Ange ditt sökord

Annons:

Urinläckage (Inkontinens)

Annons:

Definition

Ofrivilligt urinläckage.
3 olika typer:
Ansträngningsinkontinens: Urinläckage i samband med ökat tryck i buken som t ex vid skratt, nysning, tunga lyft.
Trängningsinkontinens: Täta och hastigt påkomna trängningar med oförmåga att hålla tätt. Detta är den vanligaste formen hos personer över 75 år.
Droppinkontinens: ”Ständigt” läckage.

Orsak(-er)

Ansträngningsinkontinens
Kvinnor: Svag muskulatur i nedre delen av bäckenet efter graviditeter. Viktökning liksom ålder ger ökad slapphet i muskulaturen och medför bristande “mottryck” runt urinröret med åtföljande läckage.
Tunn slemhinna i urinröret till följd av minskade nivåer av hormonet östrogen ger sämre tillslutning av urinröret.
Män: Ofta efter prostataoperation.
Trängningsinkontinens
Kvinnor: Brist på hormonet östrogen ger tunn slemhinna i urinröret med ökade risker för läckage liksom ökad benägenhet för infektioner.
Män: Tillväxt av prostatakörteln med svårigheter att tömma urinblåsan ger ökade mängder kvarvarande urin i denna och på så vis täta tömningsbehov.
Båda könen: Ökad retbarhet i blåsmuskulaturen till följd av minskad blåskapacitet. Även till följd av sten i urinblåsan, tumör i blåsan eller tryck utifrån på blåsväggen som t ex vid tumör i äggstockarna eller överfyllnad av ändtarmen p g a trög mage. Diabetes med åtföljande nervskador (neuropati) kan ge skador på nervbanor från urinblåsan till centrala nervsystemet så att patienten inte känner av när blåsan är fylld, utan urinläckage uppstår. Skador i centrala nervsystemet (hjärna, ryggmärg) eller neurologiska sjukdomar som t ex demens, stroke, Parkinsons sjukdom och MS, ger upphov till en s k ohämmad blåsa där man inte längre med sin vilja kan styra urintömningen. Urinblåsan tömmer sig då redan vid obetydliga urin mängder.
Läkemedel orsakar ofta urinläckage hos äldre. Exempel på sådana läkemedel är urindrivande medel, flera olika typer av blodtrycksreglerande mediciner, sömnmedel m fl .
Olämpliga yttre förhållanden som avlägset belägen toalett, trappor, olämpligt utformade kläder kan bidraga till urinläckage hos äldre rörelseinskränkta individer.

Droppinkontinens
Hos kvinnor: Tunn slemhinna i urinröret till följd av minskande mängder av hormonet östrogen, medför dålig tillslutning av urinröret med ständigt småläckage som följd.
Hos män: Kronisk inflammation i prostata (prostatit).

Utredning

Den åldrade patienten bör undersökas avseende eventuell förekomst av demenssjukdom, tarmtömningsvanor och läkemedelskonsumtion. Genom att med fingret känna i stjärten kan undersökaren få en god uppfattning om bäckenmuskulaturens tillstånd.
Ofta förekommer hos äldre samtidigt olika typer av urinläckage. En äldre kvinna kan samtidigt ha trängningsinkontinens till följd av en demenssjukdom orsakad av små blodproppar samt dessutom stressinkontinens orsakad av en slapp bäckenbottenmuskulatur.
En äldre man kan samtidigt ha förstorad prostatakörtel och en “ohämmad blåsa” orsakad av skador på nerverna mellan urinblåsan och centrala nervsystemet.
Det är viktigt att utreda orsaken till urinläckagen för att förhindra onödiga operationer.
Vid ett en akut påkommen urininkontinens bör man i första hand tänka på slaganfall (stroke), förvirringstillstånd, infektion i blåsan, överfylld blåsa liksom förstoppning och påverkan av intagna läkemedel.
Vg se även avsnitten Urininkontinens hos män i kapitlet Urologi, samt Urininkontinens hos kvinnor i kapitlet Gynekologi.

Behandling

Bakomliggande sjukdom behandlas (t ex urinvägsinfektion, förstoppning, tumör).
En genomgång av de läkemedel patienten intar bör göras innan insättning sker av nya läkemedel mot läckaget. Flera läkemedel mot urinläckage har tendens att försämra det psykiska tillståndet hos en individ med sjukdom eller skada i hjärnan.
Kvarliggande kateter i urinblåsan (KAD Kateter à demeure) är medicinskt motiverad endast vid urinstämma. Se avsnittet “Urinstämma hos äldre” i detta kapitel. Emellertid kan KAD i utvalda fall, som vid ständig väta med hudkomplikationer eller vinster i form av lägre vårdnivå, utgöra omvårdnadsmässig indikation. Duloxetin kan prövas vid ansträngningsinkontinens där enbart bäckenbottenträning ej hjälper. Var observant på om patienten får sk antikolinerga biverkningar som muntorrhet, synstörningar m fl.
Desmopressin kan prövas vid nattliga vattenkastningsbesvär av typen polyuri; dvs när urinproduktionen nattetid är förhöjd. Det är dock viktigt att man utreder orsaken till besvären innan medicineringen startar. Kan i övrigt användas användas till personer med överaktiv blåsa inför speciella aktiviteter där det är svårt/olämpligt med toalettbesök. Får användas högst 1 gång/dygn och minskar urinutsöndringen under 6-8 timmar. Får ej användas av personer med hjärtsvikt. Var också försiktig med doseringen eftersom äldre personer kan få vätskeansamling i kroppen (vätskeretention) och som en följd av detta få alldeles för låg natriumkoncentration i blodet.
För kvinnor med ansträngningsinkontinens kan duloxetin kan prövas där enbart bäckenbottenträning ej hjälper. Observans på antikolinerga biverkningar!
Inkontinenshjälpmedel Kan kostnadsfritt fås via hjälpmedelskort:
Små inkontinensskydd: Finns att köpa av patienten själv på apoteket och i butiker.
Urinuppsamlingskärl: Finns för engångs- och flergångsbruk. Urinflaskor eller pottor kan även köpas på Apoteket utan förskrivning , t.ex. Pipinette liten potta med lock eller Pipinette Travel Kit inlägg med superabsorberande ämne.
Urinstoppande hjälpmedel:

  • Proppar för urinröret: Fem Soft Insert används av kvinnor med ansträngningsinkontinens. Steril produkt som förs in i urinröret där en vätskefylld behållare formar sig efter urinröret och försluter detta. Byts efter varje toalettbesök.
  • Stöd för urinröret med placering i slidan: Contrelle kontinensbåge

Avföringsläckage:

Peristen analpropp eller Conveen analpropp, avsedd för personer med avföringsinkontinens. Proppen utvidgar sig och formar sig efter tarmväggen.
Inkontinensprodukter får absolut inte spolas ner i toaletten utan kastas i hushållssoporna. Urinuppsamlingspåsar töms i toaletten efter användning. Kateterbärare använder tömningsbar urinuppsamlingspåse (byts en gång i veckan) för att minimera risken för infektion.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: