Ange ditt sökord

Annons:
Annons:

Definition

Ett sår som uppvisar tecken på bakterieangrepp med rodnad, svullnad, värmeökning och ökad vätskning. Denna vätsla kan vara tunnflytande (serös), vartillblandad (purulent) och ibland illaluktande. Eventuellt har patienten också värk.

Orsak(-er)

Tillblandning av bakterier i såret. I ytliga sår är bakterier av typen Staphylococcus aureus och/eller betahemolytiska streptokocker de vanligaste. Djupa sårinfektioner orsakas oftast av dessa nämnda bakterier men där kan även andra typer av bakterier vara aktuella.

Symtom

Ytliga infektioner ger rodnad, värmeökning och ibland svullnad. Ofta även sekretion. Ej värk. Individen är inte allmänpåverkad och har vanligen inte feber.
Djupa infektioner ger en allmänpåverkan med feber och ibland även bakterier i blodet.
Infektioner i mjukdelar och/eller skelett kan ge djupgående infektionshärdar med varbildning, svullnad och värk. Förstörelse av underliggande vävnader liksom vävnadsdöd kan uppstå.

Utredning

Prov behöver tas från infektionen för att se vilka bakterier som växer där. Vid misstanke på infektion i blod tas blodprover från vilka odling sker för att se om där växer bakterier.

Behandling

Patient som är allmänpåverkad, har hög feber eller en utbredd lokal infektion: Remiss för inläggning och för antibiotikadroppbehandling.
Vid lindriga infektioner och då patienten inte har någon feber ges tablettbehandling:
Vid ytliga sårinfektioner väljs penicillinpreparat i första hand. För tablettbehandling väljes penicillinasstabilt penicillin, t ex flukloxacillin, till en början gärna i högre dos och sedan 500 mg x 3. Andrahandspreparat är klindamycintabletter 150 – 300 mg x 3 eller behandling med cefadroxil 500 mg – 1 g x 2.
Vid djupa sårinfektioner och vid fuktiga områden med död vävnad som samtidigt visar infektionstecken kan kombinationsbehandling med bredspektrumantibiotika och anaerobmedel (metronidazol) bli aktuellt.
Vid kronisk beninflammation och fistelbildning ges en långvarig antibiotikabehandling efter resistensmönster, gärna i samråd med infektionsläkare.
Vid klinisk infektion med pseudomonas kan man ge tablettbehandling med ciprofloxacin. Reducera dosen hos personer över 70 år och dessutom vid nedsatt njurfunktion.
Eventuellt kan den den infekterade härden tömmas med ett kirurgiskt snitt.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: