Ange ditt sökord

Tvillinggraviditet kan vara ansträngande, omtumlande och spännande för de blivande föräldrarna. Foto: Shutterstock

Tvillinggraviditet kan vara ansträngande, omtumlande och spännande för de blivande föräldrarna. Foto: Shutterstock

Att vänta och föda tvillingar

Den 2 februari är det Internationella Tvillingdagen. Andelen tvillingar som föds blir allt fler, och att vänta, föda och vara förälder till tvillingar kan vara omtumlande och utmanande.

Annons:

I Sverige föds det cirka 1500 tvillingar per år. Det motsvarar cirka 1,5 – 2 procent av alla förlossningar. Andelen par som får tvillingar har ökat stadigt senaste decennierna. Forskare tror att det är på grund av allt fler fertilitetsbehandlingar och ägglossningsstimuleringar, samt att fler äldre kvinnor föder barn nu än tidigare.

Så är det att vänta tvillingar

Att få besked om att man väntar tvillingar kan vara omtumlande och väcka många frågor. Många gravida beskriver en känsla av att vara extra speciell och utvald, medan andra blir oroliga för att något ska hända under graviditet och födsel. En del blivande tvillingföräldrar känner oro för hur de ska klara av att bli föräldrar till två små barn samtidigt.

Det är vanligt vid besked om tvillingar att de gravida beskriver att de ”haft det på känn”. De kanske har mått mer illa än vid tidigare graviditet, eller så har magen växt snabbare. Vid tvillinggraviditeter har livmodern en större storlek än vad man förväntar sig för just den veckan. Vid tvillingar bildas också mer av graviditetshormonet humant choriongonadotropin, hcg, vilket kan leda till ett kraftigare illamående.

En tvillinggraviditet kan innebära en mer komplicerad graviditet och födsel, och det gör att det blir fler kontroller under dessa graviditeter. Tillväxtultraljud görs regelbundet och det planeras också in fler kontroller hos barnmorska på barnmorskemottagningen.

Vanligtvis blir det i andra halvan av graviditeten svårt för den gravida som väntar tvillingar att arbeta. Att från graviditetsvecka 24 bli sjukskriven, helt eller delvis, är mer regel än undantag, och rekommenderas också av mödravårdsläkare för att minska risken för graviditetskomplikationer.

Enäggstvillingar och tvåäggstvillingar

Det finns olika sätt att dela in tvillingar i olika typer. Ett sätt är att skilja mellan enäggstvillingar och tvåäggstvillingar.

Vid tvåäggstvillingar är det två spermier som befruktat var sitt ägg. De tvillingarna är inte mer lika varandra än vilka andra syskon som helst, de har bara råkat ligga i livmodern samtidigt och födas samtidigt. Tvåäggstvillingar kan alltså ha olika kön. Cirka 60 procent av alla tvillingar i Sverige är tvåäggstvillingar. Om den gravida är äldre än 35 år, själv är tvilling eller har tvillingar i släkten ser man en klart högre andel tvillinggraviditeter med tvåäggstvillingar. Den äldre äggstocken är mer benägen att släppa ifrån sig två ägg i samma cykel. Mannens ålder verkar däremot inte spela någon roll för att få tvillingar. Det tycks finnas viss ärftlighet på mannens sida också, men det har bara visats i små studier och har inte riktigt kunnat förklaras.

I länder där man i samband med fertilitetsbehandling med IVF återför två embryon har man också en högre andel tvåäggstvillingar. I Sverige har man som grundregel att föra tillbaka ett embryo.

När det blir enäggstvillingar har en spermie befruktat ett ägg, och sedan har ägget delat sig. Enäggstvillingar har alltid samma kön. Enäggstvillingar är också alltid en slumpartad företeelse, och frekvensen är ungefär densamma i hela världen. Den gravidas ålder har ingen betydelse för chansen att få enäggstvillingar, och det är heller inte ärftligt.

Om det är enäggs- eller tvåäggstvillingar kan vara svårt att säga under själva graviditeten. Det är något man får undersöka med DNA-prov vid födseln genom blodprov på barnen.

Medicinsk indelning av tvillinggraviditeter – DCDA, MCDA och MCMA

Under graviditeten delar man in tvillinggraviditeter ur ett medicinskt perspektiv på ett annat sätt. Indelningen beror på om tvillingarna har varsin moderkaka eller om de delar de på samma moderkaka, respektive om de delar samma hinnsäck eller har varsin hinnsäck. Ju tidigare i graviditeten man undersöker med ultraljud, desto lättare är det att se skillnaden mellan de olika tvillinggraviditeterna. Med ultraljud kan det vara svårt att se om det är en eller två moderkakor om de sitter alldeles bredvid varandra. Därför tittar man i stället på hur hinnsäckarna fäster in i livmoderväggen.

Vid dikoriotiska, diamniotiska tvillinggraviditeter, förkortat DCDA, har fostren varsin moderkaka och varsin hinnsäck. Av DCDA-tvillingar är 80 procent tvåäggstvillingar, och 20 procent är enäggstvillingar där det befruktade ägget delat sig till två embryon redan under de första tre dagarna efter befruktningen.

Monokoriotiska, diamniotiska tvillingar, förkortat MCDA, är alltid enäggstvillingar. Då är det ett befruktat ägg, embryo, som delat sig till två separata på dag fyra till sju efter befruktningen. MCDA utgör 30 procent av alla tvillingar, och de delar på moderkaka men har varsin hinnsäck.

Monokoriotiska monoamniotiska tvillingar, förkortat MCMA, är också alltid enäggstvillingar, och här har embryot delat sig efter dag 7. Tvillingarna delar här på samma moderkaka och ligger inneslutna i samma hinnsäck. Det här utgör endast en procent av alla tvillingar.

Extrakontroller vid tvillinggraviditet

Vid en tvillinggraviditet finns det en ökad risk för komplikationer, såväl för den gravida som för de väntade barnen. Därför innebär en tvillinggraviditet fler kontroller i mödravården och fler ultraljudsundersökningar. Vid ultraljudsundersökningarna följer man barnens tillväxt och mäter fostervattenmängden. Tvillingar som är DCDA undersöks med ultraljud cirka var fjärde vecka från mitten av graviditeten, medan MCDA och MCMA undersöks varje till varannan vecka.

När man följer tillväxten på tvillingar använder man kurvor för enkelbörd (bara ett barn). Det finns kurvor för tvillingar, men de är baserade på ett så litet material att de inte bedöms tillräckligt tillförlitliga. Fram till graviditetsvecka 30-32 följer tvillingar kurvorna för enkelbörd ganska tydligt, men sedan börjar de plana av i sin tillväxt.

Risker vid tvillinggraviditet

För den gravida kan tvillinggraviditeten vara mer påfrestande än att vänta ett barn. Det är vanligt att vara mer andfådd och trött, och ha mer hjärtklappning. Värk i rygg, ben och fötter kommer ofta tidigare eftersom hormonnivåerna är högre och tyngden från livmodern större.

Den som väntar tvillingar har en ökad risk för missfall, graviditetsillamående, högt blodtryck, havandeskapsförgiftning och blodbrist. Det här är bakgrunden till att man också gör fler och tätare kontroller hos sin barnmorska samt till att man också rekommenderar tvillinggravida att vara sjukskrivna under andra halvan av graviditeten.

För tvillingar finns en ökad risk att födas för tidigt. Knappt hälften av alla tvillinggravida föder före vecka 37. Det är också en ökad risk för att ha en låg vikt vid födelsen, eller att vara tillväxthämmad. Genomsnittsvikten vid födelsen för en tvilling är 2500 gram, jämfört med enkelbörd då genomsnittet är 3500gram. Det blir dock allt vanligare att gravida som väntar tvillingar föder sina barn i fullgången tid (det vill säga efter 37 fulla veckor) och att barnen då uppnått samma födelsevikt som ett barn som inte är tvilling. Sannolikt beror denna utveckling på den noggranna graviditetsövervakningen samt en frikostig sjukskrivning av tvillinggravida.

Hos tvillingar som delar på samma moderkaka finns en ovanlig men allvarlig komplikation som kallas tvillingtransfusionssyndrom. Det innebär att det finns genvägar, eller kärlförbindelser, mellan de två tvillingarnas blodkärl i moderkakan. Det leder till att den ena tvillingen kan ”stjäla” syre och näring från sitt syskon. Den ena tvillingen växer mycket och har mycket fostervatten, den andra blir liten och har lite fostervatten (om de har varsin hinnsäck, annars delar de ju på fostervattnet också). Tvillingtransfusionssyndrom uppstår hos 10–20 procent av de tvillingar som delar moderkaka. Det här är något som man alltid undersöker och letar efter vid ultraljudsundersökning av tvillingarna, och om det uppstår behandlas det via specialiserad klinik för fostermedicin. Med kamera in i livmodern, så kallat fetoskop, letar man upp kärlförbindelserna och bränner dem med laser

Att föda tvillingar

I slutet av graviditeten görs en förlossningsplanering hos förlossningsläkare, vanligtvis i graviditetsvecka 32–34. Där tar man hänsyn till den gravidas önskemål, medicinska förutsättningar och tankar kring förlossningen. Vid tvillinggraviditet måste man också ta hänsyn till hur barnen ligger och hur de växer.

Vid tvillinggraviditet rekommenderas att födseln sätts i gång senast graviditetsvecka 38+0 vid DCDA, och lite tidigare då barnen delar moderkaka. Anledningen till detta är att det finns en risk att moderkakan eller moderkakorna inte riktigt orkar försörja fostren mot slutet av graviditeten.

Vid vaginal födsel ska den tvilling som ligger närmast livmodermunnen, den ledande tvillingen, ligga med huvudet nedåt. Sätesförlossning för den ledande tvillingen avråder man från. Den andra tvillingen får ligga hur den vill (huvud, säte, tvärläge …).

Cirka hälften av alla tvillingar föds via kejsarsnitt; 20 procent via planerat kejsarsnitt, och 30 procent via akut kejsarsnitt. Kombinerad förlossning – alltså där tvilling 1 föds vaginalt och tvilling 2 med akut kejsarsnitt – är ovanligt. Under år 2021 inträffade det i 6 procent av alla vaginala tvillingfödslar.

Under själva födseln är det fler personer inne på rummet än då det är ett enda barn som föds. Det kan vara två barnmorskor, två undersköterskor och en eller två förlossningsläkare. Ofta finns barnläkare och barnsköterska vidtalade i närheten om det skulle behövas.

När den första tvillingen är född undersöker läkaren med ultraljud hur tvilling 2 ligger, och man hjälper till att styra ned den tvillingen med huvudet eller sätet först i förlossningskanalen. Tvilling 2 föds vanligen 10 till 60 minuter efter den ledande tvillingen vid en vaginal födsel. Vid kejsarsnitt brukar födelsetiden för de bägge barnen bara skilja någon minut.

Och hur går det för tvillingarna sen?

En studie vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet visar att tvillingar har bättre betyg när de går ut nionde klass och skaffar sig oftare en universitetsutbildning – detta trots att de inte är intelligentare än andra barn. Studier har också visat att tvillingar själva föder färre barn än de som inte är tvillingar.

Tvillingar har samtidigt stor förtjänst av att vara två. De har alltid en lekkamrat och är sällan ensamma. Tvillingar sover dessutom bättre när de sover ihop – något man som förälder kan dra nytta av.

 

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: