Ange ditt sökord

Annons:

Lunginflammation (Pneumoni / Bronkopneumoni)

Annons:

Definition

Inflammation i lungvävnaden. Vid bakteriell orsak till inflammationen engageras i praktiken även luftrör och lungsäck.

Orsak(-er)

Vanligaste orsaken är infektioner av bakterier som Streptococcus Pneumoniae och Haemophilus Influenzae. Infektioner av Mycoplasma , Chlamydia psittaci och Clamydia pneumoniae (TWAR) förekommer också.
En mer ovanlig orsak är Legionella, den bakterie som orsakar legionärssjuka.
Om lunginflammationen återkommer (recidiv) kan orsaken vara astma, KOL, tumör, främmande föremål i luftvägarna, defekter i immunsystemet, cystisk fibros, felfungerande flimmerhår, fistel mellan luft- och matstrupe, tumör eller lungtuberkulos.

Symtom

Feber, hosta, snabb smärtande andning, hjärtklappning. Stark trötthet. Sjukdomskänsla.
Hos små barn börjar det vanligen med några dagars förkylning, sedan stiger febern snabbt. Ibland tillstöter torrhosta, frossa och snabb andning. Även buksmärtor förekommer ffa vid lågt sittande infektion.
Hos barn är febern svängande och allmäntillståndet påverkat.
Hos äldre ses ofta sparsamma symtom med ibland endast nedsatt allmäntillstånd.

Status

Allmänpåverkad. Snabb andning, över 30 andetag/min hos vuxna, över 40 andetag/min hos barn över 1 år och över 50 andetag/min hos barn under1 år.. Hjärtklappning över 120 slag/min.
Ensidiga eller lokala områden me3d knastrande, onormala andningsljud men dessa fynd är osäkra för diagnos. Ev hörs ett dämpande ljud vid knackning (percussion) baktill på bröstkorgen.
Snabbsänkan (CRP) är ökad vid bl.a.vid övre lunginflammationer orsakade av pneumokocker med värden över 60 mg/l men kan vara normal vid mycoplasmainfektion.
Chlamydia pneumoniae ger ofta en mild ”otypisk” lunginflammation med måttlig feber, halsinflammation (faryngit) och inflammation av struphuvudet (laryngit), långdragen hackhosta och stor trötthet i efterförloppet.

Alternativa överväganden

Luftrörskatarr (bronkit). Vid denna åkomma har patienten hosta, är väsentligen opåverkad och med eller utan feber och med eller utan slemupphosningar. Om upphostningar förekommer är dessa ofta färgade.
Snabbsänkan (CRP) är under 20. Eventuellt hörs knastrande, onormala andningsljud över båda lungfälten.

Utredning

Patientens egen sjukdomsberättelse är viktig: Kom insjuknandet snabbt talar detta för lunginflammation. Finns bakomliggande sjukdomar? Har patienten nyligen varit utomlands? Eller haft kontakt med fåglar?
Lungröntgen behöver ej utföras vid typisk lunginflammation.. Röntgenundersökning görs dock om patienten har återkommande lunginflammationer och vid långdragna sjukdomsförlopp. .
Snabbsänkan (CRP) stiger vid lunginflammation orsakad av pneumokocker till nivåer över 60 mg/l, men kan vara normal om orsaken är mykoplasma.
Clamydia pneumoniae infektioner diagnosticeras snabbast genom ett test (PCR) där bakteriens DNA identifieras.
Akut- och konvalescentsera visar höjd IgM 2 veckor efter insjuknandet om det är första gången patienten har en lunginflammation. Ett förhöjt IgG ses något senare om det är ett återinsjuknande.
För eventuell utredning avseende mycoplasma – se detta avsnitt i detta kapitel.

Behandling

Misstänker man att lunginflammationen orsakas av pneumokocker ges fenoximetylpenicillin 1g 3 gånger dagligen i 7 dagar.
Är patienten allergisk mot penicillin eller om behandlingen fungerar dåligt ges doxycyklin 0,2 g 1×1 i 3 dagar. Sedan 0,1g 1x1i ytterligare 4 dagar.
Vid utebliven effekt ges amoxicillin-klavulansyra, trimetoprim-sulfa eller en fluorokinolon.

Kontroll efter cirka 6 veckor. Har patienten fortfarande symtom görs en ny lungröntgen. Högre och snabbare kontrollbehov hos rökare och äldre.
Återkommande lunginflammationer föranleder lungröntgenkontroll för att utesluta att det rör sig om en lungtumör. Dessutom görs en spirometri för att utesluta astma.
Förebyggande vaccination mot pneumokocker finns. Särskilt viktigt till äldre, till patienter med hjärt- kärlsjukdom liksom till patienter som fått sin mjälte bortopererad.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: