Ange ditt sökord

Annons:

Övergående minnesförlust (Transitorisk global amnesi)

Annons:

Definition

Akut insättande oförmåga till minnesprägling. Denna oförmåga går tillbaka inom 24 timmar. Ofarligt tillstånd.

Orsak(-er)

Okänd. Övergående störning i hjärnans mellersta del av tinningloben eller i det område av hjärnan som kallas hippocampus.
Utlösande orsaker:
Hos yngre är det vanligt med: migrän, fysisk aktivitet, lindrigt våld mot skallen utan medvetandeförlust.
Hos äldre är det vanligt med: fysisk ansträngning, psykisk stress, akut smärta, nedkylning, sexuell aktivitet, behandling i halsryggrad.

Symtom

Patienten upprepar samma frågor gång på gång. Upplevs förvirrad.

Status

Drabbar framför allt medelålders och äldre personer, mycket sällsynt under 40 år. Akut men helt övergående episod av oförmåga till inprägling av minnen från 2 upp till 24 timmar. Under attackerna bibehållet jagmedvetande. Glömska för perioden, ibland för flera veckor tillbaka.

Alternativa överväganden

TIA (påverkan på cirkulationen i halsartärerna), epilepsi (uppvisar återkommande episoder), migrän (uppvisar återkommande episoder), hjärnblödning, hjärnskada.
Återkommande episod av övergående minnesförlust med varaktighet över 1 timme kan vara temporalisepilepsi.

Utredning

Enstaka episod uppfattas som ofarlig. Hos medelålders/äldre med typisk sjukhistoria, oftast från anhöriga och helt återställd kognition, normalt EKG och normalt neurologisk status avslutar utredningen.
Eventuellt ges acetylsalicylsyratabletter (ASA) till patienter med risk för hjärt-kärlsjukdom.
Patienter yngre än 40 år utreds med EKG och poliklinisk datortomografi hjärna samt EEG. Om dessa utredningar visar normala förhållanden och inget nytt tillkommit i sjukhistorien avslutas utredningen.
En pågående episod av minnesförlust utreds med akut DT-hjärna (DT = datortomografi) för att utesluta blödning eller annan hjärnskada. Patienten observeras till dess attacken gått över.
Vid upprepade episoder av minnesförlust krävs en mer omfattande utredning. Remiss till neurolog. Magnetkamera hjärna samt upprepade EEG.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: