Ange ditt sökord

Var fjärde flicka mobbad på nätet

Var fjärde flicka mobbad på nätet

Vart sjätte barn har blivit utsatt för nätmobbning. Ändå vet omkring hälften av föräldrarna inte hur man kan ta reda på om ens barn mobbas eller mobbar på nätet. Det visar en färsk undersökning från försäkringsbolaget If.

Annons:

Nätet är de ungas vardag och mötesplats. Men riskerna är stora och nätmobbningen ökar. Bland föräldrar råder stor oro och okunskap när det gäller nätmobbning. Undersökningen, som gjordes bland föräldrar med barn mellan 9 och 16 år, visar att nära var tredje förälder är ganska eller mycket oroliga för att deras barn ska drabbas.

Flickor är i högre grad är pojkar utsatta för mobbing. Var fjärde förälder med en dotter uppger att deras barn har blivit utsatt, jämfört med var tionde pojke. Sannolikt är mörkertalen mycket stora.

– Det är viktigt att alla föräldrar engagera sig i sina barns nätvardag, och man ska börja tidigt. Föräldrar med döttrar är generellt mer aktiva när det gäller att stötta sina barn i de här frågorna, och det är kanske inte så konstigt med tanke på att flickor oftare råkar illa ut på nätet. Men även pojkar behöver mycket stöd, säger Karin Lidman, ansvarig för barnförsäkring på If.

• 28 procent av föräldrarna är allvarligt oroad över att deras barn ska drabbas av nätmobbing (35 procent för döttrar, 22 procent för söner).
• 46 procent inte vet hur man tar reda på om ens barn mobbar eller mobbas på nätet. På landsbygden känner man sig mer osäker (53 procent osäkra) än i storstan (42 procent).
• Tre av fyra föräldrar pratar om nätmobbing med sina barn och mer än var tredje begränsar surftiden för att kunna ha bättre kontroll.
• Endast var femte förälder i undersökningen har själv aktivt sökt information för att kunna göra en insats mot att deras barn ska utsättas för mobbning på nätet. De som har barn som drabbats är mer aktiva än de som inte blivit mobbade.
• Bara drygt var tionde förälder anser att det finns tillräckligt med information att tillgå.
Efter årsskiftet startar If tillsammans med Rädda Barnen ett projekt i flera av landets skolor där vi ska utbilda 1000 grundskollärare i hur man skapar en tryggare miljö för unga på Internet. Det planeras även seminarier för omkring 2000 elever och 500 föräldrar till elever i årskurs 4 till 9. Målet är att bilda en bra plattform för meningsfulla samtal och diskussioner i skolan och hemmet kring de här frågorna.

Undersökningen gjordes med 1035 föräldrar med barn mellan 9 och 16 år i september 2008 av undersökningsföretaget Zapera.

Läs mer här: (PDF)

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: