Undersökning: endast 1 av 2 pensionärer kontrollerar blodtrycket

Undersökning: endast 1 av 2 pensionärer kontrollerar blodtrycket

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2018-11-08
Författare: Moa Järefäll

En av de allvarligaste riskfaktorerna för stroke och hjärtinfarkt är högt blodtryck, därför bör man kontrollera det regelbundet. Trots det är det bara varannan pensionär som gör det.

Det visar en Sifoundersökning genomförd på uppdrag av Hjärt-Lungfonden. 

Smygande symtom 

Att vara medveten om att man har högt blodtryck är inte så lätt då det ofta smyger sig på och inte ger symtom förrän efter lång tid. Bland personer 65–84 år det nästan hälften som har tillståndet, men mörkertalet tros vara stort. Hjärt-Lungfonden vill därför uppmana fler svenskar att testa blodtrycket regelbundet och på så vis möjliggöra tidig behandling och minska risken att dö i förtid.

Blodtrycket bör kontrolleras varje år

Men enligt undersökningen är det endast 52 procent av landets pensionärer som låter kontrollera blodtrycket regelbundet. Det tycker Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd, är oroväckande. Alla personer över 50 år bör kontrollera blodtrycket en gång per år. Detta eftersom blodkärlen stelnar i takt med åldern och därmed ökar risken för förhöjt blodtryck ju äldre man blir.

Blodtrycket kan man mäta vid till exempel en vanlig hälsokontroll eller genom att själv skaffa en blodtrycksmätare. Om problemen identifieras tidigt kan man sänka sitt blodtryck genom bättre livsstilsvanor såsom kost och motion. Man kan också sätta in blodtryckssänkande mediciner.

Läs mer om högt blodtryck här

 

Veckans fråga

Brukar du älta dina misslyckanden?

Nyhetsbrev

E-postadress