Mats (29) har sedan ett antal år börjat få vad som kan beskrivas som röda födelsemärken på kroppen:

Mats (29) har sedan ett antal år börjat få vad som kan beskrivas som röda födelsemärken på kroppen:

Mats (29) har sedan ett antal år börjat få vad som kan beskrivas som röda födelsemärken på kroppen:

De första upptäckte jag på magen. Märkena har nu blivit allt fler och återfinns förutom på magen även på ryggen och överarmarna. De senaste månaderna upplever jag att det kommit ett större antal nya märken. Vissa är mycket små (mindre än ett knappnålshuvud) och även de största är relativt små (2 mm i diameter). Märkena är blodröda i färgen. De är inte märkbart upphöjda; vissa synes närmast ligga precis under huden. Om man räknar in de allra minsta märkena (som än så länge precis är synliga) har jag säkert närmare 50 prickar/märken på kroppen och fler verkar komma. Har läst på nätet och det närmaste jag kan komma är blodkärlsnystan (hemangiom). Sådana skall dock komma med åldern och jag är ännu inte fyllda 30. Jag har Chrons sjukdom (som just nu är i ett lugnt tillstånd och har så varit de senaste fyra åren). Jag tar Azatioprin i förebyggande syfte mot Chron. Har dock inte kunnat hitta något som indikerar att mina prickar skulle vara relaterade vare sig till Chron eller Azatioprin. Jag upplever att jag är känslig i huden mot sol och har även fått ett större till stort antal fräknar och vanliga födelsemärken fr.a på armarna. Vad är mina prickar för något? Vad beror de på? Om det är blodkärlsnystan, varför får jag så många redan nu i unga år? Kan prickarna var något farligt eller symtom på något farligt? Kan man säga något om de kommer att fortsätta att nybildas? Innebär märkena på något sätt att min hud (och organ i övrigt) åldras snabbare eller annars tar skada? Bör/kan jag vidta någon förebyggande åtgärd? Kan jag ta bort märkena om de blir allt för kosmetiskt störande? Befinner mig för närvarande på plats där jag inte kan uppsöka läkare. Orolig och myket tacksam för svar.
Skrivet av Anders Hallén...
Din beskrivning stämmer precis med de mycket vanliga och helt ofarliga utvidgningar av ytliga blodkärl som de flesta av oss får med tiden, och somliga tidigare än andra. De har flera namn t.ex senila angiom och på engelska cherry angioma. Den exakta uppkomstorsaken är okänd, men hudåldrande (och i det sammanhanget solstrålningen) är en viktig faktor. Din medicinering har inget med saken att göra. Något uttryck för snabbare åldrande generellt i kroppen är det inte. Några åtgärder föranleder inte dessa förändringar. Troligen kan de behandlas med kärl-laser, men det blir i så fall något du får bekosta själv.
Teman: 
 

Veckans fråga

Har du drabbats av influensan än i år?

Nyhetsbrev

E-postadress