Porkalla (man 74):

Porkalla (man 74):

Porkalla (man 74):

Han har efter en radikal prostatektomi fått strålbehandling pga återfall och undrar hur vanligt det är med sena biverkningar (proktit) i tarm och blåsa.
Skrivet av Michael Wedén...
Jag kan inte svara på hur vanligt det är! En onkolog (=cancerläkare) eller en läkare som arbetar med strålbehandling kan förmodligen svara bättre på den frågan. Bieffekterna av strålbehandling beror dels på hur väl man kan avgränsa det bestrålade området, dels på hur stor stråldos som har givits. Om den givna strålningen har påverkat ändtarmen så kan det uppstå en strålskada. Den brukar ofta komma med tiden och behöver inte drabba i omedelbar anslutning till att strålningen givits. Ibland kan det till och med dröja flera år. Jag tycker att du bör kontakta din onkolog eller din urolog för att få ett bättre svar.
Teman: 
 

Veckans fråga

Två veckor kvar till jul, känner du av julstressen?

Nyhetsbrev

E-postadress