''Ulcerös colit'' - Det är bäst att behandla trots risk för biverkning får Susanne (42) veta, som har besvär med tjocktarmen sedan 1997:

''Ulcerös colit'' - Det är bäst att behandla trots risk för biverkning får Susanne (42) veta, som har besvär med tjocktarmen sedan 1997:

''Ulcerös colit'' - Det är bäst att behandla trots risk för biverkning får Susanne (42) veta, som har besvär med tjocktarmen sedan 1997:

I början hade jag blödningar och slem från tarmen 1-2 ggr/år, men sedan ca 1½ år har jag haft ständiga besvär. Jag har behandlat med Colifoam och Predklysma, men besvären har återkommit direkt efter avslutad behandling. Min husläkare skrev i augusti en remiss till kirurgen för undersökning. Jag gjorde i september en sigmodeoskopi, i december en koloskopi. Proverna visade att det finns inflammation i den nedre S-formade delen av tjocktarmen, men man kan inte säga exakt vilken typ av inflammation det rör sig om. Remiss skrevs till medicinkliniken och nu i februari 2005 fick jag komma dit. Under denna väntan har jag blivit mycket bättre. Jag har inte behövt behandla sedan november. I september började jag dricka kosttillskottet Aloe Vera som sades vara bra mot tarminflammation, och det verkar stämma. På medicinkliniken fick jag Pentasa för intag morgon och kväll i 2-3 år och ev livet ut. Jag blev dock aningen skeptisk, när jag fick veta vilka biverkningar som kunde följa. Jag tycker inte att det känns bra att ta denna medicin och tog även upp detta med läkaren, som fortfarande tyckte att jag skulle ta Pentasa i preventivt syfte. Jag skulle vara mycket tacksam för ännu en åsikt om detta. Jag vill ju inte bli sämre i tarmen; samtidigt känns det mycket oroande att äta Pentasa, speciellt nu när jag har blivit bra. Denna vecka har jag dock haft lindriga besvär som jag tror kommit dels pga oro för detta med medicineringen, dels för att jag har det mycket oroligt på arbetet just nu med stora förändringar och svåra beslut. Jag har inte börjat medicinera med Pentasa. Jag är 160 cm lång, väger 57 kg och tränar regelbundet 3-4 ggr/vecka.
Skrivet av Michael Wedén...
Du har alltså haft besvär av detta i 7-8 år, tidigare i s.k skov (attacker), nu mera kontinuerligt även om det har blivit lite bättre. Koloskopi har påvisat att det rör sig om en inflammation som endast sträcker sig några dm upp i tarmen. Det är alltså högst troligt att det rör sig om ulcerös kolit. Crohns sjukdom kan inte uteslutas, men förefaller mindre troligt.

Det finns allt skäl i världen att du skall behandlas kontinuerligt med t ex Pentasa, som är ett effektivt läkemedel med få biverkningar. De flesta patienter har inga problem alls med att ta medicinen. Risk för biverkningar måste ställas mot problemen med sjukdomen och de symtom den ger dig. Du överbetonar risken med biverkningar men verkar acceptera att ha besvär av sjukdomen.

Målet med behandlingen i ditt fall är att reducera symtomen och minska risken för nya skov. Grovt sett minskas risken till hälften, men det kan variera mycket mellan olika individer. En del håller sig helt symtomfria; andra har dålig effekt. Man måste pröva för att avgöra hur det fungerar i just ditt fall. I grund och botten tror att jag att du ännu inte riktigt har accepterat sjukdomen, vilket gör att du överdriver problemet med behandling. I själva verket är det ett stort steg på vägen när man har ställt diagnos. Diagnosen är en förutsättning för korrekt behandling.

Ulcerös colit har ett sjukdomsförlopp, som ibland kan göra det svårt att utvärdera behandlingseffekten. Skoven kan komma och gå, vare sig man har behandling eller inte. Målet med behandlingen är att skoven skall komma glesare, eller att de blir mildare. Jag är övertygad om att du i det långa loppet mår bäst med behandling.

Teman: 
 

Veckans fråga

Två veckor kvar till jul, känner du av julstressen?

Nyhetsbrev

E-postadress