Ange ditt sökord

Annons:

Hjärnskakning och idrott

Annons:

Definition

En komplex process i hjärnan orsakad av ett yttre våld i samband med idrottsutövande.
Enkel hjärnskskning: Patienten är helt återställd inom tio dagar.
Komplex hjärnskakning: Då patienten behöver en rehabiliteringsfas som är längre än tio dagar, när medvetslöshet varat längre än en minut, haft upprepade hjärnskakningar inom kort tid eller fått en ny hjärnskakning efter endast ringa våld.

Orsak(-er)

Direkt eller indirekt våld mot huvudet.

Symtom

Psykiska symtom: Förvirring, ”sett stjärnor”, desorientering i tid och rum, overklighetskänsla, minneslucka, trötthet, nedsatt koncentrationsförmåga, trögtänkthet, känslomässig obalans, medvetandeförlust.
Kroppsliga symtom: Huvudvärk, yrsel, illamående, ostadighetskänsla, balansstörning, öronsusningar (tinnitus), hörselstörning, sömnstörning.

Status

Till en början eventuellt kramper, sänkt medvetande, nedsatt balansförmåga, ostadig gång, dröjande svar, svårigheter att följa kommandon, lätt distraherbar, kräkningar, frånvarande blick, sluddrigt tal, nedsatt prestationsfömåga.

Utredning

Om patienten varit medvetslös görs en akut datortomografi eftersom vanlig röntgen oftast visar normalförhållanden. Magnetröntgen har visat att kliniska funktionsstörningar har sin motsvarighet i strukturella förändringar i hjärnan.
I övrigt orienterande neuropsykologisk test. Man frågar om idrottaren vet var han/hon är, vem som senast gjorde mål, vilket lag man spelade mot senast etc.
Grovneurologiskt status. Man testar ffa tal, ögonrörelser, pupiller, kraftnedsättning i armen (Grasséts test), reflexer, grova kraften.
Uppföljning: Rekommendation om uppföljande neuropsykologisk test beträffande symtom på en 0- till 6-gradig skala avseende följande parametrar:
Huvudvärk, tryckkänsla i huvudet, nackont, balansrubbning eller yrsel, illamående eller kräkning, synstörning, hörselproblem/ringningar i öron, subjektiva känslorna ”Det känns inte bra”, ”Känner mig omtumlad/omtöcknad”, ”Känner mig förlångsammad”, förvirring, omtöckning, dåsighet, trötthet/bristande energi, känslosammare än vanligt, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, minnesstörningar, nedstämdhet, nervositet eller ångest, svårt att somna, sover mer än vanligt, ljuskänslighet, ljudkänslighet, övriga symtom.
Uppföljning även med
Minnestest: Den skadade skall kunna återge fem ord korrekt; såväl direkt som efter koncentrationstestet.
Koncentrationstest: Den skadade skall kunna återge årets månader i bakvänd ordning; dec till jan. Skall även, i bakvänd ordning, kunna repetera sifferkombination om såväl 3, 4, 5 som 6 siffror.
Neurologisk bedömning: Tal, ögonrörelser, pupiller, grassét, reflexer, grova kraften testas.
Idrottsmannen måste genomgå testerna årligen för referensnivå vid inträffad skada. Speciellt gäller detta elitidrottare inom riskidrotter.

Behandling

Vid varje hjärnskakning skall idrottsmannen avbryta sin aktivitet. Detta gäller även vid lättare skador som t ex ”stjärnsmäll”.
Personen förflyttas till omklädningsrum eller motsvarande för observation. Får sedan åka hem om inga komplikationer tillstöter.
Skall ej lämnas ensam under de närmaste 48 timmarna.
Om tilltagande symtom med sänkt medvetandegrad, huvudvärk, kräkningar, förvirring, kramper gäller akuttransport till sjukhus.
Vid medvetslöshet gäller ABC dvs kontroll av Andning, Blödning och eventuell Chock.
Halsryggrad fixeras med stel krage innan förflytning sker. Transport till sjukhus för datortomografi. Om denna är normal kan idrottaren sändas hem när allmäntillståndet så tillåter.
Rehabilitering skall ske stegvis genom ökad belastning. Minst 24 timmar mellan varje steg vid enkel hjärnskakning. Komplex hjärnskakning kan ta längre tid.
Idrottaren skall vid neuropsykologisk test (se ovan) ha återgått till sin normalnivå innan återgång till idrott.
Om idrottaren får symtom efter nytt steg gäller omedelbar återgång till steg 1. Vid återupptagande av träningen börjar man på ett steg under det man senast avbröt. Om symtom vid två tillfällen avbrytes träningen för ny medicinsk bedömning. Stegvis introduktion av idrottsgrenens alla belastningar under rehabfasen.

  • Hjärnvila till dess alla symtom försvunnit. Det gäller att undvika såväl psykisk som fysisk stress eller anspänning. Man måste t ex avstå från TV-tittande, datoranvändning och all fysisk aktivitet som ger pulshöjning. Lugna promenader är tillåtna.
  • Lätt aerob träning efter besvärsfrihet under 24 tim; gärna på ergometercykel. Max 12 på en 20-gradig Borgskala.
  • Grenspecifik individuell träning med intensitet anpassad efter individens normala kapacitet.
  • Grenspecifik träning utan kroppskontakt; teknikövningar tillsammans med laget, full fysisk belastning.
  • Grenspecifik träning med full kroppskontakt. Tacklingar inom ishockey och nickningar inom fotboll tillåtna.
  • Återgång till match och tävling.
Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: