Ange ditt sökord

Annons:

Diabetes hos äldre (Diabetes mellitus)

Annons:

Definition

Observera

Beskrivningen nedan betonar den äldre människans förhållanden. För en fullständig definition och orsaksbeskrivning var god se Diabetes typ-1 respektive Diabetes typ-2 i kapitlet Hormonrubbningar.

Symtom

Hos patienter som är över 75 år är diabetes ofta en sjukdom utan yttre symtom.
Ibland söker dock patienten läkare med besvär som urininkontinens, prostatabesvär, förståndsmässig (kognitiv) nivåsänkning, depression, förvirring, trötthet, minskat välbefinnande.

Behandling

Generellt gäller hos äldre mer en kontroll av symtomen och att sörja för god livskvalité än att pressa sockervärdena alltför mycket. HbA1c bör ligga under 8 mmol/l vilket motsvarar ett medelblodsocker om c:a 10 mmol/l. Risk för att patienten får allt för låga blodsockervärden (hypoglykemi).
Den äldre har ofta haft sin diabetessjukdom i många år och därför har diabeteskomplikationer hunnit utvecklas; svikt i flera organsystem som hjärna, blodkärlsystem och njurar. Detta kräver särskild omsorg vid val av behandling:
Sulfonureider (SU): Stor försiktighet tillråda eftersom det är risk för långdraget lågt blodsocker. Kontrollera njurfunktionen. Det räcker inte med enbart S-kreatinin. Kontrollera även mikroäggvitan. Dessutom skall leverfunktion kontrolleras vid användandet av SU. Har patienten en pågående infektion? Diabetesgangrän? Kortisonbehandling?
Som andrahansdval väljs en metiglinid eller glitazon.
Metformin: Kan ej rekommenderas till äldre såvida patienten inte är gravt överviktig. Skall ej användas vid nedsatt njurfunktion. Extra observans skall ske om patienten samtidigt använder mediciner som kan påverka njurfunktionen , t ex ACE- hämmare eller NSAID.
Man skall också vara mycket försiktig, pga risk för ökad surhetsgrad i kroppen, med att använda metformin till patienter med t ex nedsatt leverfunktion, hjärtsvikt, undernäring, alkoholism, uttorkning i samband med mag-tarmkatarr, annan infektionssjukdom t ex lunginflammation. Försiktighet skall också gälla om patienten har en hotande kallbrand i ett ben.
Insulin: Även typ-2 diabetiker kan ha i det närmaste upphävd insulinproduktion. Finns tecken på ökad förekomst av ketonkroppar i urinen med ökad surhetsgrad i kroppen som följd? I så fall är det otillräckligt med enbart måltidsinsulin. Dessa patienter behöver ha medellångverkande insulin över dygnet.
Sjukliga förändringar i njurarna hos diabetiker (diabetesnefropati) utgör indikation för insulinbehandling!
Äldre personer klarar ofta av att ge sig själv sitt insulin. Var dock vaksam på synnedsättning och kognitiv svikt hos patienten.
Övriga diabetesmediciner fungerar i normalfallet bra hos äldre.
Övre (systoliska) blodtrycket och pulstrycket är mått som man måste ha under kontroll även på personer över 80 år!
Sänkning av blodfetter för denna åldersgrupp är omdiskuterad; ha ej fokus på blodfetterna!

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: