Ange ditt sökord

Annons:

Kärlkramp (Angina pectoris)

Annons:

Definition

Stabil angina: Bröstsmärta utlöst av fysisk eller psykisk ansträngning. Symtomen skall ha varrit oförändrade till frekvens och karaktär i mer än 2 månader.

Instabil angina:

  • Försämring av stabil angina med mer frekventa attacker, utlösta vid mindre ansträngning.
  • Kan också vara nydebuterad (mindre än 4 veckor) kärlkramp med lättutlösta besvär.
  • Smärta i vila som överstiger 20 minuter.
  • Kärlkramp som kommer inom 2 veckor efter akut hjärtinfarkt.

Spasmangina (Prinzmetals angina , Variantangina):
Plötsliga symptom utan samband med fysisk eller psykisk ansträngning. Oftast normalt arbets-EKG.
Syndrom X (Effortangina): Kärlkramp som kommer i anslutning till ansträngning. Har ett onormalt arbets-EKG men normal kranskärlsröntgen (coronarangiografi) dvs det finns inga påvisbara förträngningar i kranskärlen. Orsakas troligen av sjukdom i de små blodkärlen.

Orsak(-er)

Minskat blodflöde i kranskärl p.g.a. förträngning.
Tobaksrökning, höjda blodfetter, högt blodtryck, diabetes, ärftlig belastning är vanliga orsaker. Även blodbrist, hjärtklappning, förträngningar i aorta, hjärtförstoring kan utlösa eller förvärra kärlkrampen.
Förekomst av sk öronlobsfåra är höggradigt förknippat med kranskärlssjukdom.

Symtom

Kramande, tryckande bröstsmärta (”som ett band”) ofta bakom bröstbenet och som viker inom minuter i vila eller efter nitropreparat. Utstrålning mot käkar, hals, axlar och armar. Symtom som trötthet, andfåddhet, illamående och/eller okarakteristisk smärta är vanliga hos kvinnor, äldre och diabetiker. Det är inte ovanligt att patienten bara har bukbesvär som enda symtom.

Alternativa överväganden

Se avsnittet Bröstsmärta i detta kapitel.

Utredning

Sjukhistoria: Smärtans lokalisation, utstrålning, karaktär, varaktighet, relation till ansträngning, hur smärtan lindras och ev. andra symtom.
”Nitroglycerintest” är ett mycket ospecifikt test. Drygt 30% av patienterna med bekräftad hjärtsjukdom har visat sig bli bättre efter nitroglycerintablett. Cirka 40% utan hjärtsjukdom förbättrades också.
Fysikalisk utredning: Undersökning av hjärta och lungor. Observera att skillnaden mellan det systoliska och det diastoliska trycket (pulstrycket) har mer betydelse för hjärtsjuklighet än blodtrycksnivån i sig.
Dessutom undersöks halsblodkärl, lårbenskärl, fotpulsar, vilo-EKG, blodvärde (Hb), saltbalans (elstatus), blodfetter, blodsocker och urinstickor.
Observera att 40% av patienter med instabil angina har ett normalt EKG.
Vid stabil kärlkramp skickas remiss för arbets-EKG om patienten bedöms vara en framtida kandidat för kranskärlsoperation. Arbets-EKG används som diagnostiskt prov och ger även information om prognos vid stabil kärlkramp.
Arbets-EKG kan undvikas hos äldre med typiska symtom där operation ej är aktuell p.g.a annan allvarlig sjukdom. Även dessa patienter bör diskuteras med eller remitteras till hjärtspecialist i de fall man ej uppnår tillfredsställande symtomlindring med tablettbehandling
Ultraljud (UCG) görs om det finns misstanke på hjärtsvikteller vid oklara blåsljud på hjärtat.

Behandling

Egenvård:
Rökstopp, livslång fysisk träning med daglig fysisk aktivitet minst 30 minuter kompletterat med mer intensiv aktivitet 30-45 minuter 2-3 ggr/vecka. Sådan fysisk aktivitet kan t ex vara jogging, cykling, motionsgymnastik. Dessutom är det viktigt med viktnedgång vid övervikt, kost med mycket grönsaker och frukt samt fett i form av flytande oljor.
Farmakoterapi:
Kärlkrampsanfall behandlas med kortverkande nitrat.
Förebyggande behandling av ett kärlkrampsanfall sk situationsprofylax: Suscardtabletter.
Behandling i förebyggande syfte för att skydda hjärtat (kardioprotektion): acetylsalicylsyra (ASA) Se avsnittet “Blodproppsförebyggande ASA-behandling” i detta kapitel.
Ansträngningsutlöst kärlkramp behandlas med betareceptorblockerare. Ca-antagonist kan prövas vom patienten inte tål betablockaden.
ACE-hämmare har visat sig ha en skyddande effekt vid förkalkning i hjärtats blodkärl.
Underhållsbehandling: Långverkande nitrat kan ges som tillägg till betablockad vid stabil angina.
Vid spasmangina ges långverkande nitrat och kalciumblockerare.
Sänkning av blodfetter sker med hjälp av statin då S-Kolesterol överstiger 4,5 mmol/l och S-LDL överstiger 2,5 mmol/l.
Påverkan på riskfaktorer: rökstopp, eventuell viktreduktion, ökad motion, blodtrycksbehandling, diabetesbehandling (se avsnitt Förebyggande av hjärt- kärlsjukdomi detta kapitel).
Remiss till medicinklinik eller hjärtläkare skall ske:

  • Akut vid instabil angina. Tabl Trombyl 160 mg, 2 x 1 kan ges på vårdcentralen. Ge ej Plavix i händelse av halvakut kranskärlsoperation med ökad blödningsrisk. Denna åtgärd skjuts ofta upp pga denna anledning! Om istället PTCA blir aktuellt ges laddningsdos Plavix på sjukhuset.
  • I lugnt läge då patienten har stabil angina men med nedsatt livskvalitet trots optimal (tolererad) läkemedelsbehandling.
  • I lugnt läge då patienter med stabil angina har onormalt arbets-EKG och/eller en onormal sk myokardscintigrafi.
Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: