Ange ditt sökord

Annons:

Vätskeförlust och idrott. Värmeslag (Dehydrering)

Annons:

Definition

Vätskeförlust som påverkar prestationsförmågan.

Orsak(-er)

Förlust av vätska, som ej kompenserats av tillräcklig tillförsel.

Symtom

Törst, trötthet, nedsatt koncentration, minskad svettning, höjd kroppstemperatur, yrsel, huvudvärk.
I extrema fall svimning, medvetslöshet och kramper.
Kan bidraga till ”ansträngningsutlöst värmeslag” med rubbad temperaturreglering, kramper, förvirring, muskelsönderfall och eventuellt lever- och njurpåverkan.
I extrema fall kan detta tillstånd leda till behov av organtransplantation eller till död.
Prestationsförmågan går kraftigt ned i takt med den ökande vätskeförlusten. En vätskeförlust på 2 % respektive 3 % av kroppsvikten leder till cirka 20 respektive 30 % nedsättning av prestationsförmågan. Detta kan vara en viktig orsak till ökad felprocent och misstag i slutet på t.ex. fotbollsmatcher. Idrottare kan förlora mellan 1-4 liter vätska under en match eller tävling.

Status

Varm, torr hud. Lågt blodtryck, påverkat medvetande och eller förvirring, ev. förhöjd kroppstemperatur.

Utredning

Törst är inget bra mått på vätskebrist.
Det är lätt att underskatta vätskeförlusterna. Väg idrottaren före och efter aktivitet för att bedöma normal vätskeförlust under aktivitet. Man behöver oftast dricka mer än till otörstighet.
Om urinen är koncentrerad och sparsam före intensivare idrottsutövning finns ökad risk för urvätskning.

Behandling

Förebygg! Drick tillräckligt före och under idrottsutövning, speciellt vid varm och torr väderlek. Kan vara svårt att komma åt att dricka som t.ex. mittfältspelare i fotboll. Denne får då ta alla chanser vid avbrott i spelet.

Kyl ned huvudet halsen och bålen liksom armar speciellt vid handleder och benen med våta handdukar.

Observera att det finns risker även med övervätskning ! Detta tycks ffa drabba idrottare nedom eliten vid t.ex. långa löpartävlingar eller skidtävlingar, där man p.g.a. långa tävlingstider hinner dricka stora mängder vätska under loppet. Övervätskning kan leda till yrsel, kramper och även svullnad av hjärnan (hjärnödem).

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: