Ange ditt sökord

Annons:

Skakningar (Tremor / Hyperkinesi)

Annons:

Definition

Ofrivilliga rörelser.

Orsak(-er)

Essentiell tremor (Ofrivilliga skakningar): Utan känd bakomliggande orsak. Debut efter 40 årsåldern. För varannan patient med ofrivilliga skakningar är åkomman ärftlig.
Fysiologisk tremor: Förvärras vid affekt (en känsla som framkallar en rörelse) inkl stress samt vid kyla.
Vid Parkinsons sjukdom ser man hos patienen en grovvågig ”pillertrillartremor”.
Senil tremor: Kan vara av Parkinsonlik karaktär eller som en sent debuterande essentiell tremor.
Förhöjd ämnesomsättning.
Lågt blodsocker.
Läkemedelsutlöst
t ex betareceptorstimulerare, neuroleptika, litium.
Alkoholabstinens.
Nikotinutlöst.

Övriga orsaker: Oförmåga att koordinera muskelrörelser. Nedsatt funktion i lillhjärnan p.g.a alkohol, MS, hjärninfarkt eller hjärntumör, tungmetallförgiftning, urinförgiftning, grav leverskada.

Symtom

Vilotremor: vanligaste orsak är Parkinsons sjukdom. Vid denna åkomma dämpas skakningarna vid rörelse. En annan vanlig orsak till vilotremor är Parkinsonlik senil tremor.
Postural tremor: borta i vila men ökar vid belastning. Ses vid ofarliga skakningar av okänd orsak (benign essentiell tremor). Detta är den vanligaste formen av all tremor och drabbar ffa den dominerande handen. Skakningarna ökar vid stress, 5-7 Hz.
Intentionstremor: borta i vila men förvärras vid aktivering t ex när handen eller armen skall peka. Åkomman är ett tecken på koordinationsstörning i muskulaturen (ataxi).
Fysiologisk tremor: är normalt knappt skönjbar.

Utredning

I regel en klinisk diagnos.
Laboratorieprover: ämnesomsättningsprover (fritt T4, TSH), leverfunktionsprover, blodsocker.

Behandling

Behandla om möjligt grundorsaken.
I regel försöker man dessutom dämpa symtomen med betablockad i form av propranolol 10-40 mg 3 ggr dagligen.
Svåra fall av essentiell tremor remitteras till neurolog för ställningstagande till botulinuminjektioner eller ett operativt ingrepp i hjärnan (stereotaktisk operation).
OBS! att ”egenmedicinering” med alkohol mot essentiell tremor är vanligt!

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: