Ange ditt sökord

Annons:

Kronisk magkatarr (Kronisk gastri / Atrofisk gastri / Autoimmun gastrit)

Annons:

Definition

En inflammation i magslemhinnan med minskad slemhinnetjocklek bekräftad med vävnadsprov i samband med gastroskopi.

Orsak(-er)

Typ A gastrit (autoimmun atrofisk gastrit – d v s angrepp av det kroppsegna immunförsvaret på magsäcksslemhinnan): Ofta kopplad till låg ämnesomsättning (hypotyreos), diabetes mellitus och hudsjukdomen vitiligo.
Sk Autoimmun gastrit i corpus och fundus delen av magsäcken ger förtunnad slemhinna med bortfall av saltsyrasekretion samt Intrinsic factor (ett äggviteämne som utsöndras av normal magslemhinna för att kunna ta upp vitamin B12). Risk finns för allvarlig blodbrist (perniciös anemi). Livslång tillförsel av vitamin B12 krävs. Risk för överväxt av bakterier i tarmen p g a brist på magsyra. Laboratoriemässigt ser man lågt pepsinogen A, parietalcellsantikroppar och förhöjda gastrinnivåer.
Typ B gastrit. Förändringar ses i magsäckens nedre del: Här föreligger hög S-gastrin och därmed hög saltsyraproduktion orsakad av en infektion av bakterien Helicobacter Pylori. En bild som oftast ses vid sår i tolvfingertarmen.
Pan-gastrit (i hela magsäcken): Här föreligger en låg saltsyraproduktion pga tillväxt av bakterien Helicobacter Pylori. Denna bakterie orsakar att magslemhinnan förtunnas. Det finns inget samband mellan dyspeptiska symtom (magkatarrsymtom) och förekomsten av inflammation i magslemhinnan.
Det är också oklart i vilken utsträckning inflöde av gallsyror, alkohol, infektion av Helicobacter Pylori samt angrepp av det kroppsegna immunförsvaret bidrar till utvecklingen av magsäcksinflammation.

Utredning

Gastroskopi med provtagning från magslemhinnan för studie i mikroskop.
Kontroll av vitamin B12, metylmalonat, homosystein, B-folat. Dessutom P-glukos, HbA1c, Helicobacter Pylori test. S-gastrin över 75 mmol/Loch S-pepsinogen A mindre än 25 mmol/L) talar starkt för diagnosen Atrofisk gastrit.. Antikroppar mot transglutaminas.

Behandling

Vitamin B12-injektioner ges om patienten har brist på detta vitamin.
Typ B-gastrit behandlas med utslagning av bakterien via en kombination av antibiotika och protonpumpshämmare.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: