Maken berättar att G.B. (kvinna 69) har ett konstaterat magmunsbråck:

Maken berättar att G.B. (kvinna 69) har ett konstaterat magmunsbråck:

Maken berättar att G.B. (kvinna 69) har ett konstaterat magmunsbråck:

Vad göra åt detta? Hon har inga utpräglade problem när hon tar medicinen Nexium 20 mg men skall hon behöva använda denna medicin livslångt? Besväret som hon har är sura uppstötningar och hon tål inte vilken mat som helst och då speciellt hårt stekt mat, för då kommer även magsmärtor.
Skrivet av Michael Wedén...
Om din hustrus besvär försvinner med Nexium, men återkommer när hon slutar, så talar det för att behandlingen bör fortsättas. De allra flesta får tillbaka sina besvär ganska snabbt om behandlingen sätts ut, eftersom den inte påverkar grundorsaken. En operation skulle kunna åtgärda problemet, men i hennes ålder är oftast medicinering att föredra. Att fortsätta med behandlingen innebär inte alltid att man måste äta medicin varje dag. En vanlig behandlingsmodell är att ta medicinen vid behov, dvs när symtomen kommer, men inte om hon är symtomfri. Behovet av medicin varierar ganska mycket mellan olika individer. En annan sak är att försöka se över sin livsstil, t.ex genom att undvika sena och stora måltider. Det kan minska behovet av medicinering.
Teman: 
 

Veckans fråga

Har du drabbats av influensan än i år?

Nyhetsbrev

E-postadress