''Ingen skam att söka för psykiska besvär!'' - Annica (36) skriver:

''Ingen skam att söka för psykiska besvär!'' - Annica (36) skriver:

''Ingen skam att söka för psykiska besvär!'' - Annica (36) skriver:

Jag har under några års tid inte känt mig "i form". För ca tre år sedan (när andra barnet var fyra månader) var jag riktigt dålig med yrselattacker, onaturlig trötthet, minnesluckor, huvudvärk, ilska - vilket jag sökte för men den doktorn menade att det var normalt att vara trött när man var småbarnsmor. Det värsta gav med sig men sedan dess har jag inte riktigt känt igen mig; jag är okoncenterad, arg, har beslutsvånda, saknar initiativförmåga, mitt sociala liv har "tagit stryk" etc. Jag fick sedan tips om att jag kanske hade problem med sköldkörtel och gick till min doktor för att ta prover. Han sade i telefon att allt såg normalt ut - möjligen kunde tröttheten bero på att jag låg i nedre referensintervall på B12. Min mormor har problem med B12-brist och min farmor var väldigt dement sina sista år, men det vet jag inte om det hade med B12 att göra. Så här såg några värden ut: S-Kolbamin 173 (ref 160-700), S-Folat 12 (ref 4,5-30), P-Homocystein 11 (ref
Skrivet av Hjortsberg...
Jag tror inte att dina besvär alls har med din sköldkörtel att göra. Dina prover är i stort sett normala och de små avvikelser som man alltid finner har ingen som helt klinisk betydelse eller samband med dina besvär. Det ter sig mer sannolikt att orsaken till dina besvär är psykiska. Du beskriver symtom som för mina tankar till en DEPRESSION, vilket kan ge många typer av uttrycksformer. Depression kan av många människor upplevas som en "inte riktig" sjukdom, rentav som något skamligt. Många tycker att det känns som inbillning eller att man "sjåpar" sig - när de i själva verket mest av allt undandrar sig en korrekt diagnos och behandling för sina besvär.

Om du inte känner att din läkare riktigt förstår dig ring till psyk-kliniken och be om en tid för att förklara hur du känner dig. Lösningen till dina problem kan just ligga här - om du kan acceptera en icke kroppslig sjukdom som orsak till dina besvär och ditt lidande. Lycka till.

 

Veckans fråga

Två veckor kvar till jul, känner du av julstressen?

Nyhetsbrev

E-postadress