Ange ditt sökord

Annons:

Högt kalium i serum (Hyperkalemi)

Annons:

Definition

Referensvärdet på S-K är c:a 3,5-5,0 mmol/l. Värdet varierar något mellan olika laboratorier.
Betydande förhöjt kalium i serum ses över 5,6 mmol/l.
Allvarliga symtom uppstår då kalium i serum överstiger 7 mmol/l.

Orsak(-er)

  • Sviktande njurfunktion
  • Läkemedel som t ex kaliumtillskott, kaliumsparande vattendrivande medel (diuretika), ACE-hämmare, ATII-receptorhämmare, NSAID och trimetoprim
  • Vissa glukosaminpreparat innehåller kalium
  • Intorkning
  • Vissa för kroppen nedbrytande tillstånd som operation, skada, chock och svält
  • Upplösning av de röda blodkropparna (hemolys) bla vid blödning i mag-tarmkanalen
  • Muskelskador, insulinbrist, sviktande binjurebarkfunktion med bl a Mb Addison och hypoaldosteronismsom följd
  • Ökad surhetsgrad i kroppsvätskorna med lågt pH (acidos)

Symtom

Högt kalium i serum är ofta ett symtomlöst tillstånd vid måttlig stegring.
I övrigt kan man se trötthet, muskelsvaghet, stickningar i armar och ben, minskande sen-reflexer.
Vid höga kaliumnivåer tillkommer förvirring och oregelbunden eller ibland helt upphörd hjärtrytm (runt 7 mmol/l).

Status

Patienten är eventuellt intorkad.
På EKG ser man höga S-vågor och höga/spetsiga T-vågor. Senare blir P-R-intervallet förlängt och QRS breddökat.

Alternativa överväganden

Felaktig provtagningsteknik. Analysfel.

Utredning

Medicingenomgång. Finns tecken på intorkning? Om opåverkad patient görs omgående en ny provtagning av S-K om detta värde från början varit onormalt.
Vid konstaterat höjt värde på S-K kontrolleras blodvärde (Hb), S-Kreatinin, S-Urat, P-Glu, S-Na, S-Ca, LPK, TPK, ev S-kortisol, S-CK.

Behandling

Akutremiss till medicinklinik om S-kalumvärdet är runt 7 mmol/l eller om patienten har allvarligare symtom.
I öppenvården görs vid behov medicinjustering och i görligase mån behandling av bakomliggande sjukdom.
Om opåverkad patient görs en ny provtagning av S-K.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: