Ange ditt sökord

Annons:
Annons:

Definition

Begreppet kan innebära neurologisk känselnedsättning, cirkulationsrubbning, smärta av olika intensitet men också ospecifik domnings- och obehagskänsla i armen.

Orsak(-er)

Smärta som strålar ut i armen kan orsakas av muskelsmärta i nacke eller skuldra, trånga förhållanden runt blodkärl och nerver i axeln eller skuldran, påverkan på nerver i nacken eller längre ut i armen.

 
Nedslitning av ledbrosk (artros): ffa i nackkotpelaren. Smärta som strålar ut i arm.

 
Muskulära orsaker:
Är den vanligaste orsaken till symtom ut i armen. Ökad spänning i muskulatur (myalgi) i nacke, skuldra och kring axelleden. Som en följd av detta får man inflammatoriska reaktioner i muskelfästen (tendiniter) som i sin tur kan ge domnings- och spänningskänsla. Dessutom kan man ha ren smärta lokalt med eller utan utstrålning. Detta via en mekanism som brukar kallas “referred-pain”.
De muskler som är engagerade kan vara Scalenerna, Trapezius, Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor, Latissimus dorsi, Teres major, Subscapularis, Deltoideus och Choracobrachialis.

 
Neurologiska orsaker:
Från nacken utstrålande smärta (Cervikal rizopati):
Nerven C5 (disk C4-C5) som innerverar axelpartiet samt utsida och framsida av överarmen.
Nerven C6 (disk C5-C6) är vanligaste cervikala rizopatin. Innerverar nedre delen av överarmens utsida, längs underarmens utsida ut i tummen och pekfinger. Nedsatta reflexer i biceps- och brachioradialissenorna. Nedsatt kraft vid böjning av arm, nedsatt känsel i tumme och pekfinger.
Nerven C7 (disk C6-C7) innerverar utsidan av underarmen ut i de tre mittersta fingrarna (nedsatt tricepsreflex). Nedsatt kraft vid utsträckning av armen, nedsatt känsel på handen och armens baksidor.
Nerven C8 (disk C7-Th1) innerverar inre (ulnara) delen av underarmen och hand. Nedsatt känsel på “lillfingersidan” av underarmen och i ringfinger och lillfinger. Nedsatt kraft då lillfingret förs in mot ringfingret (adduktion) och då tummen förs ut från pekfingret (abduktion). Eventuellt nedsatt reflex i bicepssenan.
Tryck mot nerver i arm:

  • Nervus radialis kan påverkas i övre delen vid tryck mot övre delen av underarmen med dropphand som följd (upphävd förmåga att böja handen bakåt i handleden). Nerven kan också klämmas till vid supinatorslitsen. Se Radialtunnelsyndrom.
  • Nervus medianus kan bli inklämd vid pronatorslitsen vid armbågen eller i handledsnivå. Se Karpaltunnelsyndrom.
  • Nervus ulnaris kan bli klämd vid armbågen (”änkestöten”). Detta ger domning av utsidan av underarm ut i ring- och lillfingrarna. Musklerna i dessa fingrar försvagas och möjligheten att böja fingrarna försämras.
  • Tryck mot nerven i den nedre delen i Guyons kanal vid ärtbenet (os pisiforme) ger domning på handflatesidan i ring- och lillfinger samt nedsatt funktion av de muskler som finns mellan mellanhandsbenen (interoseer). Se Ulnariskompression.

 

Referred pain: Smärta från inre organ förläggs till armen. Detta sker t ex vid kärlkramp (angina pectoris), aortaaneurysm, gallvägssjukdom, hjärtinfarkt, lungsäcks- eller lunginflammation eller tumör i området innanför bröstbenet (mediastinum).

 
Thoracic Outlet Syndrome (TOS), Scalenussyndromet.
Orsak: Trång passage för armens nerver igenom halsmuskulaturen (scalenus), bindvävsväxt mellan kotpelaren och första revbenet eller av att ett halsrevben trycker mot blodkärl (a. axillaris, v. subclavia) eller nerver.
Symtom: Drabbar oftast kvinnor i övre medelåldern. Smärta från nacke-bröstkorg ut i arm. Dessutom svullnads/tyngdkänsla efter ansträngning. Raynaudfenomen och myrkrypningar, oftast på armens insida, kan vara en del av besvären.
Utredning: Roos test. Vid detta test förs händerna upp i luften och fingrarna vinkar i 1-3 minuter. Får patienten då smärta är testet positivt. Ev. röntgen, fråga efter patientens första halsrevben.
Differentialdiagnos: Annat tryck mot nerverna ulnaris eller medianus. Om cirkulationen är påverkad görs en blodkärlsröntgen (angiografi)
Behandling: I regel sjukgymnastik. Sällan operation.

 
Förändringar i blodkärl:
Tilltäppning av blodkärl p.g.a. åderförkalkning. Ses ffa om patienten är över 50 år.
Lymfstas: Ses efter bortoperation av lymfkörtlar i armhålan eller vid lymfkörtelförstoringar i armhålan.
Trombangitis obliterans (Buergers sjukdom): Drabbar mest blodkärl i benen men även radialis- och ulnarisartärerna i armen kan skadas. Orsaken till sjukdomen är okänd. Drabbar fr.a. medelålders män, oftast storrökare (mer än 20 cigaretter/dag); nikotin och koloxid förvärrar genom att påverka kärlvägg och dessutom ge blodkärlssammandragning. Sjukdomen försämras i kyla.
Propp i blodkärl (ventrombos): OBS att blodpropp förekommer även i armar! Utgör 2-3 % av alla blodproppar.
Ökad risk vid svagt hjärta (hjärtinsufficiens), lymfstas (se ovan), TOS, koagulationsrubbningar men även ökad risk efter kraftigt armarbete.

 
Övriga:
De flesta muskulära- och reumatiska åkommorna kan som delfenomen ge armsymtom, vanligast ses symtomen vid fibromyalgi och whiplashskada.

Utredning

Led- och muskelstatus, inkluderande nacke och axel. Neurologi och blodkärlstatus.

Behandling

Beroende på orsak. Oftast fysikalisk behandling t ex sjukgymnastik.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: