Ange ditt sökord

Annons:

Serotoninergt syndrom

Annons:

Definition

Överskott i hjärnan på signalsubstansen serotoni med en överaktivitet i det sk serotoninerga systemet som följd.

Orsak(-er)

Tillståndet kan ses vid inledningen av en behandling eller vid överdosering av ett serotoninaktivt läkemedel. Kan också vara orsakat av en kombination av flera serotoninaktiva läkemedel.
Aktuella medel är antidepressiva som MAO-hämmare inkusive parkinsonmedlen rasagilin och selegilin, SSRI, SNRI, tricykliska antidepressiva men också smärtstillande medel som tramadol och rökavvänjningsmedlet bupropion. De två sistnämnda preparaten får ej ges under behandling med MAO-hämmare eller inom 2 veckor efter att behandlingen avslutats.
Andra läkemedel som kan orsaka detta tillstånd är linezolid (antibiotikum), centralstimulerande narkotika t.ex. amfetamin, kokain och ecstasy.
OBS att antidepressiva, i kombination med johannesört, också kan framkalla syndromet.

Symtom

Till en början kan patienten vara illamående och ha kräkningar och magsmärtor. Dessutom kan patienten vara orolig, rastlös och irriterad.
Vid allvarligare tillstånd ses förvirring, hög kroppstemperatur (hypertermi), muskelstelhet, nedsatt andningsförmåga, oregelbunden hjärtrytm och kramper.
Hög temperatur är negativ för prognosen eftersom det innebär en ökad risk för att muskelcellerna i kroppen går under (rabdomyolys) och dessutom en ökad risk för sviktande njurfunktion.

Alternativa överväganden

Infektion, malignt neuroleptikasyndrom, ämnesomsättningssjukdom, abstinensbesvär.

Utredning

Inga typiska tecken vid undersökning. Kontrollera patientens läkemedelsanvändning.

Behandling

Patienten uppmanas omgående sluta med den medicinering som kan antas ha utlöst besvären.
Alla misstänkta fall bör observeras på sjukhus.
Mentala och muskulära symtom kan lindras med bensodiazepin.
Serotoninantagonist kan ges i form av tablettbehandling med cyproheptadin 4-8 mg var 4:e timma, max 32 mg/dygn.
Vid kroppstemperatur över 39 grader eller stark muskelstelhet ges dantrolennatrium som är ett licenspreparat och som skall ges i dosen 0,5-3 mg/kg kroppsvikt 2-3 ggr per dygn i 1-2 dygn.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: