Signaturen B.T. undrar om det är möjligt att "vaccinera" sig mot kvalster för att på så sätt slippa besvär:

Signaturen B.T. undrar om det är möjligt att "vaccinera" sig mot kvalster för att på så sätt slippa besvär:

Signaturen B.T. undrar om det är möjligt att "vaccinera" sig mot kvalster för att på så sätt slippa besvär:

Jag har en 25-årig dotter som sedan många år är allergisk mot framför allt damm och kvalster. Hon har smort sig med kortison större delen av sin levnad. Finns inte någon behandling som gör henne besvärsfri? Hon har prövat många.
Skrivet av Olle Zetterström...
Kvalsterallergi är inte sällan förenat med eksem, tyvärr är det så att vaccination mot allergen kan ha bra effekt på luftvägsallergi men inte sällan blir eksemet förvärrat av sådan behandling varför den inte här kan rekommenderas. Eksemet bör behandlas långsiktigt, gärna med långverkande steroidsalvor som inte behöver tas så ofta. Miljöaspekter bör också beaktas. Är det fukt i huset? Är ventilationen OK? Blir eksemet bättre i andra miljöer? Har ni sökt en hudläkare med intresse för eksembehandling?
 

Veckans fråga

Två veckor kvar till jul, känner du av julstressen?

Nyhetsbrev

E-postadress