Tuberkulos (TBC)

Tuberkulos (TBC)

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Tuberkulos är en infektionssjukdom som förkortas TBC och är en sjukdom som främst påverkar lungorna men även vissa andra organ i kroppen.

Tuberkulos är en ovanlig sjukdom i Sverige, men om man ser till hela världen är det en av de allra vanligaste infektionssjukdomarna som finns. Man kan bli smittad utan att bli sjuk men om man blir sjuk är det ofta en inkubationstid på 2-5 år från smittotillfället.

Symtom på tuberkulos

Tuberkulos är en sjukdom som orsakas av att så kallade tuberkelbakterier sprider sig via luften genom hostningar. Om man smittar någon är det oftast en person inom den närmsta familjen eller vänkretsen på grund av att smittan sprids via närkontakt.

Det finns två typer av tuberkulos som man kan drabbas av. Den ena är lungtuberkulos och den andra är tuberkulos utanför lungorna.  Man räknar med att cirka 25 % av de som är smittade med lungtuberkulos inte uppvisar några symtom alls medan andra smittade har dessa symtom:

  • Feber
  • Frossa
  • Nattliga svettningar
  • Förlust av aptit
  • Tappar vikt
  • Blekhet
  • Kraftlöshet
  • Bröstsmärtor
  • Blodstörtning
  • Långvarig hosta (som håller i sig mer än 3 veckor)

Lungtuberkulos kan utvecklas till att bli en kronisk sjukdom och då ge stora skador på lungornas övre lober. Tuberkulos utanför lungorna förekommer hos cirka 15-20 % av de aktiva fallen av TBC. Denna form av tuberkulos drabbar främst spädbarn eller personer med HIV samt andra personer som har ett svagt immunförsvar.

Orsak till turberkulos

Den främsta orsaken till tuberkulos är en bakterie som heter Mycobacterium tuberculosis och det är en orörlig luftburen bakterie. Det innebär att om en person som lider av aktiv lungtuberkulos och han eller hon hostar, nyser, pratar eller spottar kan det smitta en annan människa i närheten.

En person som har en aktiv och obehandlad tuberkulos kan smitta 10-15 personer per år.

Grupper inom riskzonen

Det finns vissa grupper där det är större risk att bli smittad av TBC. Dessa grupper innefattar bland annat de som bor nära där tuberkulos är vanligt förekommande, sprutnarkomaner, om man bor och arbetar under trångbodda förhållanden samtidigt som man är fattig och inte har tillgång till bra sjukvård, personer med nedsatt immunförsvar samt vårdpersonal som vårdar högriskpatienter.

Det drabbar även personer med cancer i huvud eller hals, personer med vissa njursjukdomar, personer med D-vitaminbrist, personer med låg kroppsvikt och personer som är alkoholister eller rökare. 

Behandling av tuberkulos

Förr behandlades tuberkulos enbart på sanatorier där man isolerade patienterna helt men numera får man hjälp inom den vanliga sjukvården om man blivit smittad av tuberkulos. Vaccinering som infördes på 1920-talet har hjälpt till att minska antal smittade. De som råkar ut för sjukdomen ändå får idag behandling med hjälp av flera olika sorters läkemedel som samverkar och det är därför mycket viktigt att man under hela tiden är noggrann med sin medicinering.

Medicineringen består av en behandling med fyra sorters antibiotika som måste tas under en period på sex månader. Om patienten är mycket smittsam isoleras denne på sjukhus i två veckor medan man påbörjar själva den medicinska behandlingen.

 

Veckans fråga

Vilket föredrar du - laga eller äta mat?

Nyhetsbrev

E-postadress