Ange ditt sökord

Män tenderar att överskatta sin förmåga och kompetens i betydligt större utsträckning än kvinnor. Foto: Shutterstock

Män tenderar att överskatta sin förmåga och kompetens i betydligt större utsträckning än kvinnor. Foto: Shutterstock

Vet du varför en del människor ofta överskattar sin förmåga eller kompetens?

Tidigare i veckan var det en person i ett samtal som nämnde för mig om ”Dunning-Kruger-effekten”. - Har du hört talas om den? sade han. Jag berättade att jag kände igen terminologin men var tvungen att slå upp ”Dunning-Kruger-Effekten” efter samtalet och hittade följande:

Annons:

Dunning–Kruger-effekten är en felaktig självbild (kognitiv bias) som innebär att den som är inkompetent också är oförmögen att förstå att denne är inkompetent. Detta får till följd att inkompetenta överskattar sin kompetens i högre grad än kompetenta. Samtidigt tenderar personer med hög kompetens att underskatta sin relativt höga kompetens gentemot andra, vilket leder till antagandet att det som är lätt för den kompetente också är lätt för andra.

Vetenskapligt verifierat 

Det har länge spekulerats om effekten, men det var först när Justin Kruger och David Dunning, forskare på Cornell University i New York, 1999 genomförde en serie experiment för att testa hypotesen som den blev vetenskapligt belagd. Det gjordes många tester, studier och experiment som visade att den här effekten är verklig.

Bland de första testerna ingick en rad experiment där deltagarna utsattes för olika kunskapstest inom exempelvis logik och grammatik. – Då kunde man notera att de tio procent som klarade sig sämst i testet, i genomsnitt trodde att de hörde till den bästa tredjedelen.

Till följd av resultaten kunde man dra slutsatsen att den här effekten verkligen existerar och att de som presterar sämst ofta tror att de hör till den grupp som är bäst.

– Det handlar om att man saknar kunskap och att man helt enkelt inte har förmågan att se att man själv saknar den kunskapen.

I studierna kunde man även se en motsatt effekt: de som kunde och visste mer, var också mer självkritiska eftersom de hade tillräckligt med kunskap för att se sina egna kunskapsluckor.

Alla kan någon gång drabbas av Dunning-Kruger-effekten, fenomenet är allmänmänskligt.

I en artikel ”Vetenskapligt bevisat: Inkompetenta personer överskattar sig själva” i svenska.yle.fi publicerad den 6:e januari 2019 säger psykologen och författaren Björn Hedensjö bland annat:

Skillnad på att överskatta sig själv ibland kontra alltid

De flesta av oss går som sagt över gränsen ibland och överskattar den egna förmågan. Det hör även till att vi som människor försöker och misslyckas och på så sätt lär oss.

– Man skall och bör ge sig ut ur sin komfort-zon och testa på saker, man skall tillåta sig att misslyckas. Men det finns vissa personlighetstyper som är typiska Dunning-Kruger-karaktärer och det är inte riktigt samma sak som att ibland överskatta sig själv.

– De flesta som arbetar tillsammans med andra brukar kunna identifiera att det finns någon lite uppblåst person som tror att hen kan allt och detta är även något som är uppenbart för alla andra.

Hur kan man då upplysa personen i fråga om detta på ett vänligt sätt?

– Jag tror att det faktiskt kan vara schysst att vara helt ärlig mot den här personen, säger Hedensjö och menar vidare att istället för att stryka personen medhårs borde man faktiskt säga till när det finns utrymme för förbättring.

Annars kommer den här personen även i andra sammanhang göra samma misstag och eventuellt göra bort sig, vilket hen säkerligen inte vill.

– Man kan försöka vara en bra kompis och kollega och vara ärlig och uppriktig.

Män tror att de vet och kan 

Att ”killgissa” kan sägas vara en variant av Dunning-Kruger-effekten. Män tenderar nämligen att överskatta sin förmåga och kompetens i betydligt större utsträckning än kvinnor. En brittisk studie visade exempelvis att bland ett antal arbetstagare tvivlade ungefär hälften av kvinnorna på sin kompetens medan under en tredjedel av männen kände tvivel.

Enligt en amerikansk undersökning tar män initiativ till löneförhandling tre till fyra gånger mer än vad kvinnorna gör.

Varför finns det så stora skillnader?

– Man kan ju tänka sig att det har att göra med uppfostran och synen på hur män versus kvinnor skall vara. Män är uppfostrade att ta för sig mer. Tittar man på gruppnivå kan man då säga att kvinnorna har ett “tvärtom”-problem, det vill säga att de i sin tur ofta har ett underskott på Dunning-Kruger-effekten.

Lider du av Dunning-Kruger-effekten?

Finns det någon testfråga man kan ställa sig själv för att kolla att man inte lider av Dunning-Kruger-effekten? – David Dunning har själv sagt att han brukar titta fem tio år tillbaka. Om man då skäms lite grann och blir generad över den personen, då är det bra och sunt.

Det här visar nämligen i så fall att man har en förmåga att utvärdera sig själv och inte fastnat i en bild av sin egen eviga förträfflighet.

Enligt forskarna Dunning och Kruger saknar den inkompetenta det som kallas ”metakognition”, alltså medvetenhet om eller förståelse av den kunskap man har. Det är en egenskap som går ut på att tänka på och analysera sina egna tankar, vilket vissa alltså så gott som saknar.

Med andra ord: inkompetenta människor inte bara tar dåliga beslut, deras inkompetens förhindrar dem även från att inse att beslutet är dåligt.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: