Varianter av botulism och smittspridning

Det finns olika typer av botulism där klassisk botulism är vanligast. Här beskriver vi de olika varianterna och hur de kan påverka människor:

 • Klassisk botulism uppstår när en person har blivit förgiftad av att äta livsmedel som inte har tillagats ordentligt och där bakterierna har haft möjlighet att växa och producera botulinumtoxin. Exempel på sådana livsmedel inkluderar hemlagade konserver, fiskinläggningar, vakuumförpackad fisk eller korv. Det gemensamma i dessa fall är att livsmedlet inte har kokats innan det konsumerades.
 • Sårbotulism uppstår när Clostridium botulinumbakterier kommer in i ett sår på kroppen. För att detta ska inträffa krävs det att såret har en syrefri miljö, som kan uppstå av olika skäl, till exempel kraftig bakterieförorening eller dålig blodförsörjning till såret. Sårbotulism är en mindre vanlig form av sjukdomen.
 • Spädbarnsbotulism är en särskild variant som endast drabbar spädbarn under sex månader. Detta beror på att spädbarn i den åldern ännu inte har utvecklat en fullständig tarmflora som kan hindra tillväxten av Clostridium botulinumbakterier. Spädbarn kan få i sig bakterier eller sporer genom föda, och när dessa växer i barnets tarm, produceras botulinumtoxin. I vissa fall har honung eller jord identifierats som smittkälla för spädbarnsbotulism i USA.

Tiden till insjuknande anges vara 6 till 36 timmar, ibland flera dygn. Sjukdomen smittar ej från person till person. Det är viktigt att vara medveten om riskfaktorerna och vidta försiktighetsåtgärder för att förebygga botulism.

Sällsynt men allvarlig – botulism i Sverige

Botulism är mycket ovanlig i Sverige, och endast ett fåtal fall har rapporterats sedan 1969. De flesta av dessa fall är kopplade till felaktigt konserverade livsmedel, särskilt fiskprodukter som rökt lax och gravad fisk. Spädbarnsbotulism är ännu sällsyntare.

Sammanfattning kring botulism

Botulism är en sällsynt men allvarlig förgiftningssjukdom orsakad av botulinumtoxin, ett av de mest potenta gifterna som finns. Den associeras med bakterien Clostridium botulinum och kan leda till svåra symtom inklusive muskelförlamning och andningsproblem. För att minimera risken för botulism är det viktigt att förvara och konservera livsmedel korrekt och undvika att ge honung till spädbarn. Även om botulism är mycket ovanligt i Sverige är det viktigt att vara medveten om de potentiella farorna och vidta försiktighetsåtgärder vid matlagning och förvaring av livsmedel.

Appendix

 • Man har lärt sig att hantera den ””nervförlamande” effekten av Clostridium botulinum neurotoxin typ A (Botox) i mycket små doser för att kunna ge symtomatiska behandlingar av neurologiska störningar som spasticiet i armar eller ben pga cerebral pares eller efter stroke.
 • Vidare om man har spasm kring ögonlocken eller om man ett tillstånd med spastisk nackvred, torticollis.
 • Hos patienter med talstörning ett hackande tal, kan experter pröva med att ge en injektion mot området som styr stämbanden i halsen.
 • Vid vissa vattenkastningsstörningar med symtom som överaktiv blåsa och inkontinens som följd, kan Botox försökas, liksom om man har en ryggmärgsskada eller annan neurologisk sjukdom som MS.
 • Om man har ständiga besvär med uttalad armsvett, Axillär Hyperhidros, kan Botox försökas.
 • Vid kronisk migrän prövar man Botox, liksom att man prövar även vid andra åkommor.
 • Av en slump märkte man på 1990-talet att när man behandlade personer med skelögdhet och dubbelseende att patienten vid återbesöket hade noterat att rynkorna var mindre. På så vid uppstod de estetiska indikationerna och används idag mycket flitigt.

Läs om matförgiftning.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: