Sebsam (man 50) inleder med sex frågor:

Sebsam (man 50) inleder med sex frågor:

Sebsam (man 50) inleder med sex frågor:

1) Hur påverkas ett foster av rökning under graviditet? 2) Finns det några gränsvärden för nikotinintag – när påverkan "sätter in"? Antal cigaretter etc? 3) Finns nu "bättre" sprayer än Pulmicort, Ventoline och Bricanyl vid astma? 4) Finns det några "nya" salvor mot eksem som inte innehåller kortison? 5) Hur farligt är långvarigt bruk av Mildison – förtunnas huden? ' 6) Vad kan man göra för att förhindra uppkomsten av astma hos ett barn som har anlag att få det från båda föräldrarna?
Skrivet av Olle Zetterström...
1)Placentas kvalitet förefaller att kunna bli något sämre och födelsevikten därför något mindre. Påverkan på annan utveckling känner jag inte till.
2)Om Du avser effekten på fostret känner jag inte till några studier av detta.
3)Det är inte fråga om avgörande skillnader, men det finns bronkvidgande mediciner, som är litet mer långverkande än Ventoline och Bricanyl. Den nya steroiden Asmanex har kanske något bättre relation mellan effekt och biverkan.
4)Ja, det har kommit en ny antiinflammatorisk läkemedelsgrupp – Protopic och Elidel – som har effekt på eksem. Den långsiktiga biverkningssidan är dock inte fullständigt känd.
5)Denna steroid är ganska svag och biverkningssidan mycket beskedlig. Det är nog mycket sällsynt med hudförtunning av denna.
6)Det är en mycket diskuterad fråga. Det enda man säkert kan rekommendera är att undvika rökning i hemmet och ev exponering för andra irritanter. Vidare bör man undvika att ha djur och andra allergenkällor i hemmet.
 

Veckans fråga

Två veckor kvar till jul, känner du av julstressen?

Nyhetsbrev

E-postadress