Ange ditt sökord

Annons:

Oförmåga att tömma urinblåsan (Urinretention)

Annons:

Orsak(-er)

Prostatakörtelförstoring, urinrörsförträngning, medvetanderubbning, påverkan på ryggmärgen, nervrotspåverkan, medicinbiverkan, våld mot buken, efter operation, missbildningar som gör urinvägarna trånga.

Symtom

Oförmåga att kasta vatten, trängningar, smärta ovanför blygdbenet, ömmande förändring ovanför blygdbenet, täta vattenkastningar i små portioner, nattlig inkontinens.
Oro, förvirring, illamående, kräkningar, upprepade infektioner.
OBS! Oförmågan att tömma urinblåsan kan ge symtom som till en början inte alls för tankarna till urinvägsregionen. En patient kan utveckla en grav urinförgiftning (uremi) utan några som helst lokala symptom.

Behandling

Det är av största vikt att snabbt avlasta njurarna.
På bara några timmar kan urinblåsan åsamkas övertänjningsskada som ej går att reparera och på sikt kan också övre urinvägarna ta skada.
Ett sätt att snabbt avlasta njurarna är att sätta in en kateter genom urinröret (transurethral katetersättning) Därför sätts en kateter in så fort man misstänker oförmåga att tömma blåsan.
Vid prostataförstoring som orsak till vattenkastningsproblemen kan behandling med en alfa1 receptorblockerare, t ex alfuzosin, inledas för att öka chansen för lyckad KAD-dragning och för att minska risk för återfall.
Man kan också tömma blåsan genom att anlägga en kateter in i blåsan ovanför blygdbenet (suprapubiskt blåsdränage). Om detta inte ger önskad avlastning remitteras patienten akut till sjukhus för blåsavlastning. Om lång transportsträcka och/eller om patienten har svåra besvär tveka inte att temporärt avlasta blåsan. Detta göres lätt i lokalbedövning med t ex en rosa uppdragningskanyl, ur vilken man suger upp 200-400 ml.
Efter lyckad avlastning ges en remiss till urolog för vidare utredning av orsaken och med sikte på ev. avflödesbefrämjande åtgärd.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: