Länklista

Länklista

Patientföreningar och organisationer A-Ö

Här finner du kontaktuppgifter till många av Sveriges patientföreningar och organisationer. Navigera genom bokstäverna eller genom att bläddra ner på sidan.

Du kan närsomhelst komma tillbaka till alfabetsmenyn här till höger genom att klicka på "Innehåll", alternativt håller ctrl+f och söker manuellt på sidan.

Saknar du en patientförening eller representerar du en patientförening som inte är med i listan? Kontakta redaktionen på [email protected] 

A

Afasiförbundet i Sverige
Kampementsgatan 14
115 38 Stockholm
Telefon: 08-54 56 63 60
E-post: [email protected]
www.afasi.se

Alopeciförbundet Sverige
c/o Inger Rehnström
Marieholmsvägen 56
542 43 Mariestad
Telefon: 0501-700 40
www.alopeci.se

Alzheimerföreningen
Karl XII gatan 1
222 41 Lund
Telefon: 046-14 73 18
E-post: [email protected]
www.alzheimerforeningen.se

Amningshjälpen
Gäddgränd 7
590 43 Rimforsa
Telefon: 94-211 50
E-post: [email protected]
www.amningshjalpen.se

Anonyma alkoholister i Sverige, AA
Telefon: 08-720 38 42
Telefon: 040-30 55 44
E-post [email protected]
www.aa.se/

Anonyma narkomaner, NA Region Sverige (Narcotics Anonymous)
Mellanbergsvägen 113
129 31 Hägersten
Telefon: 08-411 10 33
Telefon: 0771-13 80 00
www.nasverige.org

Anonyma spelberoende i Sverige, GA (Gamblers Anonymous)
Telefon: 0739-198090
www.ga-sverige.se

Anorexi/bulimi-kontakt, Riksföreningen mot ätstörningar
Nybrogatan 66
114 41 Stockholm
Telefon: 08-20 72 14     
E-post: [email protected]
www.abkontakt.se

Apnéföreningen i Stockholm
E-post: [email protected]
www.apneforeningen.se/

Apnésjukas förening (ASF)
Apnésjukas kansli
Torget 8
273 30 Tomelilla
Telefon: 0417-14476      
www.apnerix.se/

Astma och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm
Box 170 69
104 62 Stockholm
Telefon: 08-506 28 200      
E-post [email protected]
www.astmaoallergiforbundet.se

Ataxiföreningen
Telefon: 018-694106      
E-post: [email protected]
www.svenskaataxiforeningen.se

Autism- och Aspergerförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm
Telefon: 08-702 05 80      
E-post: [email protected]
www.autism.se

Autism, riksföreningen RFA
Hantverkargatan 87
112 38 Stockholm
Telefon: 08-702 05 80      
E-post: [email protected]
www.autism.se

B

Barncancerfonden/Barncancerföreningarna
Box 5408
Banérgatan 16
114 84 Stockholm
Telefon: 08-584 209 00       
E-post: [email protected]
www.barncancerfonden.se

Barnlängtan – patientföreningen för ofrivilligt barnlösa
E-post: [email protected]
www.barnlangtan.com
Telefon: 073-029 73 52  

Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochleaimplantat och hörapparat
Vaktmansgatan 13 A
426 68 Västra Frölunda
Telefon: 031-29 34 72      
E-post: [email protected]
www.barnplantorna.se

Blodcancerförbundet
Box 1386 
Sturegatan 4
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08 -546 405 40      
E-post: [email protected]
www.blodcancerforbundet.se

Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige
Box 9064
151 09 Södertälje
Telefon: 08-7746605      
E-post: [email protected] 
www.borrelia-tbe.se

Bostongruppen, nätverk om skolios
E-post: [email protected]
http://cohrs.web.surftown.se/bostongruppen/

Bota FA! - Friedreichs Ataxi
c/o Thomas Stenholm 
Brantvägen 4
17740 Järfälla
Telefon: 08-58032921      
E-post: [email protected]
www.bota-fa.se

Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, BRO
Box 1386
Sturegatan 4, 5 tr. 
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-546 40 530      
E-post: [email protected]
www.bro.org.se

Bröstcancerföreningen amazona
Frejgatan 56
113 26 Stockholm
Telefon: 08-32 55 90 (Öppet vardagar 10-14) 
E-post: [email protected]
www.amazona.se

C

Cancerfonden
David Bagares gata 5
101 55 Stockholm
Telefon: 020-59 59 59      
Telefon: +46(8)677 10 00 (utlandssamtal), 
E-post: [email protected]
www.cancerfonden.se

Cancer Rehab Fonden (tidigare Cancer och trafikskadades riksförbund)
Box 56047
Eriksbergsgatan 10A Stockholm
Telefon: 08-52 200 100       
E-post: [email protected]
www.cancerrehabfonden.se

Cancerdrabbades mötesplats
E-post: [email protected]
www.cancersamtal.nu/

Carpa, föreningen för patienter med hormonproducerande tumörer
E-post: [email protected]
www.carpapatient.se

Curo, riksföreningen för cancersjuka
Sveavägen 91
113 50 Stockholm
Telefon: 08-720 30 81      
E-post: [email protected] 
www.curo.nu

D

De handikappades riksförbund, DHR 
Katrinebergsvägen 6 
Box 47305
100 74 Stockholm 
Telefon: 08-685 80 00       
E-post: [email protected] 
www.dhr.se

Demensförbundet
Lundagatan 42 A, 5 tr
117 27 Stockholm   
Telefon: 08-658 99 20      
E-post: [email protected]
www.demensforbundet.se

Dercum-gruppen, för patienter med fettvävsreumatism
Box 1251
221 05 Lund
E-post: [email protected], [email protected]
http://hem.passagen.se/dercum/

Det Nya Livet (riksförening för överviktsopererade)
Guldbrandsgatan 13
507 64 Borås
E-post: [email protected]
www.detnyalivet.se 

Dyslexiförbundet, FMLS
Solnavägen 100
169 51 Solna
Telefon: 08-665 17 00      
E-post: [email protected]
www.dyslexi.org

E

Ehlers-Danlos syndrom riksförbund Sverige, EDS
c/o Holmgren
Ellegatan 4
753 16 Uppsala
E-post: [email protected]
www.ehlers-danlos.se

Elöverkänsligas riksförbund
Box 9008
126 09 Hägersten
E-post: [email protected]
www.feb.se

Emetofobi, SME, Svensk mötesplats för emetofober
E-post: [email protected]
www.emetofobi.se

Epilepsiföreningen i Storstockholm
S:t Göransgatan 84, 3 tr
112 38 Stockholm
Telefon: 08 - 650 81 50      
E-post: [email protected]
www.epistockholm.nu

Epilepsiföreningen i Uddevalla
Göteborgsvägen 25
451 43 Uddevalla
Telefon: 0522-193 71       
E-post: [email protected]
user.tninet.se/~obn249v/index.html

Epilepsiföreningen norra Skåne
Gethornskroken 4 
281 49 Hässleholm
Telefon: 0451 - 895 66      
E-post: [email protected]
www.epilepsiforeningennorraskane.se

F

FAMY, patientförening, Familjär amyloidos med polyneuropati, FAP
Brinken
931 85 Skellefteå 
Telefon: 0910-360 17      
E-post: [email protected] 
www.famy.se

Fibromyalgiförbundet (tidigare Sveriges fibromyalgiförbund, SFF)

Jordhyttegatan 11
414 73 GÖTEBORG
Telefon: 031-41 44 11        
E-post: [email protected]
www.fibromyalgi.se 

Förbundet Sveriges dövblinda, FSDB
Sandsborgsvägen 52
122 88 Enskede
Telefon: 08-39 90 00      
Texttelefon: 08-39 92 94      
E-post: [email protected]
www.fsdb.org

Förbundet unga rörelsehindrade
Storforsplan 44 7 tr, 
Box 43
123 21 Farsta
Telefon: 08-19 02 77     
E-post: [email protected]
www.ungarorelsehindrade.se

Förbundet Blödarsjuka I Sverige
Box 1386 
Sturegatan 4, 5tr
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-546 40 510      
E-post: [email protected]
www.fbis.se

Förbundet Sällsynta diagnoser, organiserar 50 sällsynta handikappsgrupper
Box 1386
Sturegatan 4c,
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-764 49 99      
E-post: [email protected]
www.sallsyntadiagnoser.se

Föreningen balans, (depressiva och manodepressiva besvär)
Vårdvägen 3
112 35 Stockholm 
Telefon: 08 - 618 13 33      
E-post: [email protected]
www.foreningenbalans.nu

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB
Industrivägen 7
Box 1181
171 23 Solna
Telefon: 08-508 866 00      
TeleTal: 020-22 11 44      
E-post: [email protected]
www.fub.se

Föreningen Fragile-X
E-post: [email protected]
http://fragilex.se

Föreningen för de Neurosedynskadade, FfdN
Röda korsets sjukhus 
Box 559 71
102 16 Stockholm  
Telefon: 08-791 14 81       
E-post: [email protected]
www.thalidomide.org

Föräldraföreningen mot narkotika, FMN
Friluftsvägen 29,
172 40 Sundbyberg
Telefon: 08-642 06 50
E-post: [email protected]
www.fmn.org

Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB
Surbrunnsg 42
113 48  Stockholm 
Telefon: 08-612 06 56      
E-post: [email protected]
www.fob.se

Föräldraföreningen Små Änglar
c/o Pärnilla Sandberg
Månskensvägen 36
146 46 Tullinge
Telefon: 08-642 06 50
E-post: [email protected]
www.fmn.org.se

G

Guillain-Barrés syndrom stödgruppen, GBS Sverige
Sjörödsvägen 15
280 23 HÄSTVEDA
Telefon: 0451 - 23 164      
E-post: [email protected]
www.gbssverige.com

Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation, Gynsam
Storgatan 52 B 
852 30 Sundsvall 
Tel: 08-23 30 20 eller 073-082 23 24      
E-post: [email protected]
www.gynsam.se

H

Handikappförbunden, HSO
Sturegatan 4
Box 1386
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-546 404 00    
Texttelefon: 08-546 404 50      
www.hso.se

Handikappidrottens samarbetsorganisation Malmö, HISO
Lugna gatan 41
211 59 Malmö
Telefon: 040-23 10 90      
E-post: [email protected]
www.hiso.nu

HIV Sverige - Riksförbundet för HIV-positiva
Tjurbergsgatan 29
118 56 Stockholm
Telefon: 08-714 54 10
E-post: [email protected]
www.hiv-sverige.se 

Hjärt- och lungsjukas riksförbund
Box 9090
Hornsgatan 172
102 72 STOCKHOLM 
Telefon: 08-55 606 200      
E-post: [email protected]
www.hjart-lung.se

Hjärt- och Lungtransplanterade, Riksföreningen Viking
Box 9090
102 72 Stockholm
Telefon: 08-668 32 25
E-post: [email protected]
www.viking.hjart-lung.se   

Hjärtebarnsförbundet
Kammakargatan 47
111 24 Stockholm
Telefon: 08-442 46 50      
E-post: [email protected]
www.hjartebarn.org/

Hypophysis, stödförening för patienter med udda hormonella sjukdomar
c/o Pia Lindström
Kungsvägen 53
280 40 Skånes Fagerhult
Telefon: 0433-309 95
E-post: [email protected]
www.hypophysis.se

Hörselskadades riksförbund, HRF
Gävlegatan 16
Box 6605
113 84 Stockholm
Telefon: 08-457 55 00      
Texttelefon: 08-457 55 01      
E-post: [email protected]
www.hrf.se

Huvudvärksförbundet
St Göransgatan 84, 3 trp
112 38 Stockholm
Tfn: 08-120 797 60
[email protected]

I

Iktyosföreningen, personer med ärftliga hudsjukdomar
Box 1386
Sturegatan 4 a
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-546 404 51
E-post: [email protected]
www.iktyos.se

J

K

Kilen, Konsumentföreningen läkemedel och hälsa 
Box 19049
104 32 Stockholm
Telefon: 08-612 29 71      
E-post: [email protected]
www.kilen-institutet.se

L

Lungcancerförbundet Stödet
Telefon: 020-88 55 33      
E-post: [email protected]
www.stodet.se

Länkarnas Riksförbund
Box 9069
126 09 Hägersten
E-post: [email protected]
www.lankarna.nu

M

Melanomföreningen
E-post: [email protected]öreningen.se
Webb: www.melanomforeningen.se

Metadonpatientföreningen, MPF
c/o Höjd
Solistvägen 21
756 54 Uppsala
Telefon: 018-40 19 46

Migränföreningen i Stockholms län
Sankt Göransgatan 84 3tr 112 38 Stockholm
Telefon 0704-83 60 07
[email protected]

Mun- och halscancerförbundet
Barks väg 14
170 73 Solna
Telefon: 08-655 83 10      
E-post: [email protected]
www.mhcforbundet.se 

N

Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR
Box 49 084
S:t Eriksgatan 44, 4tr 
100 28 Stockholm
Telefon: 08-677 70 10      
E-post: [email protected] 
www.nhr.se

Njurförbundet
Box 1386
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-546 40 500      
E-post: [email protected]
www.njurforbundet.se

Nätverk för ovanliga kromosomavvikelser, NOC
E-post: [email protected]
www.noc.fub.se

O

P

Prostatacancerförbundet
Barks väg 14
170 73 Solna
Telefon: 08-655 44 30
E-post: [email protected]
www.prostatacancerforbundet.se 

Psoriasisförbundet
Box 5173, 121 18 Johanneshov
Besöksadress: Arenavägen 21
Telefon: 08-600 36 36, fax: 08-556 109 19
E-post: [email protected]
www.psoriasisforbundet.se

R

Regionsföreningen Cystisk Fibros i södra Sverige
Strindbergs stig 4 
245 32 STAFFANSTORP
Telefon: 046-25 01 47      
E-post: [email protected]
www.cfsyd.org

Restless legs-förbundet, RLS
Rättarevägen 14
771 90 Ludvika
Telefon: 070-474 64 57      
E-post: [email protected]
www.rlsforbundet.se

Reumatikerförbundet
Alströmergatan 39 
Box 12851 
112 98 STOCKHOLM 
Telefon: 08-505 805 00      
E-post: [email protected]
www.reumatikerforbundet.org

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter
Box 350
101 26 Stockholm
Besök: Sveavägen 59, 2tr, 113 59 Stockholm
Telefon: 08-501 62 900
E-post: [email protected]
www.rfsl.se 

RSFU - Riksförbundet för sexuell upplysning
Box 4331
102 67 Stockholm
Besök: Medborgarplatsen 3, plan 10
Telefon: 08-692 07 00
E-post: [email protected]
www.rfsu.se 

Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende, RFHL 
Box 23076 
104 35 Stockholm 
Telefon: 08-545 560 60       
E-post: [email protected] 
www.rfhl.se

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS 
Ragvaldsgatan 14
118 46 Stockholm
Telefon: 08-643 04 67      
E-post: [email protected]
www.rns.se

Riksförbundet Noaks Ark
Eriksbergsgatan 46
114 30 Stockholm
Telefon: 08-700 46 00
[email protected]
www.noaksark.org 

Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, ILCO
Box 1386
Sturegatan 4A, plan 5
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08 - 546 40 520       
E-post: [email protected] 
www.ilco.nu/

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB
Klostergatan 15
703 61 Örebro
Telefon: 019-17 08 30      
Texttelefon: 019-19 68 90      
E-post: [email protected]
www.dhb.se

Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU
S:t Eriksgatan 44
Box 8026 
104 20 Stockholm  
Telefon: 08-677 73 00      
E-post: [email protected]
www.rbu.se

Riksförbundet för trafik- och polioskadade
Vintergatan 2, 
172 69 Sundbyberg
Telefon: 08 - 629 27 80       
E-post: [email protected]
www.rtp.se

Riksförbundet Cystisk Fibros
Kålsängsgränd 10 D
753 19 Uppsala
Telefon: 018-15 16 22      
www.rfcf.se

Riksförbundet för leversjuka
Box 2918
187 29 Täby
E-post: [email protected]
http://rfl-lever.se

Riksförbundet för mag- och tarmsjuka, RMT
Box 20054
Gotlandsgatan 46
104 60 Stockholm
Telefon: 08-642 42 00      
E-post: [email protected]
www.magotarm.se

Riksförbundet för HIV-positiva, HIV-Sverige
Tjurbergsgatan 29
118 56 Stockholm
Telefon: 08-714 54 10
E-post: [email protected]
www.hiv-sverige.se

Riksförbundet Attention, Neuropsykiatriska funktionshinder
Förmansvägen 2
117 43 Stockholm 
Telefon: 08 - 709 22 60      
E-post: [email protected]
www.attention-riks.se

Riksförbundet för social och mental hälsa
Instrumentvägen 10 
126 53 Hägersten 
Telefon: 08-772 33 60      
E-post: [email protected]
http://www.rsmh.se

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, SPES
Telefon: 08-34 58 73 (alla dagar klockan 19.00–22.00) 
E-post: [email protected]

www.spes.nu

Riksförbundet Vuxendöva i Sverige
S Centralgatan 10, fack FH 29
801 30 Gävle
Telefon: 026-65 00 06
Texttelefon 026-61 13 03
E-post: [email protected]
www.visriks.nu

Riksföreningen hjärnkraft
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
Telefon: 08-447 45 30      
E-post: [email protected]
www.hjarnkraft.nu

Riksföreningen Osteoporotiker, ROP
Alströmergatan 39
Box 128 51 Stockholm
Telefon: 08-505 805 74      
E-post: [email protected]
www.osteoporos.org

Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome
Box 11037
404 21 Göteborg
Telefon: 031-15 58 99      
E-post: [email protected]
www.rme.nu

Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar, RMP
Karolinska Universitetssjukhuset 
Huddinge M 96
141 86  STOCKHOLM
Telefon: 08 - 711 56 09 
E-post: [email protected]
www.porfyri.se

Riksföreningen Sjögrens syndrome
Box 147
233 23 SVEDALA 
Telefon: 046-25 59 25 
E-post: [email protected]
www.sjogrensyndrom.se/

Riksföreningen anorexi/bulimikontakt
Nybrogatan 66
114 41 Stockholm
Telefon: 08-20 72 14       
E-post: [email protected]
www.abkontakt.se

Riksorganisationen Unga reumatiker
Pepparvägen 12
123 56 Farsta
Telefon: 08-605 82 70
E-post: [email protected]
www.ungareumatiker.org

S

Sarkoidosnätverket, mötesplats för sarkoidospatienter i Sverige och deras anhöriga
c/o Henrik S Törnblom
Östra Köpmansgatan 29
371 32 Karlskrona
Telefon: 0455-132 28
E-post: [email protected]
www.geocites.com/Hotsprings/6632

Schizofreniförbundet
Hantverkargatan 3G    
112 21 STOCKHOLM    
Telefon: 08-545 55 980       
E-post: [email protected]   
www.schizofreniforbundet.se

Sköldkörtelföreningen i Stockholm
c/o Matilda Colliander Finn
Ringvägen 103 A
118 60 Stockholm
Telefon: 08-608 22 52
E-post: [email protected]
www.skoldkortelforeningen.se

SLO-gruppen, barn med Smith-Lemli-Opitz syndrom
c/o Karin Mossler
Drakenbergsgatan 31
117 41 Stockholm
Telefon: 08-84 10 61
E-post: [email protected]
http://hem.passagen.se/anders28

Spelberoendes Riksförbund
Masthuggsliden 4
413 18 Göteborg
Telefon: 031-704 14 40
E-post: [email protected]
www.spelberoende.se

Spädbarnsfonden
Magasingatan 17
432 45 Varberg
Telefon: 0340 - 102 51      
E-post: [email protected]
www.spadbarnsfonden.se

Stamningsförbundet
Box 1386
Sturegatan 4 C, 3tr
172 27 Sundbyberg
Telefon: 08-720 61 12      
E-post: [email protected]
www.stamning.se

Stroke-riksförbundet
Måsholmstorget 3
127 48 Skärholmen 
Telefon: 08-721 88 20      
[email protected]
www.strokeforbundet.org

Stödföreningen för Panikångest och social fobi, SPS
www.sps.nu

Svensk Dysmeliförening
c/o Stig Jandrén
Sanddal 7091
762 93 Rimbo
E-post: [email protected]
www.dysmeli.se

Svenska Addisonföreningen 
c/o Eva Rafner
Jakob Westinsgatan 3, 112 20 Stockholm
Tel: 08-650 65 62
E-post: [email protected]
Webb: www.addisongruppen.se 

Svenska narkomanvårdsförbundet, SNVF
Socialtjänstförvaltningen
Telefon: 08-508 25 281      
E-post: [email protected]
www.snvf.se

Svenska diabetesförbundet
Box 1107
172 22 Sundbyberg
Prästgårdsgatan 1  plan 6
172 32 Sundbyberg
Telefon: 08-564 821 00      
E-post: [email protected]
www.diabetes.se/

Svenska Celiakiförbundet, SCF
Västra vägen 5B
169 61 Solna
Telefon: 08-730 05 01      
E-post: [email protected]
www.celiaki.se

Svenska Downföreningen 
Råsundavägen 100
Box 1506
171 29 Solna
Telefon: 08-730 48 25      
E-post: [email protected]
www.svenskadownforeningen.nu

Svenska EB föreningen / Debra
Therese Svedjeskog, ordförande
E-post: [email protected]
www.ebforeningen.se 

Svenska epilepsiförbundet
Box 1386 
Sturegatan 4 C 
172 27 Sundbyberg 
Telefon: 08-669 41 06      
E-post: [email protected]
www.epilepsi.se

Svenska Dysfagiförbundet
c/o Henriksson
Blackebergsplan 3
168 49 Bromma
E-post: [email protected]
www.dysfagi.se

Svenska föreningen för psykisk hälsa
Sveavägen 98   
113 50 Stockholm 
Telefon: 08-34 70 65      
E-post: [email protected]
www.sfph.se

Svenska Marfanföreningen
c/o Mona-Lis Petersson
Allévägen 3
137 56 Tungelsta
Telefon: 0733-38 67 41      
E-post: [email protected]
www.marfanforeningen.se

Svenska psoriasisförbundet, PSO
Box 5173 
Arenavägen 21
121 18 Johanneshov
Telefon: 08-600 36 36       
E-post: [email protected]
www.psoriasisforbundet.se

Svenska OCD-förbundet, Ananke
Svalövsvägen 1
121 53 Johanneshov
Telefon: 08-628 30 30      
E-post: [email protected]
www.ocdforbundet.se

Svenska glaukomaförbundet, SGF
Telefon: 070-291 56 66      
E-post: [email protected] 
www.glaukomforbundet.org.se

Svenska HPN-föreningen  ( barn, unga och vuxna som får intravenös näringstillförsel i hemmet)
c/o Maine Forsberg
Stranne 6038 
891 96 Arnäsvall
Telefon: 070-65 85 583
E-post: [email protected] 
www.hpn.se

Svenska ödemförbundet
Prästfjärdsvägen 106 
139 50 Värmdö 
Telefon: 08-661 39 35, 070-66 66 273      
www.svenskaodemforbundet.se

Svenska migränförbundet
Banérgatan 55
115 53 Stockholm
Telefon: 08-660 55 35       
E-post: [email protected]
www.migran.org/news.php

Svenska ångestsyndromsällskapet, ÅSS
Mellangatan 1
413 01 Göteborg
Telefon: 031-13 81 20      
E-post: [email protected]
www.angest.se

Svenska Ryggföreningen
Box 244 
177 24 Stockholm
Telefon: 08-621 07 35      
E-post: [email protected]
www.ryfs.nu

Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex
www.tsc-sverige.se

Svenska Vitillgoförbundet
E-post: [email protected]
www.vitillgoforbundet.se

Sveriges dövas riksförbund, SDR
Box 300
793 27 Leksand
Telefon: 0247-641 00      
Texttelefon: 0247-641 01      
Bildtelefon: [email protected]
E-post: [email protected]
www.sdrf.se

Sveriges dövas ungdomsförbund, SDU
Förmansvägen 2
117 43 Stockholm
Texttelefon: 08-442 14 95      
Vid samtal från taltelefon, ring först till 90 165 och be om samtal till texttelefonnummer 08-442 14 95 
E-post: [email protected]
www.s-d-u.se

Sympaticusopererade, föreningen FSO
Sandsborgsvägen 52
122 88 Enskede
Telefon: 08-39 90 00
E-post: [email protected]
www.srfriks.org

Synskadades Riksförbud
Sandsborgsvägen 52
122 88 Enskede
Telefon: 08-39 90 00   
E-post: [email protected] 
[email protected] 
[email protected]
http://www.srf.nu

T

Tandvårdsskadeförbundet, TF
Kungsgatan 29 
461 30 Trollhättan 
Telefon: 0520-80 600      
www.tf.nu

Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtelsjuka personer och dess anhöriga
E-post: [email protected]
http://thyroid.se

Transplanterades förening
c/o Eric Asp
Kvistvägen 18
112 45 Enskede
Telefon: 08-935 696
www.transplanterad.se

Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade
c/o Anders Billström
Södra vägen 19
302 42 Halmstad
E-post: [email protected]
www.transplantsweden.se

U

Unga allergiker
Västmannagatan 24
113 60 Stockholm
Telefon: 08-32 80 75
E-post: [email protected]
www.ungaallergiker.se

Utbrändas Förening i Sverige, DUFiS
Länsmansvägen 127
192 70 Sollentuna
Telefon: 0704-80 27 55
E-post: [email protected]
www.dufis.nu

V

Vestibulitföreningen Göteborg
Heurlins plats 5
413 01 Göteborg
Telefon: 031-711 12 65
E-post: [email protected]
www.vestibulitforeningengbg.org

VIS, Vuxendöva i Sverige
Sandsborgsvägen 52
122 33 Enskede
Telefon: 026-65 00 06 (kopplas till Stockholms kansli)
E-post: [email protected] 

W

Whiplashskadades Rättsförening, WRF
Verkstadsgatan 14
434 42 Kungsbacka
Telefon: 0300-707 16
E-post: [email protected]
www.wrf.se

Williams syndromföreningen i Sverige
c/o Stefan Blomberg
Källvindsgatan 17
602 40 Norrköping
Telefon: 011-397 420
[email protected]
www.williams-syndrom.se

X

XLH svenska patientföreningen, X-bunden hypofosfatemisk rakitis
Ulvåker Österhem
451 91 Skövde
Telefon: 0500-460 260
E-post: [email protected]
http://xlh.sallsyntadiagnoser.nu/start.asp?sida=0

Y

Z

Å

Ångestsyndromsällskapet
Sköntorpsvägen 90
120 53 Årsta
Telefon: 08-650 70 79
E-post: [email protected]
www.angest.se/riks

Ä

Ö

Ödemförbundet
c/o Sundström
Rådjursvägen 2
131 42 Nacka
Telefon: 08-661 39 35
E-post: [email protected]
www.lymfan.se

 Överviktigas riksförbund
Södra Brogårdsgatan 22
310 44 Getinge
Telefon: 08-15 02 91
E-post: [email protected] eller [email protected]
www.overvikt.se

 

Veckans fråga

Har du någon gång gått i psykoterapi?

Nyhetsbrev

E-postadress