Ange ditt sökord

Annons:

Förvirring. Grumlat medvetande (Konfusion)

Annons:

Definition

Patienten blandar ihop olika begrepp och kan förefalla berövad sitt förstånd.
Tillstånden av förvirring indelas beroende på deras svårighetsgrad

 • Drömliknande tillstånd, patienten rådvill.
 • Desorientering, med osäkerhet om tid, rum och situation.
 • Konfusion. Stört tänkande, brist på sammanhang i patientens tal.
 • Delirium. Alla ovan nämnda symtom kan förekomma men nu tillkommer även hallucinationer. Delirium tremens kan uppstå vid några dagars avhållsamhet efter långvarigt regelbundet missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande substanser.
 • Orsak(-er)

  Många tillstånd i kroppen kan påverka hjärnan så att medvetandet påverkas:

  • Febertillstånd.
  • Miljöförändring (vid högre ålder).
  • Läkemedel, se avsnittet “Läkemedelsbehandling av äldre” i kapitlet Åldrandets sjukdomar.
  • Droger (alkohol, cannabis, amfetamin, kokain, LSD, ecstasy etc),
  • Sjukdomar i hjärnans blodkärl t ex slaganfall.
  • Alzheimers sjukdom.
  • Kroppsliga tillstånd som påverkar ämnesomsättning, bisköldkörtlarna, Addisons sjukdom, bindvävssjukdom, rubbningar i kroppens saltbalans, uttorkningstillstånd, proteinbrist, porfyrier, slag mot huvudet, hjärnhinneinflammation, hjärntumörer, hjärnblödningar, epilepsi, nedsatt lever- eller njurfunktion. Tumörer utanför hjärnan.
  • Abstinenstillstånd, då man hastigt slutat med någon drog som t ex alkohol.
  • Tillstånd med bristande syresättning av hjärnan (blodbrist, kolmonoxidförgiftning, hjärt-lungsjukdomar etc.).

  Symtom

  Omfattar förvirring av olika grad. Hos äldre förstärks symtomen ofta mot kvällen med en ökning av oro, aggressivitet och sömnsvårigheter.
  Patienter med delirium tremens har till en början oro, hjärtklappning, svettning, skakningar. Därefter syn- och hörselhallucinationer, de “ser” ofta smådjur. Dessutom ses blodtrycksstegring, temperaturstegring och stark ångest. Så småningom desorientering och förvirring.

  Alternativa överväganden

  Speciellt hos äldre personer kan det även handla om depression och demens eftersom många symtom är gemensamma för de olika sjukdomarna.

  Utredning

  Utredningen ska ta hänsyn till patientberättelsen (anamnesen), den kroppsliga, psykiska och neurologiska hälsosituationen, pågående medicinering samt laboratorieprover som blodvärde (Hb), sänka (SR), snabbsänka (CRP), blodsocker, temperatur, serumnatrium, serumkalium, serumcalcium, serumkreatinin, leverfunktionsprover (ALP, ALAT, gamma-GT), ämnesomsättningsprover (fritt T4 och TSH), serumhomostein, vitamin B12, folsyra. Eventuellt kontrolleras parathormon.
  Det kan även krävas undersökning av hjärnan med datortomografi och mätning av hjärnans aktivitet (EEG).

  Behandling

  I första hand avbryts behandling med det eller de läkemedel som kan framkalla förvirring.
  Hos äldre kan man vid svåra symtom använda klometiazol eller risperidon för att lugna situationen.
  Även elchockbehandling (ECT) kan komma ifråga. Se vidare avsnittet “Förvirring hos äldre”, i kapitlet Åldrandets sjukdomar.
  Delirium tremens är ett livshotande tillstånd och sjukhusfall. I avvaktan på transport ges rektalvätska diazepam 10 mg 1-2 st. Alternativ är kapsel klometiazol 300 mg 2×1 eller oral lösning 12 ml. Om patienten ej lugnat ner sig inom 1-2 tim, ges ytterligare 2 kapslar klometiazol eller 12 ml lösning.

  Annons:

  Det här faktabladet handlar om:

  Annons:

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Fråga doktorn

  Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

  Välkommen till Doktorn!

  Annons: