Ange ditt sökord

Annons:

Icke säsongsbunden allergisk snuva och nästäppa. Kvalsterallergi. Hundallergi. Kattallergi. (Perenn allergisk rinit)

Annons:

Definition

Retande ämnen som orsakar stadigvarande allergiska svullnader av nässlemhinnan utan relation till säsong eller årstid.

Orsak(-er)

Djursceller (epitel) från hud eller slemhinnor. Dessa retande ämnen från djur är mycket lättflyktiga och sprids lätt i luften. De finns ffa i husdjurs saliv och urin.
Kvalster är vanligaste orsaken. De retande ämnena från kvalster trivs i hög fuktighet, över 45 %, och vid temperaturer omkring 23 grader. Bostadens ventilation, klimat och eventuella fuktskador är där avgörande. Kvalster är i sig inte allergiframkallande utan det är de restprodukter som de producerar som framkallar besvären.
Läkemedel t ex ?-1-receptorblockerare som terazosin och doxazosin, ASA, NSAID, betablockerare, ACE-hämmare m.fl. Det finns en allergirisk även beträffande COX 1-preparat.
Mögelallergi är mycket sällsynt. Om patienten reagerar på mögel handlar det vanligen om en ospecifik irritation av slemhinnor sk Sensorisk hyperreaktivitet.
Det finns inget som heter “dammallergi”!

Symtom

Ofta har patienten smygande symtom med nästäppa som ibland är kronisk, rinnande näsa och nysattacker.
Patienten kan också ha ögonklåda eller rinnande ögon.
Ibland får patienten också astmatiska luftrörsbesvär.
Eventuellt ses också eksem.

Alternativa överväganden

Hösnuva. Snuva med icke allergisk orsak. Systemsjukdomar som Wegeners granulomatos och sarkoidos, yrkesorsakad snuva, tumör i näsan, främmande kropp som är en typisk orsak vid ensidig snuva hos barn. Näspolyper. Yrkesorsakad snuva. Astma och överkänslighet i luftrören. Låg ämnesomsättning

Utredning

Det är viktigt att patienten själv tänker efter när besvären kommer. För att få en bra bild av patientens besvär. När på dygnet, var uppstår besvären (skola/jobb). Finns det några läkemedel som kan ge upphov till besvären.
Allergiutredning är här viktigare än vid säsongsbunden snuva. Vilken metod som används är beroende på lokal tillgång. Phadiatop-prov eller screening av luftvägsframkallande ämnen. Pricktest (billigt). RAST (dyrt), se avsnittet Hösnuva. Svar på RAST provet i klasserna 1-5 talar ej om styrkan i den eventuella allergin utan betecknar hur stor sannolikheten är för att patienten är allergisk.
Dammsugningsprov från t ex madrass kan analyseras via ett sk immunologiskt test (ELISA) för att bestämma mängd och art av kvalster. Ett sådant prov blir bara aktuellt om patienten har en bevisad överkänslighet mot kvalster.
Det är viktigt att veta vad det är som driver på allergiutvecklingen. speciellt om patienten har astmainslag. Förutom uppenbart utlösande allergen kan det finna andra allergen av betydelse ff.a. katt och kvalster.
Uteslut bakomliggande sjukdom: Vid misstanke på systemsjukdom kontrolleras blodvärde (Hb), sänka (SR), vita blodkroppar (LPK), snabbsänka (CRP). Vid misstanke på sjukdomen Wegeners granulomatos kontrolleras testen C- och p-ANCA. Dessutom remiss öronklinik för bedömning och eventuell provtagning från nässlemhinnan.

Behandling

Se avsnittet hösnuva. Det är viktigt att patienten använder kortisonnässpray vid mer påtagliga symptom och definitivt om det finns inslag av astma.
Metoder för att tidigt upptäcka tecken på sjukdom och på olika sätt försöka förhindra att sjukdomen utvecklas vidare, sk sekundärprevention: Undvik om möjligt de allergen som utlöser besvären
Kvalster: I första hand är ventilation oerhört viktigt, i synnerhet i mellan- och norra Sverige. Vädra sängkläder. Tvätta sängkläderna och även madrassen i 60 grader. Sköljningen är viktig så att allergenen spolas bort. Bädda sängen på eftermiddagen för att försämra betingelserna för kvalster. Mjukisdjur, som inte kan tvättas, kan ligga i frysen några dygn för att sedan sköljas flera gånger i tvättmaskin.
Ha inte för varmt i sovrummet. Man kan också använda Apotekets kvalstertäta madrass-, kudd- och täcköverdrag.
Kvalster finns ej i damm utan djupt nere i mattor, sängkläder och kudde. De svävar inte runt i luften. Städning hjälper alltså inte mot kvalster! Eventuella fuktskador åtgärdas.
Pälsdjur: Undvik ha dem i sovrummet. Undvik kontakt vid samtidig förkylning. Om astmautveckling och ökad känslighet för pälsdjur bör man undvika pälsdjuren helt.
Det avgörande är inte om katten/hunden är lång- eller korthårig eftersom de allergiframkallande cellerna (allergenerna) finns i saliv och urin. Men olika hundraser har olika förmåga att producera dessa allergen. Det är dock ingen skillnad mellan olika kattraser. Observera att det kan ta upp till 6 år innan kattallergen är borta från en lägenhet. Pälsdjurallergen, liksom pollenallergen, svävar runt i luften.
Man kan minska patientens känslighet för det allergiframkallande ämnet genom sk Hyposensibilisering. Denna metod kan användas mot flera allergiframkallande djur som katt (mkt effektivt), hund (ej så effektivt), häst (dyrt), geting (effektivt), kvalster (efter sanering via tvätt 60 grader, kvalsteröverdrag etc) m fl.
Behandlingen pågår under flera år och innebär regelbundna injektioner av utspädda doser av det allergiframkallande ämnet. Indikation för behandlingen är inte att man skall kunna ha husdjuret kvar, kunna fortsätta rida etc, utan att man skall klara vardagen om och när man blir utsatt för det allergiframkallande ämnet.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: