Undrande (man 55):

Undrande (man 55):

Undrande (man 55):

Vad är en emotionell störning?
Det betyder ordagrant vad det säger: en störning i vårt känsloliv, som gör att vi tolkar och omtolkar intryck på ett avvikande sätt och att våra känslor och dess uttrycksformer inte stämmer med det vi upplever eller möter i vår vardag
 

Veckans fråga

Två veckor kvar till jul, känner du av julstressen?

Nyhetsbrev

E-postadress