Ange ditt sökord

Annons:

Bältros

Annons:

Orsak(-er)

Sjukdomen orsakas av samma virus som vattkoppor, Varicella zoster. Drabbar vanligtvis äldre personer som tidigare haft vattkoppor.
Sjukdomen kan också utlösas av annan sjukdom som sätter ner allmäntillståndet men ses även efter skador, solbelysning, tandläkaringrepp mm.

Symtom

En smärtsam sjukdom med symtom inom ett begränsat område som försörjs av just den nervgren som är drabbad
Det är vanligt att patienten har förkänningar i form av lokala smärtor. Dessa kan likna för kärlkramp eller njursten.
De vätskefyllda blåsorna sitter som enstaka förändringar eller med flera blåsor i små grupper. Underliggande hud är lätt rodnad.
Ibland är blåsorna blodfyllda och ibland ser man också död vävnad i området (nekros).
Ibland har patienten inga blåsor utan endast smärtor. Dessa smärtor kan vara konstanta dmen kan också komma som blixtrande skurar. Smärtorna försvinner oftast under första året.
Några få procent av patienterna får kroniska smärtor. Det gäller ffa de allra äldsta.
Det är en risk för ögonskador då nerven som går till näsa-ögonlock (N nasociliaris) drabbas. Misstänk detta då patienten har blåsor på nästippen.

Diagnos

Klassiska blåsor plus känselstörningar i form av beröringssmärta inom ett avgränsat hudområde (dermatom).

Alternativa överväganden

Herpes simplex. Virusisolering ger rätt diagnos.

Behandling

Okomplicerad bältros hos patient under 50 års ålder, kräver ingen antivirusbehandling. Receptfritt zinkpudervätska kan prövas vid klåda.
Bältros hos personer över 50 år behandlas med antivirustabletter.
Mot den nervsmärta som ibland uppstår efter genomgången infektion ges amitryptilin. Till en början 10 mg till natten. Därefter ökning med 10 mg per vecka till en dos som ger patienten biverkningar i form av muntorrhet och trötthet. Dosen brukar då ligga på 50 – 80 mg. Den smärtlindrande effekten dröjer ofta 3 veckor efter insatt behandling.
Kräm med lidokain + prilokain kan också prövas på oskadad hud.
Tramadoltabletter har också viss effekt på smärtorna. Vid svåra smärtor kan man behöva ge morfin.
Hjälper inte detta bör patienten komma till smärtenhet för ställningstagande till mer avancerad smärtlindring genom olika typer av injektionsbehandlingar vid nervrötterna vid ryggmärgen.
Smärtor som kommer och går kan behandlas med gabapentin i stigande dos. Börja med 300 mg till natten. Därefter ökad dos till 300 mg x 3 första veckan. Andra veckan successiv dosökning till 600 mg x 3. Vid behov successiv höjning till 800 mg x 3 under tredje veckan.
Ett alternativ är pregabalinbehandling. Dosen behöver ej ökas utan man kan ge patienten normaldosen direkt.
Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) kan prövas på hudområden med bevarad känslighet.

Vaccin kom 2013 Zostavax och det senaste Shingrix kom 2020.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: