Ange ditt sökord

Margareta Haag är sedan 2018 ordförande för Nätverket mot cancer.

Margareta Haag är sedan 2018 ordförande för Nätverket mot cancer.

Världscancerdagen 2019: Ordföranden – Det ska bränna till i debatten

Man måste våga ta i de svåra frågorna menar Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer som för tionde året i rad uppmärksammar Världscancerdagen med ett späckat program. Nytt för i år är att Add Health Media med Doktorn går in som mediepartner med syfte att tillsammans nå ut bredare med de frågor som måste få ta plats.

Annons:

Nätverket mot cancer består av flera nationella cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer. Det är inte bara engagemanget på Världscancerdagen som fyller tio år utan även nätverket själva.

Startade som projekt

Tanken bakom Nätverket mot cancer var att skapa såväl opinion som öka kunskapen kring frågor som alla de olika patient- och intresseorganisationerna har gemensamt. Det började som ett projekt som ville skapa fokus på cancerfrågor såväl politiskt som i media inför riksdagsvalet 2010.

Redan året efter tog man beslutet att omvandla projektet till en ideell förening och arbetet började med att skapa såväl stadgar som styrelse och andra administrativa detaljer som det skulle komma att innebära. I och med det här beslutet fick Sverige ytterligare en stark opinionsbildande organisation vars mål var att lyfta fram, och ta i, de svåra frågor som berör cancersjukdom, vård och behandling.

Världscancerdagen – ett verktyg i kampen mot cancer

Nätverket mot cancer har en vision, ett samhälle fritt från cancer där alla erbjuds samma möjligheter. Därför drivs bland annat frågan om nationell samverkan och jämlik vård. Ett sätt att lyfta dessa frågor är att varje år uppmärksamma Världscancerdagen den 4 februari då politiker, vårdpersonal, forskare och inte minst patienter bjuds in till debatt och samtal kring dessa frågor.

Margareta Haag, själv canceröverleverare, har arbetat länge med frågor som berör cancerpatienter och är sedan 2018 ordförande för Nätverket mot cancer och även ordförande för Svenska Ödemförbundet.

–    Vi har ett fullspäckat program i år och bland annat kommer vår nya socialminister, Lena Hallengren, att inviga dagen på Sheraton Hotel i Stockholm. Det kommer att vara debatt, heta stolen, diskussioner om såväl nutid som framtid inom cancervård och cancerbehandling, berättar Margareta Haag.

Med mindre än en vecka kvar är det bråda dagar för Margareta Haag som förutom att sätta ihop programmet även har en aktiv agenda när det handlar om opinionsbildning i de stora frågor som berör landets många cancerpatienter.

–    I början var det andra som arbetade med Världscancerdagen men idag har den blivit dagen då vi har möjlighet att sätta samman ett program och fortsätta verka för en förändring men också ställa ansvariga lite mot väggen och få konkreta besked. I år har vi bjudit in politiske kommentatorn och skribenten K-G Bergström som konferencier och förhoppningen är att han, med sin långa erfarenhet av att samtala med myndighetspersoner och politiker, har möjlighet att ställa även de lite obekväma frågorna. Det ska bränna till i debatten, säger Margareta Haag.

Doktorn går in som ny mediapartner

Nytt från i år är att Add Health Media som driver Doktorn har valt att gå in som mediapartner för Nätverket mot cancer och Världscancerdagen. Det gör man för att bland annat stärka kommunikationen och den mediala spridningen ytterligare.

–    Det känns bra att Doktorn nu är med och kan sprida de här frågorna och hjälpa oss att nå ut till fler, konstaterar Margareta Haag.

Som en av landets största sajter inom medicin och hälsa så har man på Doktorn en lång erfarenhet av att arbeta med cancerfrågor och cancerrelaterad kunskap.

–    Många av våra mest lästa artiklar berör området cancer och för oss känns det naturligt att gå in som mediapartner i något så viktigt som Världscancerdagen. Vi ska gemensamt försöka få dessa frågor att spridas bredare genom tidningsartiklar, artiklar på webben, film på våra väntrumstv-skärmar och även genom att faktiskt fysiskt närvara på Världscancerdagen. Det blir en debut för oss, som visserligen har haft en del samarbeten med patientföreningar och organisationer förut men det här blir första gången vi går in som officiell mediapartner, säger Anders Åker, chefredaktör på Doktorn.

Viktigt att lyfta de förebyggande åtgärder som finns

Nätverket mot cancer vill ha svar på stora och komplexa frågor inom vården och det betyder att organisationen även lyfter prevention, det vill säga förebyggande åtgärder som kan bidra till att minska andelen cancerfall.

–    Att man jobbar så hårt med prevention är viktigt för oss också som media inom medicin, vi kan inte bara prata om sjukdomar jämt, då är det ju lite sent. Att istället belysa vad vi kan göra själva, det är en viktig del för oss som plattform, precis som det är oerhört viktigt att myndigheter och politiker också gör. I år lyfter Nätverket mot cancer till exempel frågor kring bättre information om rökning och solning, två faktorer som vi vet påverkar risken att drabbas för cancer. Samtidigt, som man mycket riktigt konstaterar på Nätverket mot cancer, så pratas det för lite om de förebyggande åtgärder som behövs och även om kunskapen generellt verkar öka finns det fortfarande mycket kvar att göra, konstaterar Anders {ker.

Anders Åker får medhåll av Margareta Haag som konstaterar att det på Världscancerdagens program idag återfinns en punkt för just detta.

–    Varför görs det inte mer för att förebygga eller informera, varför drivs det inte fler kampanjer mot rökning eller hur vi solar säkert? Det är frågor som vi hoppas på att få något svar på under Världscancerdagen, säger Margareta Haag.

Världscancerdagen har varit öppen för den som vill besöka men nu har man avslutat möjligheten till anmälan i och med att det snart är dags. Nätverket mot cancer räknar med att cirka 200 besökare, patienter och ministrar minglar med journalister och beslutsfattare, läkare och experter.

–    För tio år sedan gjorde knappt någon någonting runt Världscancerdagen. Vi hoppas på att kunna öka medvetenheten och kunskapen genom att nu för tionde året i rad arrangera den här dagen och jag ser fram emot den fjärde februari, avslutar Margareta Haag.

Världscancerdagen blir startskottet för det nya mediesamarbetet och under året kommer man att samarbeta ytterligare för att lyfta de frågor som Nätverket mot cancer behöver kommunicera mot både beslutsfattare och allmänhet.

Program Världscancerdagen 2019

12.00 Registrering och besök hos utställare

13.00 – 13.10 Välkommen
Ordförande Margareta Haag, 10 år med Nätverket mot cancer.

13.10 – 13.20 Inledning
Socialminister Lena Hallengren håller inledningstal.

13.20 – 14.05 DEBATT: Cancerprevention
Solning och tobak är två starka faktorer som påverkar risken för cancer. Men varför ser vi inte fler kampanjer? Nätverket mot cancer har i flera år drivit ”Solskolan”. NMC verkar för Tobacco Endgame 2025.

Medverkande: Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer, Anna Bessö, avdelningschef, avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor, Folkhälsomyndigheten, Hélène Asp, enhetschef, Miljöövervakning, Strålsäkerhetsmyndigheten, Ada Girnita, överläkare och ansvarig hudtumörenheten Karolinska Universitetssjukhuset.

14.05 – 14.20 HETA STOLEN: Tidig upptäckt
Utfrågning av Emma Spak, samordnare för nära vård, SKL, och Anna Nergårdh, särskild utredare för utredningen God och nära vård, regeringskansliet, Marcella Ewing, M.D., specialistläkare onkologi och allmänmedicin, samt en patientföreträdare som visar vikten av primärvårdens insatser för att tidigt upptäcka cancer.

14.20 – 14.50 Kaffe med besök hos utställarna

14.50 – 15.30 DEBATT: Kronisk cancer
Nya behandlingar ger hopp – hur når de ut till alla patienter? För till exempel den allvarliga sjukdomen spridd njurcancer har överlevnadschansen mer än fördubblats.

Medverkande: Olof Karlsson, Njurcancerföreningen, Ulrika Harmenberg, läkare KS och processledare RCC Stockholm, Acko Ankarberg Johansson (KD) Ordförande för Socialutskottet, Marie Morell (M) vice ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation.

15.30 – 15.50 DEBATT: Digitalisering, Patientdata och AI
Patienter delar gärna data för att främja forskningen och vården. Det har talats om digitalisering i vården i nästan ett decennium.  Den landstingsfinansierade vården och riksdagens politiker har inte tagit till sig möjligheterna för effektivisering och för ny lagstiftning för att säkerställa såväl patientens behov och säkerhet som vårdens.

När kan all rapportering leda till förbättringar för patienterna och till nytta för forskning och för vården?

Medverkande: Patrik Sundström, jurist, programansvarig för eHälsa, SKL, Jenni Nordborg, chef för regeringens life sciencekontor, Riksdags- och landstingspolitiker med kunskap om innovation, forskning och utveckling, Patientföreträdare.

15.50 – 16.20 DEBATT: Instifta en Rättighetslag – från bör till ska.
En Rättighetslag för landstingen behövs nu! Bör ska ändras till SKA.

Idag har vi har inga rättigheter, vi ska gå och klaga själva, sen kanske en patientnämnd tittar på ärendet. En Rättighetslag behövs som ger ansvar till vården, lagarna ska sättas efter patienternas behov.

Medverkande: Bo Karlsson, förbundsordförande ILCO, Lise-Lott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet, Lina Nordquist (L) Socialutskottet, Kristina Nilsson (S) Socialutskottet, Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör, Vårdanalys.

16.20 – 16.30 Vad står högst på agendan närmaste fem åren?
Medverkande: Beatrice Melin, ordförande, Regionalt Cancercentrum i Samverkan och Hasse Hägglund, ordförande från 1 mars 2019, Regionalt Cancercentrum i Samverkan samt Allians mot cancer (Representant från Allians mot Cancer: Fysioterapeuterna, Sjuksköterskor i cancervård, SWEDPOS, andra professionsförbund och Nätverket mot cancer).

16.30 – 16.40 Presentation av hedersutmärkelsen Årets Cancernätverkare

16:40 – 17.00 Summering
KG Bergström och Margareta Haag.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Provtagning på livmoderhalscancer begränsad men hemtest dröjer
6 maj, 2020 Cancer

Provtagning på livmoderhalscancer begränsad men hemtest dröjer

Trots att drygt hälften av landes regioner i samband me...

Fler cancerfall kan upptäckas inom primärvården
19 februari, 2020 Cancer

Fler cancerfall kan upptäckas inom primärvården

Primärvården är eftersatt och personalen får inte rätt ...

Allt om lungcancer
31 oktober, 2017 Cancer

Allt om lungcancer

Lungcancer är en av våra mest vanliga cancerformer och ...

Annons:
Barncancerfonden: Fler barn överlever cancer
24 januari, 2020 Barn & Graviditet

Barncancerfonden: Fler barn överlever cancer

Antalet barn som överlever cancer har de senaste åren ö...

Följ Världscancerdagen – var du än är den 4 februari
21 januari, 2020 Cancer

Följ Världscancerdagen – var du än är den 4 februari

Världscancerdagen 4 februari är patienternas dag – då ä...

Studie: Fler än hälften överlever svår hudcancer
30 september, 2019 Cancer

Studie: Fler än hälften överlever svår hudcancer

Över hälften av de patienter som drabbats av svår hudca...

Annons:
Sven Melander fick gå igenom kulborttagning
25 september, 2019 Bättre liv

Sven Melander fick gå igenom kulborttagning

Folkkära underhållaren Sven Melander, 71, berättar nu i...

Hjärtsjukdomar vanligaste dödsorsaken – utom i höginkomstländer
4 september, 2019 Cancer

Hjärtsjukdomar vanligaste dödsorsaken – utom i höginkomstländer

Globalt sett är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste...

Socialministern: Vi måste ägna tid åt att jobba förebyggande
9 juli, 2019 Cancer

Socialministern: Vi måste ägna tid åt att jobba förebyggande

Sju av tio vill se fler informationskampanjer om vad so...

Så mycket frukt ska du äta för att leva längre
8 juli, 2019 Mat & Vitaminer

Så mycket frukt ska du äta för att leva längre

Genom att öka intaget av frukt och grönt kan vi minska ...

Annons:
Barncancerfonden: Otillräcklig vård för de som överlevt barncancer
25 april, 2019 Cancer

Barncancerfonden: Otillräcklig vård för de som överlevt barncancer

Fler barn överlever cancersjukdom men även om de blir f...

Ökning av HPV-relaterad svalgcancer
19 mars, 2019 Cancer

Ökning av HPV-relaterad svalgcancer

Svalgcancer är en av de cancerformer som ökar snabbast,...

Tidig upptäckt av pankreascancer möjligt med nytt test
25 september, 2018 Cancer

Tidig upptäckt av pankreascancer möjligt med nytt test

Forskare vid Lunds universitet har utvecklat ett test s...

September – nu startar internationella barncancermånaden
4 september, 2018 Cancer

September – nu startar internationella barncancermånaden

September innebär den internationella barncancermånaden...

Regeringen vill stärka och modernisera cancervården
21 maj, 2018 Cancer

Regeringen vill stärka och modernisera cancervården

Regeringen har beslutat om en ny långsiktig inriktning ...

Mat vid cancer – när smaken inte längre är densamma
3 april, 2018 Cancer

Mat vid cancer – när smaken inte längre är densamma

Aptiten, mättnadskänslan, kroppsvikten och upplevelsen ...

Annons:

Har du tagit bort leverfläckar eller födelsemärken någon gång?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Vad vill du göra?

Välkommen till Doktorn!

Hej och välkommen till DOKTORN.com

Vi kan nu stolt presentera flera nyheter på sajten. Vi vet att du kommer att känna igen DOKTORN samtidigt som nyheterna ger dig ännu fler möjligheter. Vill du läsa mer om vad nyheterna innebär gör du det på doktorn.com/faq