Ange ditt sökord

Annons:

Hjärnskakning (Commotio cerebri)

Annons:

Definition

Kortvarig medvetslöshet eller minneslucka direkt efter slag mot huvudet.

Symtom

Direkt efter skadan blir patientens muskler avslappnade, som regel följt av en kortvarig medvetslöshet. Efter uppvaknandet; illamående, kräkning, huvudvärk, förvirring och minnesförlust. Om patienten har haft ett krampanfall efter hjärnskakningen finns det en ökad risk för hjärnblödning.

Status

Ofta kvarvarande trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter framför allt de närmaste dagarna efter skadan. Vid alkoholpåverkan svårare att bedöma status – helst uppföljning med patienten inneliggande på sjukhus.

Alternativa överväganden

Blödning utanpå hjärnans hårda hinna (epiduralhematom), blödning under hjärnans spindelhinna (subaraknoidalblödning), blödning under hjärnans hårda hinna (subduralhematom).

Utredning

På olycksplatsen skall skada på nackkotpelaren och skallbasen uteslutas. Vid tveksamhet skall patienten ha nackkrage under transport till sjukhus där patienten bör vistas för observation. Observation innebär kontinuerlig kontroll var 15:e minut av puls, blodtryck och medvetandegrad – detta även under eller i väntan på ambulans/transport
Reflexer, vakenhet, blodtryck, puls samt pupillreaktioner följs.
På mottagningen görs en kontroll av patientens nervbanor och reflexer (neurologstatus) inklusive kontroll av de nerver som utgår från hjärnstammen (kranialnerver).
Vid skallskada utan medvetslöshet och om patienten vid undersökningen är opåverkad, får denne gå hem med råd (helst även skriftliga). Patient ska ha någon som håller uppsikt och att man åter söker akut om besvär återkommer som t ex . ökande huvudvärk, illamående, kräkning, slöhet, personlighetsförändring, kramper, pulsförändringar, synförändringar eller känselbortfall.
Är patienten påverkad eller om det framkommer att patienten varit medvetslös, förs patienten till sjukhus för observation eller datortomografi (CT).
En tidig undersökning med datortomografi efter skadan av patienter över 6 års ålder och där datortomografin är normal gör att patienten kan gå hem. Detta förfaringssätt har visat sig vara lika säkert som inneliggande observation.
Tänk på ökad blödningsrisk om patienten har antikoagulantiabehandling eller överkonsumerar alkohol.
Är patienten vid undersökningen alkoholpåverkad är det svårare att bedöma status. I dessa situationer bör patienten följas upp inneliggande på sjukhus.
Var frikostig med datortomografi hos patienter som blivit utsatta för mycket våld mot kroppen. Likaså om patienten haft krampanfall i samband med hjärnskakningen.

Behandling

I det akuta skedet fria luftvägar, enklare neuorologstatus, frakturmisstanke?
Patient över 6 år utan varningssymtom och som genomgått CT med normalfynd kan som regel skickas hem enligt ovan.
Efter utredning ges eventuellt smärtlindrande behandling. Dock inte ASA eller annat NSAID med tanke på blödningsrisk.
I första hand skall patienten vila men senare är det viktigt att “komma igång”.
Undvik de närmsta d-agarna – närmaste veckan fysisk ansträngning, idrott, alkohol och aktiviteter som kräver hög koncentration under längre tid, t.ex. datorarbete.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: