Ange ditt sökord

Annons:

Funktionsnedsättning i nerver (Polyneuropati)

Annons:

Definition

Nedsättning av funktionen i flera av nervsystemets motoriska-, sensoriska- och/eller autonoma allra tunnaste nervtrådar. Förändringen är i regel symmetriska, förekommer samtidigt i båda kroppshalvor och förändringarna börjar först märkas i de nedre extremiteterna.

Orsak(-er)

Oftast okänd (ca 75% av fallen) trots utredning.
Funktionsnedsättningen i nerverna utgör ett symtomkomplex där störning ses av motoriska-, sensoriska och/eller autonoma nerver.
Nedanstående är ett urval av möjliga orsaker:
Bristsjukdomar t.ex. vitamin B1-, B6- och B12-brist, glutenintolerans (celiaki).
Sjukdomar som drabbar alla kroppens organ t.ex. diabetes, urinförgiftning, enzymbristsjukdom som porfyri m fl.
Förgiftningar t.ex. av alkohol, bly, arsenik, koppar, kvicksilver, tallium.
Lösningsmedel t.ex. i färger, bensin, oljor, akrylamid.
Bindvävssjukdomar t.ex. reumatoid artrit, Sjögrens syndrom, sarkoidos, SLE.
Dottertumörer av cancer t.ex. i lunga, magsäck, bröstkörtlar, äggstockar, myelom.
Infektioner t.ex. mononukleos, leverinflammation, HIV, difteri, borrelia.
Läkemedel t.ex. disulfiram, nitrofurantoin, hydralazin, fenytoin, isoniazid, vinkristin.
Blodkärlsförändringar t.ex. åderförkalkning, blodkärlsinflammation.
Ärftliga faktorer.
Sjukdomar i immunsystemet där detta angriper de egna nervtrådarna t.ex. vid Guillain-Barré.
Övrigt: Lågt/högt serumkalium, lågt/högt serumkalcium, lågt serumfosfat, låg ämnesomsättning. Ryggmärgskompression.

Symtom

Känselbortfall och bortfall av motoriska funktioner. Trots olika orsaker till besvären uppvisar sjukdomen ofta en likartad klinisk bild: Nedsatt vibrationssinne, nedsatt känsel vid beröring, reflexbortfall, utstrålande smärtor och muskulär svaghet i båda sidor symmetriskt från tår och fötter och uppåt. Som en följd av detta snubblingstendens.
Tänk på att nedsatt vibrationssinne och svaga reflexer kan vara ett normaltillstånd i högre ålder.
Nedsatt funktion i de nervfunktioner som inte står under viljans inflytande (Autonom dysfunktion) ger symtom som upphörd svettningsförmåga. I en sen fas av utvecklingen kan patienten få yrsel, impotens, slapp urinblåsa, förstoppning och hjärtklappning.

Utredning

Viktigt med patientens egen berättelse. Tänk på att fråga patienten om besvärens varaktighet. Har symtomen försämrats snabbt? Har patienten blivit utsatt för läkemedel, gifter eller lösningsmedel. Finns liknande besvär i släkten? Andra sjukdomar. Vid akut progress: Tänk på förgiftning och cancersjukdom!
Dessutom kontrolleras funktionen i nervsystemet via bl a testning av förmågan att känna ytlig beröring liksom förmågan att känna vibrationer från en stämgaffel. Tänk på att nedsatt vibrationssinne och svaga reflexer kan vara ett normaltillstånd vid hög ålder.
Laboratoriemässigt kontrolleras sänka (SR), snabbsänka (CRP), blodvärde, blodsocker (P-glukos), saltbalans (S-Ca, S-Na, S-K), ämnesomsättning och det görs en kontroll av immunförsvaret.
I övrigt riktas laboratoriekontrollerna med fokus på diabetes, leversjukdom, njursjukdom, alkoholism och cancersjukdom. Prover som då kan bli aktuella är S-Albumin, S-Krea, Urea, ALAT, GT, CDT, CK, S-elfores (M-komponent?).
Vid B12-brist kompletteras utredningen med metylmalonsyra eller homocystein.
Kontroll av ryggmärgsvätska görs vid misstanke om multipel skleros respektive borreliasjukdom.
Ibland görs mätning av nervtrådarnas förmåga att fortleda impulser (EMG).
Trots ingående utredning förblir dock merparten av patienterna utan förklaring till besvären.

Behandling

Vid akut insjuknande eller då patienten har svåra symtom: remiss till neurolog för utredning.
Behandlingen riktas mot orsaken till sjukdomen i den mån denna är känd.
Sjukgymnastisk behandling med styrketräning. Dessutom förebyggande behandling mot kramper i muskulaturen. Ibland behövs olika hjälpmedel. TENS hjälper en del patienter.
Smärtan kan behandlas med amitriptylin eller klomipramin till en början i låg dos. Dosen ökas succesivt tills man har effekt mot smärtorna och efter hur de tolereras.
Antiepileptika t ex karbamazepin, gabapentin eller pregabalin kan också ha god effekt mot smärtorna.
Sedvanliga smärtstillande preparat inklusive kodein hjälper föga. Tramadol kan prövas.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: