Ange ditt sökord

Annons:

Blindtarmsinflammation (Appendicit)

Annons:

Definition

Inflammation i grovtarmens maskformade utskott (appendix veriformis).

Orsak(-er)

I de allra flesta fall känner man inte till orsaken. Man tror
att lymfkörtelvävnad kan orsaka stopp i själva blindtarmen. Detta sker framför allt hos barn. Avstängningen kan också bero på att en främmande kropp eller torkad avföring kommit in i blindtarmen eller att tarmslemhinnan skadats i samband med inflammation. Sjukdomen är vanligast mellan 10-30 års ålder.

Symtom

Allmänsymtom med illamående, nedsatt aptit, sjukdomskänsla, måttlig feber. Buksmärta. Till en början känner patienten vanligen smärtan kring naveltrakten. Så småningom vandrar smärtan ner mot högra, nedre del av buken, till en punkt ofta kallad McBurneys punkt. Beroende på blindtarmens läge kan smärta finnas mot blygdbenet eller ut mot bukens sidor. Ibland blir patienten smärtfri just innan blindtarmen brister.

Status

Lätt till måttlig feber, ömhet över McBurneys punkt. Bukmuskulaturen kan också vara kraftigt spänd i samma område. Undersökningsmetoder som Perman-Rovsings tecken och psoas tecken kan vara positiva.
Patienten kommer ofta till mottagningen gående, försiktigt framåtböjd. Vid undersökning med fingret i analkanalen (PR) känns en ökad ömhet upp mot patientens högra sida.

Alternativa överväganden

Hos barn ffa:”Körtelbuk” d.v.s. inflammation i de lymfkörtlar som det finns rikligt av i buken. Invagination d.v.s. tarmavsnitt som glider in i nedanförliggande tarm. Lunginflammation.
Hos vuxna dessutom: “Maginfluensa”. Magkatarr. Magsår. Varig smältning (abscess) i blindtarmsregionen. Njurbäckeninflammation. IBS. Gallvägssjukdom. Förstoppning. Inflammation i tarmfickor (divertikulit). Meckels divertikel (rest efter navelsträngen på insidan av bukväggen).

Utredning

Klinisk diagnos som ofta är svår att ställa inte minst om patienten är gravid, överviktig eller gammal. Upprepade bukundersökningar görs efter 12-24 tim.
Vita blodkroppar (LPK) ökar efter någon timma, snabbsänka (CRP) ökar efter ca 12 timmar till över 20. Höga CRP-värden vid blindtarmsinflammation signalerar ökad risk för att blindtarmen brister.
Ultraljud, datortomografi eller undersökning av bukhålan med hjälp av en “rörkikare” (laparoskopi) görs vid oklara tillstånd.

Behandling

Operation med borttagande av blindtarmen. Mer komplikationer vid brusten blindtarm.
Har patienten en varböld vid blindtarmsinflammationen innebär detta en stor risk för att återinsjukna; remiss för operation görs i regel efter 4-6 veckor.
Kronisk inflammation i blindtarmen förekommer, men det är delade uppfattningar om hur ofta. Många har kvar sina buksmärtor även efter det att blindtarmen opererats bort. Grovtarmkatarr?
Antibiotikabehandling i dropp erbjuds som förstahandsalternativ vid vissa centra, dock ej till gravida eller vid allvarlig klinisk bild. Det förs även en diskussion kring att självläkning av blindtarmsinflammationen förekommer.
Vid akut bild och med allmänpåverkan skall patienten transporteras till sjukhus. Sätt dropp och ge patienten syrgas på mask inför och under transporten.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: