Stark smärta från nedre delen av buken:

Stark smärta från nedre delen av buken:

Stark smärta från nedre delen av buken:

De första årtiondena behandlades jag som psykfall, då man inte med kända metoder kunde konstatera något fel på mina nio meter tarmkanal. Alla sorters undersökningsmetoder, gastroskopi, koloskopi m.m. har inte visat något fel i tarmarna. (Naturligtvis, det finns ingenting att se!) 1969 fick jag (äntligen) diagnosen IBS. Det var ju i och för sig intressant att veta, men fortfarande har jag inte hittat någon medicin som hjälper mig bort från smärtan. Naturligtvis vet jag att vad man äter har stor betydelse. Man talar om ökat fiberintag, men det klarar inte jag. Däremot är det viktigt att inte äta stora mängder av bönor, kål och sådant som bildar mycket gaser, då gaser är en av de tråkigare biverkningarna som till stor del förhindrar normalt socialt liv. Eftersom jag har s.k. IBS-C, är mitt problem konstipation, hård avföring. Laxermedel underlättar något, men smärtorna kvarstår. Jag har genom Internet och på andra sätt följt utvecklingen av nya läkemedel. Det fanns en tid ett preparat, Alosetron, som provats mot IBS, men troligen för tidigt, för det drogs tillbaka. Nästa medel tycks vara Zelmac, som med bra resultat använts i en hel del försök, både inom och utom landet, Vet också att t.ex. Henry Nyhlin, Ersta sjukhus i Stockholm, och Magnus Simrén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, arbetar med detta och att det gjorts flera kliniska undersökningar både inom och utom landet, med gott resultat. Vissa amerikanska prov talar om succé. Det senaste resultatet jag har hört talas om är från Täby Närsjukhus, där dr Kristina Zachrisson gjort prov med Zelmac, med bra resultat. Har naturligtvis talat med min "husläkare" på VC, men ingen tycks veta hur jag kan komma under behandling med Zelmac, betänk att det tog 40 år att få diagnosen IBS! Vad har ni för råd att ge?
Skrivet av Michael Wedén...
Det är väldigt positivt med pålästa patienter, och dessutom att någon i Din ålder använder Internet så flitigt! Jag tror att många läkare inte förstår att utnyttja patienternas egna resurser.

Som du har märkt uppstår det ofta problem i form av mer gaser när man försöker öka fibermängden. Eftersom många IBS-patienter också har gasproblem redan från början, så är det inte konstigt att det kan försämras. Alosetron (Lotronex) lanserades som ett läkemedel mot IBS med diarré hos kvinnor, men drogs tillbaka pga viss förekomst av allvarliga biverkningar. Det har relanserats i USA, men får bara förskrivas med restriktioner. Tegaserod (Zelmac, Zelnorm) finns i bl a USA mot IBS med förstoppning hos kvinnor (under 65 år). Det är troligen på väg in på den svenska marknaden snart, men om det vet jag inget exakt. Svenska läkare har deltagit i kliniska prövningar med preparatet, men själv har jag tyvärr inte några erfarenheter.

I båda fallen skall man dock understryka att effekt bara har bevisats hos kvinnor, samt att effekten av allt att döma är måttlig. En andel av patienterna har rapporterat god effekt, men inte alla. Man skall också räkna med risken för biverkningar, t ex att Zelmac kan ge diarré. De goda effekterna kan gälla både förstoppningen, buksmärtorna och gaserna. Tills vidare anser jag att man skall ha en realistisk uppfattning om vad dessa nya preparat kan tillföra. Troligen kommer vi dock att få se en snabb utveckling inom detta område. Eventuellt skulle det kunna gå att ordna med licens för behandling med Zelmac. I så fall skall du be om en remiss till en gastroenterolog, t.ex. på Sahlgrenska.
Ett alternativ till behandling, när buksmärtor är huvudproblemet, är antidepressiva. Oftast krävs endast en låg dos. Det kan säkert din husläkare hjälpa till med.

Teman: 
 

Veckans fråga

Två veckor kvar till jul, känner du av julstressen?

Nyhetsbrev

E-postadress