Signaturen AIK är en kvinna (27 år) som vill veta mer om medicin vid panikångets vid graviditet:

Signaturen AIK är en kvinna (27 år) som vill veta mer om medicin vid panikångets vid graviditet:

Signaturen AIK är en kvinna (27 år) som vill veta mer om medicin vid panikångets vid graviditet:

Finns det någon medicin mot panikångest när man är gravid? Äter Cipramil nu men har fått höra att den är olämplig vid graviditet. Vill så gärna ha barn, men vill absolut inte riskera något med barnet!
Skrivet av Christer Hjortsberg...
Christer reder ut begreppen: Du ställer en mycket viktig fråga som mänga kvinnor har tagit upp med mig.

Många människor kommer att under lång tid behöva medicinering för en djup depression och för dessa människor finns då inte så många alternativ: De MÅSTE ha sin medicinering även under graviditet och under amningen. Valet att sätta ut medicinen är ett risktagande som endast en erfaren psykiatriker kan hjälpa till dem med, och då kan det behövas en tät kontakt mellan Mödravården och psykiatrin för att detta skall lyckas.

Många har mediciner för en lättare depression och ångest och där risken att vara utan medicin ter sig lättare och mindre riskfylld, men även här bör utsättning av medicineringen ske som ovan beskrivits. Om man har behandling för panikångest ter det sig lättare att tänka sig ett alternativ utan medicinering – och skulle besvären komma tillbaka kan man överväga någon annan form av behandling som inte kan ge risker för några biverkningar.

Grundbulten i min diskussion är emellertid att det är HELT avgörande att du MÅR så bra som möjligt – med eller utan medicinering – för att du skall kunna bli gravid, klara din graviditet och fullfölja en bra relation med barnet efter förlossningen

Din depressionssjukdom måste alltid i första hand behandlas. Sedan återstår att försöka undvika risker så långt som möjligt. Detta gäller ju även för människor som är "friska”. De måste försöka avstå från rökning, alkohol och droger.

Det finns risker med all form av medicinsk behandling – och vi måste därför göra en riskberäkning som utgår från vad vi MÅSTE ta i mediciner eller behandling och hur viktigt det är att en graviditet skall vara så säker som möjligt. Alla människor kan tyvärr föda ett barn med problem – utan att de tar någon medicin alls och därför är det ju viktigt att mamman mår så bra som hon kan vid en graviditet även om det betyder att hon måste ta mediciner både före, under och efter en förlossning.

 

Veckans fråga

Har du drabbats av influensan än i år?

Nyhetsbrev

E-postadress