Ange ditt sökord

Annons:
Annons:

Definition

Påtagligt defekt upplevande av verkligheten. Oftast utan sjukdomsinsikt.

Orsak(-er)

Organiska orsaker t ex demens, hjärnskada, drogutlöst t ex av alkohol, narkotika, hallucinogener. En organisk orsak kan också vara tumör eller hormonrubbning men kan också vara utlöst av läkemedel t ex klorokin, antikolinerga medel, ffa då de ges till äldre patienter.,
Reaktiva orsaker t ex:

  • PTSD/PTSS (PostTraumatiskt Stress Syndrom).
  • Cykloid psykos
  • Affektiva orsaker, vg se avsnittet Vanföreställningsdepression. Alla åldrar.
  • Ärftliga orsaker ffa då det gäller schitzofreni.

Symtom

Hela spektrat av symtom förekommer, allt från uttalad inåtvändhet/passivitet/frånvaro till starkt utagerande beteende,
Ibland obegripligt prat, uppluckrade och svårförstårliga associationer, omotiverat skrattande. Ibland starkt avvikande och ofta upprepat rörelsemönster.
Patienten kan uppleva röster och ibland säger dessa röster till patienten hur denna skall agera. Patienten kan också uppleva syner och också känsel- eller smakupplevelser. Schizofrena symtom med hallucinationer och/eller bisarra vanföreställningar debuterar i 18-27 års åldern.
I den Affektiva psykosen har stämningslägesförskjutning föregått psykossymtomen.

Alternativa överväganden

Tvångshandlingar liksom tvångstankar utgör differentialdiagnoser till schizofreni.

Utredning

Patientens sjukhistoria är viktig. Finns psykossjukdom i släkten? Droger? Tidigare psykiska eller fysiska allvarliga händelser? Mediciner?
Kontroll av kroppens nervsystem (neurologstatus).
Ställningstagande till datortomografi av hjärna.

Behandling

Det är viktigt att behandla patientens psykos så fort det går.
Samtliga psykoser kan behandlas med atypiska neuroleptika, t ex olanzapin 10-20 mg /dygn. Undantaget är amfetaminpsykoser som behandlas med bensodiazepiner i höga doser; t ex oxazepam 30 mg x 3 under tre dygn. Därefter skall patienten sluta med bensodiazepinbehandlingen.
Klozapin är effektmässigt det bästa preparatet vid svårbehandlade psykoser men det finns stor risk för besvärande biverkningar. Denna behandling skall därför skötas av psykiater.
Samtliga psykoser kan till en början behöva tillägg av relativt höga doser bensodiazepiner, t ex lorazepam 2-10 mg/dygn. Manier kan kräva högre doser.
Affektiva psykoser behandlas som i avsnittet Bipolär sjukdom- dock högre doser av neuropeptika än vad som där anges.
Antidepressiva läkemedel skall inte längre användas om patienten utvecklar en manisk/hypoman bild.
Schizofrena psykoser bör remitteras till psykiatrisk klinik, dock nödvändigtvis ej akut. Detta för att få tillgång till socialpsykiatriskt vårdprogram.
Att notera är att den fulla antipsykotiska effekten av insatt neuroleptika kan dröja upp till en månad. Ha alltså is i magen och avvakta effekten, utan snabba doshöjningar.
Olika typer av neuroleptika skall normalt ej kombineras.
Atypiska neuroleptika ger i jämförelse med klassiska neuroleptika t ex haloperidol, mindre och färre biverkningar, mindre kognitiva störningar av typ “avtrubbning”. Atypiska neuroleptika har effekt även på s k negativa symtom som känslomässig avtrubbning, initiativlöshet etc.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: