Ange ditt sökord

Annons:

Domningar i arm

Annons:

Definition

Begreppet kan innebära neurologisk känselnedsättning, cirkulationsrubbning, smärta av olika intensitet men också ospecifik domnings- och obehagskänsla i armen.

Orsak(-er)

Smärta som strålar ut i armen kan orsakas av muskelsmärta i nacke eller skuldra, trånga förhållanden runt blodkärl och nerver i axeln eller skuldran, påverkan på nerver i nacken eller längre ut i armen.

 
Nedslitning av ledbrosk (artros): ffa i nackkotpelaren. Smärta som strålar ut i arm.

 
Muskulära orsaker:
Är den vanligaste orsaken till symtom ut i armen. Ökad spänning i muskulatur (myalgi) i nacke, skuldra och kring axelleden. Som en följd av detta får man inflammatoriska reaktioner i muskelfästen (tendiniter) som i sin tur kan ge domnings- och spänningskänsla. Dessutom kan man ha ren smärta lokalt med eller utan utstrålning. Detta via en mekanism som brukar kallas “referred-pain”.
De muskler som är engagerade kan vara Scalenerna, Trapezius, Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor, Latissimus dorsi, Teres major, Subscapularis, Deltoideus och Choracobrachialis.

 
Neurologiska orsaker:
Från nacken utstrålande smärta (Cervikal rizopati):
Nerven C5 (disk C4-C5) som innerverar axelpartiet samt utsida och framsida av överarmen.
Nerven C6 (disk C5-C6) är vanligaste cervikala rizopatin. Innerverar nedre delen av överarmens utsida, längs underarmens utsida ut i tummen och pekfinger. Nedsatta reflexer i biceps- och brachioradialissenorna. Nedsatt kraft vid böjning av arm, nedsatt känsel i tumme och pekfinger.
Nerven C7 (disk C6-C7) innerverar utsidan av underarmen ut i de tre mittersta fingrarna (nedsatt tricepsreflex). Nedsatt kraft vid utsträckning av armen, nedsatt känsel på handen och armens baksidor.
Nerven C8 (disk C7-Th1) innerverar inre (ulnara) delen av underarmen och hand. Nedsatt känsel på “lillfingersidan” av underarmen och i ringfinger och lillfinger. Nedsatt kraft då lillfingret förs in mot ringfingret (adduktion) och då tummen förs ut från pekfingret (abduktion). Eventuellt nedsatt reflex i bicepssenan.
Tryck mot nerver i arm:

  • Nervus radialis kan påverkas i övre delen vid tryck mot övre delen av underarmen med dropphand som följd (upphävd förmåga att böja handen bakåt i handleden). Nerven kan också klämmas till vid supinatorslitsen. Se Radialtunnelsyndrom.
  • Nervus medianus kan bli inklämd vid pronatorslitsen vid armbågen eller i handledsnivå. Se Karpaltunnelsyndrom.
  • Nervus ulnaris kan bli klämd vid armbågen (”änkestöten”). Detta ger domning av utsidan av underarm ut i ring- och lillfingrarna. Musklerna i dessa fingrar försvagas och möjligheten att böja fingrarna försämras.
  • Tryck mot nerven i den nedre delen i Guyons kanal vid ärtbenet (os pisiforme) ger domning på handflatesidan i ring- och lillfinger samt nedsatt funktion av de muskler som finns mellan mellanhandsbenen (interoseer). Se Ulnariskompression.

 

Referred pain: Smärta från inre organ förläggs till armen. Detta sker t ex vid kärlkramp (angina pectoris), aortaaneurysm, gallvägssjukdom, hjärtinfarkt, lungsäcks- eller lunginflammation eller tumör i området innanför bröstbenet (mediastinum).

 
Thoracic Outlet Syndrome (TOS), Scalenussyndromet.
Orsak: Trång passage för armens nerver igenom halsmuskulaturen (scalenus), bindvävsväxt mellan kotpelaren och första revbenet eller av att ett halsrevben trycker mot blodkärl (a. axillaris, v. subclavia) eller nerver.
Symtom: Drabbar oftast kvinnor i övre medelåldern. Smärta från nacke-bröstkorg ut i arm. Dessutom svullnads/tyngdkänsla efter ansträngning. Raynaudfenomen och myrkrypningar, oftast på armens insida, kan vara en del av besvären.
Utredning: Roos test. Vid detta test förs händerna upp i luften och fingrarna vinkar i 1-3 minuter. Får patienten då smärta är testet positivt. Ev. röntgen, fråga efter patientens första halsrevben.
Differentialdiagnos: Annat tryck mot nerverna ulnaris eller medianus. Om cirkulationen är påverkad görs en blodkärlsröntgen (angiografi)
Behandling: I regel sjukgymnastik. Sällan operation.

 
Förändringar i blodkärl:
Tilltäppning av blodkärl p.g.a. åderförkalkning. Ses ffa om patienten är över 50 år.
Lymfstas: Ses efter bortoperation av lymfkörtlar i armhålan eller vid lymfkörtelförstoringar i armhålan.
Trombangitis obliterans (Buergers sjukdom): Drabbar mest blodkärl i benen men även radialis- och ulnarisartärerna i armen kan skadas. Orsaken till sjukdomen är okänd. Drabbar fr.a. medelålders män, oftast storrökare (mer än 20 cigaretter/dag); nikotin och koloxid förvärrar genom att påverka kärlvägg och dessutom ge blodkärlssammandragning. Sjukdomen försämras i kyla.
Propp i blodkärl (ventrombos): OBS att blodpropp förekommer även i armar! Utgör 2-3 % av alla blodproppar.
Ökad risk vid svagt hjärta (hjärtinsufficiens), lymfstas (se ovan), TOS, koagulationsrubbningar men även ökad risk efter kraftigt armarbete.

 
Övriga:
De flesta muskulära- och reumatiska åkommorna kan som delfenomen ge armsymtom, vanligast ses symtomen vid fibromyalgi och whiplashskada.

Utredning

Led- och muskelstatus, inkluderande nacke och axel. Neurologi och blodkärlstatus.

Behandling

Beroende på orsak. Oftast fysikalisk behandling t ex sjukgymnastik.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: