Kjell Carlsson (63) har en reflux-sjukdom i matstrupen (esofagus):

Kjell Carlsson (63) har en reflux-sjukdom i matstrupen (esofagus):

Kjell Carlsson (63) har en reflux-sjukdom i matstrupen (esofagus):

Man har mätt syran i matstrupen som var påverkad. Om man skall operera: vad finns det för metoder? Just nu har jag haft besvär víd tre tillfällen med brännande smärta, kräkningar och kramper i magtrakten. Kan det bero på refluxen eller något annat?
Skrivit av Michael Wedén...
Nu för tiden är den vanligaste operationstypen att göra ett ingrepp med titthål (laparoskopi). På senare år har man också testat enklare operationer med hjälp av gastroskopi. Man kan t.ex sätta suturer (stygn) i övre magmunnen, eller spruta in ett ämne som komprimerar i samma område. Dessa metoder är dock nya och ännu inte så beprövade.

Viktigare än operationsmetod är att man opererar ”rätt” patient, dvs att man verkligen har kunnat konstatera att symtomen beror på refluxen. Det skall inte heller finnas några viktiga skäl som talar mot operation. Vill man göra en grov bedömning kan man säga att de som svarat bäst på läkemedel också svarar bäst på operation. Å andra sidan kan man naturligtvis överväga om en anpassad medicinering inte är ett lika bra alternativ.
Jag tycker inte att dina symtom säkert kan sägas bero på refluxen. Man bör väga det mot resultatet av syramätningen.

Teman: 
 

Veckans fråga

Har du en privat sjukförsäkring?

Nyhetsbrev

E-postadress